VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dijous, 11 de Juliol

Dijous, 11 de Juliol

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 11 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 11 de juliol - Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A&nbsp;c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

Es faran propostes d&rsquo;observaci&oacute; a les constel&middot;lacions de la zona sud del cel en fer-se fosc en aquesta &egrave;poca de l&#39;any: Hidra, Crater, Corvus, Virgo i Coma Berenices

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar