VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 27 de Gener - 2 de Febrer

27 de Gener - 2 de Febrer

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 28 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ 2 D'ESTUDI DE L'UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;28 de gener -&nbsp;Secci&oacute;&nbsp;2 d&#39;estudi de&nbsp;l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

Continuaci&oacute; sobre les imatges del sat&egrave;l&middot;lit CHANDRA.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Romanent de Supernova Cassiopeia A. Tycho Brahe, 1572

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- C&uacute;mul Bala. Cluster de gal&agrave;xies que ens aporta conclusions agoserades.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Supernova 1987A. La primera que es va poder estudiar amb detall a partir del col&middot;lapse central.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- GK Persei: Nova, 1901

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- XJ1500+154. L&iacute;mit d&#39;Eddington.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Diferents p&uacute;lsars

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Abell 3411, 3412 i 1758

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Raigs X en cometes ?

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Col&middot;laboracions entre CHANDRA, WISE ( infraroigs), XXM-Newton i d&#39;altres equipaments.

19.00 hores</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar