VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 16 de Desembre - 22 de Desembre

16 de Desembre - 22 de Desembre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dilluns, 16 de Desembre
Hora: 21:00 - 23:00
Resum: Sopar de NADAL
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns&nbsp;16&nbsp;de desembre - Sopar de Nadal</strong>Com cada any celebrarem el sopar de Nadal pels Socis.</span></span></p>
Dijous, 19 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 19 de desembre - Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;Aster

T&iacute;tol: Viatge a l&#39;Estaci&oacute; Espacial Internacional. (VOSE)

Avui dia els canvis de tripulacions en la ISS ni tan sols s&oacute;n not&iacute;cia a la premsa. Despr&eacute;s de tants viatges sembla que anar a la ISS &eacute;s una cosa senzilla. El v&iacute;deo d&#39;aquesta sessi&oacute; ens mostrar&agrave; la complexitat de l&#39;operaci&oacute;. Tamb&eacute; veurem la difer&egrave;ncia entre les maneres de llan&ccedil;ament i aterratge de la Nasa, de la qual hem vist molts exemples, i els usats pels russos a Baikonur

En acabar es realitzar&agrave; l&#39;habitual debat.

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 21 de Desembre
Hora: 17:00 - 21:00
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;21 de desembre&nbsp;- Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;</strong>

<strong><span style='color:#B22222;'>PER CAUSES METEOROLOGIQUES CANVI A ST.PERE MARTIR</span></strong>

Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a>

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes

17.00 hores</span></span>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar