VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dimarts, 16 de Juliol

Dimarts, 16 de Juliol

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 16 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ 1 D'ESTUDI DE L'UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 16 de juliol&nbsp;-&nbsp;Secci&oacute;&nbsp;1 d&#39;Estudi&nbsp;de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

Tema: La hip&ograve;tesi xinesa sobre el perqu&egrave; la Lluna t&eacute; dues cares. Asimetria entre les dues cares.

- Un planeto&iuml;de tipus Ceres o encara m&eacute;s petit hi va col&middot;lisionar?

- La gravetat de la Terra podria haver aprimat la crosta i incrementat l&#39;activitat volc&agrave;nica en el costat que veiem?

- La Change&#39;4 ja ens d&oacute;na informaci&oacute; i encara m&eacute;s quan tinguem les mostres.

- Ja es prepara la Change&#39;5.&quot;

19.00 hores</span></span></p>
Hora: 22:00 - 23:00
Lloc: Plaça del mar
Resum: OBSERVACIÓ ECLIPSI PARCIAL DE LLUNA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 16 de juliol&nbsp;-&nbsp;Observaci&oacute; de l&#39;eclipsi parcial de Lluna</strong>Anirem a veure l&#39;Eclipsi parcial de Lluna des de la pla&ccedil;a del Mar (41&deg;22&#39;29.0&quot;N 2&deg;11&#39;23.7&quot;E) a la Barcelonata. L&#39;activitat ser&agrave; de les 22h a la 01h</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar