VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dijous, 4 de Juliol

Dijous, 4 de Juliol

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 4 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;4 de juliol - Secci&oacute;&nbsp;Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;Aster

Com que al juliol es celebra els 50 anys de l&#39;arribada de l&#39;Apolo a la Lluna, farem&nbsp;una sessi&oacute; especial, projectant un reportatge de la BBC sobre l&#39;arribada a la Lluna viscut des de la sala de control de Houston. Dura unos 30 min. Com a complement posarem el Viatge a la Lluna de Georges M&eacute;li&egrave;s de 1902. &Eacute;s molt curiosa, t&eacute; alguns aspectes comentables fora del purament cinematogr&agrave;fic.

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar