QUOTES SOCIS/SÒCIES  ANY 2017
 
               CLASSES DE SOCIS        IMPORTS   
QUOTA SEGONS EL TRIMESTRE D'INSCRIPCIÓ
1r Trimes.
 Gener/Març
2n Trimes.
 Abril/Juny
3r Trimes.
 Juliol/Set.
4t Trimes.
 Oct./Des. 
A.- Titular 122.- € 92.- € 61.- € 31.- €
B.- Familiar de soci 66.- € 50.- € 33.- € 17.- €
C.- Majors de 65 anys o Jubilats  95.- € 71.- € 48.- € 24.- €
D.- Estudiants des de 18 fins a 25 anys  66.- €
50.- €
33.- € 17.- €
E.- Juvenil (Menys de 18 anys) 45.- € 34.- € 23.- € 11.- €

El pagament de la quota haurà de fer-se en un termini màxim de 15 dies per que el sol·licitant pugui ser presentat a la Junta.​
En el cas que algun dels nostres socis volgués inscriure com soci/sòcia algun dels seus fills/filles o néts/nétes (de 0 a 18 anys), se li aplicaria la quota tipus E. En aquest cas haurà de comptar amb l'autorització paterna o del tutor legal, qui a la vegada serà el responsable de les obligacions del soci/sòcia menor i podrà actuar en la seva representació a les assamblees generals. 


De conformitat amb els estatuts d'Aster, Agrupació Astronòmica de Barcelona, la seva sol·licitud d'ingrés en aquesta entitat, tindrà efecte a partir del abonament de la primera quota.

Cal fer labonament al nº de compte:  
ES26 2100 0900 96 0209971798

INFORMACIÓ IMPORTANT:

En l´abonament cal  indicar clarament NOM i COGNOM així com el concepte: ALTA SOCI i s'ha de fer efectiu abans dels 10 dies següents a la data de sol·licitud.Formulari per fer-se soci:
* Camps obligatoris.

CLÀUSULA DE CONSENTIMENT:
D'acord amb l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, els informem que les dades d'aquest formulari formaran part del Registre d'Entrada d´ASTER-AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE BARCELONA. Els comuniquem la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició a les dades personals, dirigint-se per escrit a ASTER-AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE BARCELONA, c / Viladomat 291, 6è 3a 08029 - Barcelona
Aster, Agrupació Astronòmica de Barcelona,cumpleix amb l'artícle 12 L.O. 15/99 y R.D.994/99 de la Agencia de Protecció de dades.Control Antispam