VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 2 de Desembre - 8 de Desembre

2 de Desembre - 8 de Desembre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 3 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ ASTROFOTOGAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 3 de desembre - Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia </strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Presentaci&oacute; de treballs fets durant&nbsp;l&acute;any 2018 (Segona part)

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar