Titols i resum a tot arreu
Dijous 18 de febrer
Hora 19 h

TALLER SELENOGRAFIA II,
 A càrrec de Rafael Quiles i Josep Bordas, socis d’Aster
Data: 18/02/2010
Hora: 19 : 00
Duració: 2 Hores 
Més, sobre...: tallerselenografia

Activitats previstes