VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dijous, 19 de Desembre

Dijous, 19 de Desembre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 19 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 19 de desembre - Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;Aster

T&iacute;tol: Viatge a l&#39;Estaci&oacute; Espacial Internacional. (VOSE)

Avui dia els canvis de tripulacions en la ISS ni tan sols s&oacute;n not&iacute;cia a la premsa. Despr&eacute;s de tants viatges sembla que anar a la ISS &eacute;s una cosa senzilla. El v&iacute;deo d&#39;aquesta sessi&oacute; ens mostrar&agrave; la complexitat de l&#39;operaci&oacute;. Tamb&eacute; veurem la difer&egrave;ncia entre les maneres de llan&ccedil;ament i aterratge de la Nasa, de la qual hem vist molts exemples, i els usats pels russos a Baikonur

En acabar es realitzar&agrave; l&#39;habitual debat.

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar