VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 2020

2020

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 9 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d'Aster
Resum: SECCIÓ ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 9 de Gener - Secci&oacute; Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;Aster.

T&iacute;tol: &quot;El fin del espacio-tiempo&quot;

Confer&egrave;ncia del Professor J.L.F. Barb&oacute;n de la Universitat Aut&ograve;noma de Madrid. El professor Barb&oacute;n ens porta, d&#39;una manera did&agrave;ctica i entenedora, des d&#39;una explicaci&oacute;&nbsp;de l&#39;espai temps segons Einstein, fins a les &uacute;ltimes preguntes de la f&iacute;sica te&ograve;rica actual. Ens parla d&#39;ones gravitacionals, energia del buit i de la possible estructura qu&agrave;ntica de la mat&egrave;ria fosca.

En acabar es realitzar&agrave; l&#39;habitual debat.

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 16 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA &quot;COMAS I SOLÀ I EL PLANETA MART&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 16 de gener -&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;Comas i Sol&agrave; i el planeta Mart&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Ricard Mart&iacute;nez, Soci i ex-President d&rsquo;Aster

&quot;Comas i Sol&agrave; va realitzar des de 1890 importants observacions visuals del planeta Mart. Aquestes observacions van servir per desxifrar alguns&nbsp; dels misteris del planeta vermell. L&#39;agudesa visual de Comas i Sol&agrave;, reconeguda internacionalment en una &egrave;poca&nbsp;en que la fotografia astron&ograve;mica estava encara en els seus inicis, conjuntament amb el seu inter&eacute;s detectivesc per trobar explicacions plausibles a les seves observacions (en el m&eacute;s pur estil Sherlock Holmes), fan que els seus treballs sobre Mart siguin&nbsp;un cap&iacute;tul fascinant de la seva obra&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2020/20200116%20Ricard%20Martinez.jpg'>Confer&egrave;ncia20200116 .jpg</a>

19.00h</span></span></p>
Dimarts, 21 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 1 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 21 de gener -&nbsp;Secci&oacute; 1&nbsp;d&#39;estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

L&#39;astronomia dels raigs X.

&nbsp; &nbsp;- Cossos amb gas calent a partir d&#39;un mili&oacute; de kelvins que emeten raigs X.

&nbsp; &nbsp;- Amb &agrave;toms i/o electrons d&#39;alta energia

&nbsp; &nbsp;- 1a&nbsp;font c&ograve;smica en 1962

&nbsp; &nbsp;- Aportacions del sat&egrave;l&middot;lit CHANDRA des del 1999. Porta 20 anys!!

&nbsp; &nbsp;- En c&uacute;muls d&#39;estrelles, restes de supernoves, erupcions gal&middot;l&agrave;ctiques i col&middot;lisions entre c&uacute;muls de gal&agrave;xies.

&nbsp; &nbsp;- CHANDRA (CHO)&nbsp;ha aportat/revolucionat les imatges dels cossos que generen raigs X.

&nbsp; &nbsp;- Ens ha perm&egrave;s entendre millor la seva formaci&oacute; i evoluci&oacute;

&nbsp; &nbsp;- Telescopi Wolter

&nbsp; &nbsp;- Imatges de CHANDRA

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 25 de Gener
Hora: 16:30 - 20:30
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;25 de gener - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;

DISSABTE 25/1: CANCEL&middot;LADA SORTIDA D&acute;OBSERVACI&Oacute; A&nbsp;PUJALT&nbsp;

Us informem que degut a condicions meteorol&oacute;giques adverses, la sortida d&acute;observaci&oacute; a Pujalt ha estat&nbsp;CANCEL&middot;LADA&nbsp;</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a>

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes

16.30 hores</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 28 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 2 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts&nbsp;28 de gener -&nbsp;Secci&oacute;&nbsp;2 d&#39;estudi de&nbsp;l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

Continuaci&oacute; sobre les imatges del sat&egrave;l&middot;lit CHANDRA.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Romanent de Supernova Cassiopeia A. Tycho Brahe, 1572

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- C&uacute;mul Bala. Cluster de gal&agrave;xies que ens aporta conclusions agoserades.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Supernova 1987A. La primera que es va poder estudiar amb detall a partir del col&middot;lapse central.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- GK Persei: Nova, 1901

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- XJ1500+154. L&iacute;mit d&#39;Eddington.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Diferents p&uacute;lsars

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Abell 3411, 3412 i 1758

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Raigs X en cometes ?

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Col&middot;laboracions entre CHANDRA, WISE ( infraroigs), XXM-Newton i d&#39;altres equipaments.

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 4 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 4 de febrer - Secci&oacute; d&#39;Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Espectrosc&ograve;pia d&#39;estrelles i nebuloses.

Ponent: Juan Jos&eacute; Pueyo

En la introducci&oacute; parlar&eacute; de l&#39;espectre electromagn&egrave;tic, de l&#39;accessibilitat a l&#39;estudi mateix i dels espectroscopis d&#39;aficionat per llum visible. A continuaci&oacute;, despr&eacute;s de veure r&agrave;pidament com s&oacute;n els estels i la seva evoluci&oacute;, veurem espectres de diferents tipus d&#39;estrelles i de nebuloses, de la informaci&oacute; que es pot obtenir dels mateixos, i de les millores de penso fer en el futur relacionades amb correccions instrumentals i eliminaci&oacute; de fons de cel (skyglow).

19.00 hores</span></span></p>
Dilluns, 10 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA &quot;ORGANISMES COMPLEXOS EXTRATERRESTRES: COM PODEN SER?&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns&nbsp;10 de febrer -&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;Organismes complexos extraterrestres: Com poden ser?&nbsp;&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Jordi Bozzo. Soci i Ex-President d&rsquo;Aster

Lloc:&nbsp;Auditori Centre Civic Vil&middot;la Ur&agrave;nia

&quot;Si ens fixem en les adaptacions evolutives que han desenvolupat els &eacute;ssers vius del nostre planeta, podem fer-nos una idea de quines formes podrien tenir uns organismes extraterrestres que hagin estat sotmesos a unes pressions ambientals similars, o podem especular sobre com serien sota unes condicions molt diferents.&nbsp;En aquesta xerrada s&rsquo;abordaran conceptes evolutius com simetria, cefalitzaci&oacute;, metamerisme, antropomorfisme, i altres, que s&rsquo;acompanyaran amb exemples imaginaris d&rsquo;&eacute;ssers extraterrestres que ens mostren el cinema i el c&ograve;mic de ci&egrave;ncia ficci&oacute;.&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2020/20200210%20J.Bozzo.jpg'>Confer&egrave;ncia20200210 .jpg</a>

19.00h</span></span></p>
Dimarts, 11 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ SELENOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 11 de febrer-&nbsp;Secci&oacute; Selenografia</strong>A c&agrave;rrec de Judith Ard&egrave;vol, s&ograve;cia d&#39;Aster.

- Introducci&oacute; del taller: per qu&egrave; observar la Lluna?</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>- Dades sobre la Lluna

- La Lluna com a sat&egrave;l&middot;lit

- Teories de formaci&oacute; lunar</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>19.00 hores</span></span></p>
Dimecres, 12 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: ACTE DE BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 12 de febrer - Acte de benvinguda als nous socis</strong>Us informem que el dimecres dia 12 de febrer, es celebrar&agrave; a la nostra seu l&#39;acte de benvinguda als nous socis, que s&#39;han integrat a la nostra Agrupaci&oacute; en el darrer any.

Farem una presentaci&oacute; de la nostra Entitat i de la seva hist&ograve;ria (aquest any celebrem el 72&egrave; aniversari), i aprofitarem per comentar les possibilitats per desenvolupar encara m&eacute;s la nostra afici&oacute;.

En finalitzar l&#39;acte, hi haur&agrave; un petit pica pica, on podrem canviar impressions en un ambient mes dist&eacute;s.

Tots els socis, tant antics com novells esteu convidats a participar-hi.&nbsp;&nbsp;

19:00 hores</span></span></p>
Dijous, 13 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: ASTROCINE
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous&nbsp;13&nbsp;de febrer - Astrocine</strong>

Secci&oacute; ASTROCINE a c&agrave;rrec de Josep Maria Corellano, soci d&#39;ASTER.

T&iacute;tol:&nbsp;En la mente de Einstein&nbsp;

&Eacute;s un document televisiu que ens mostra la relaci&oacute; entre la personalidat d&#39;Einstein , la seva manera d&#39;arrivar a les idees i les seves teor&iacute;es.

En acabar es realitzar l&#39;habitual debat.

19.00 hores</span></span></p>
Dissabte, 15 de Febrer
Hora: 17:00 - 21:00
Lloc: Pujalt (Alta Anoia)
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ A PUJALT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte&nbsp;15 de febrer - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia.

Abans de sortir cal consultar la web:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/'>www.aster.cat</a>

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes

17.00 hores</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 17 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: CURS POSEM EN MARXA EL TELESCOPI
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>curs posem en marxa el telescopi</strong></u><strong>Dates:&nbsp;17, 19, 21 i 22 de febrer de 2020</strong></span>

<span style='font-size:14px;'>L&rsquo;horari de les classes te&ograve;riques ser&agrave; de 19 a 20h30 aproximadament.

El nombre de places &eacute;s limitat.</span>Per m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.aster.cat/news/ca_ES/2019/12/05/0002/curs-posem-en-marxa-el-telescopi' target='_blank'>Aqu&iacute;</a>

&nbsp;
Dimarts, 18 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 1 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 18 de febrer-&nbsp;Secci&oacute;&nbsp;1 d&#39;estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

L&#39;EFECTE DOPPLER I

&nbsp; - Christian Doppler, 1842

&nbsp; - La rotaci&oacute; d&#39;estrelles, gal&agrave;xies, etc. Redshift/Blueshift.

&nbsp; - Canvi de freq&uuml;&egrave;ncia d&#39;una ona en relaci&oacute; amb l&#39;observador que es nou en relaci&oacute; a la font.

&nbsp; - Exemples en la freq&uuml;&egrave;ncia sonora, en els espectres, en la velocitat de despla&ccedil;ament, en el r&agrave;dar, etc.

&nbsp; - La llum i la gravetat es transmeten sense necessitat d&#39;un medi concret.

&nbsp; - Comparaci&oacute; de les linees espectrals del Sol i d&#39;un c&uacute;mul d&#39;estrelles

&nbsp; - L&#39;efecte Doppler cl&agrave;ssic i relativista

&nbsp; - Arrossegament Poynting-Roberston

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 20 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: Passejant pel Cel
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 20 de Febrer -&nbsp;Passejant pel Cel</strong>Secci&oacute; Passejant pel Cel a carrec de Pere Closas, soci d&#39;ASTER.

Ja fa cinc anys que vam encetar aquesta secci&oacute;, amb la voluntat de comentar a l&#39;aula alguns dels objectes del cel que fossin observables en les dates al voltant de cada sessi&oacute; i a l&#39;abastde telescopis modestos en cels no excessivament foscos.

Possiblement una part significativa d&#39;aquests objectes s&#39;han comentat en alguna de les sessions.

Queda, a m&eacute;s, una s&egrave;rie de llistes d&#39;objectes, accessibles a la web d&#39;Aster. Tots coneixem la repetici&oacute; anyal dels objectes que no s&oacute;n del sistema solar, cosa que fa aquestes llistes aprofitables.

Ha arribat, potser, el moment de donar a la trobada mensual un caire diferent.

He pensat que potser podria tenir inter&egrave;s una aproximaci&oacute; un puntet m&eacute;s quantitativa de l&#39;habitual. L&#39;Astronomia, especialment en el seu vessant d&#39;afici&oacute;. &eacute;s certament una ci&egrave;ncia d&#39;observaci&oacute;. Per&ograve; hi ha c&agrave;lculs no complicats, a l&#39;abast dels coneixements de matem&agrave;tiques de la major&iacute;a de nosaltres, la realitzaci&oacute; dels quals potser ens ajudaria a gaudir m&eacute;s de l&#39;afici&oacute;.

Posar&eacute; un exemple: Llegim en un article &quot;Si la gal&agrave;xia fos de la mida d&#39;un camp de futbol, el forat negre central tindria la mida d&#39;una bact&egrave;ria&quot;. I la pregunta &eacute;s simplement saber si aquesta informaci&oacute; &eacute;s raonable o si ens estan aixecant la camisa.

O un altre exemple. Hem sentit explicar la hist&ograve;ria d&#39;Henrietta Leavitt, la descobridora de la relaci&oacute; per&iacute;ode-magnitud absoluta de les estrelles cefeides. &iquest;No &eacute;s raonable pensar que disposar de dades i repetir els seus c&agrave;lculs, apart de donar-nos millor coneixement, ens ajudaria a valorar la feina d&#39;aquelles poc valorades pioneres?

Proposo comentar i definir entre tots un nou possible enfocament&nbsp; de l&#39;activitat amb les persones que vulguin participar en la sessi&oacute; del proper XXXX de febrer.

I si ens sobra temps, proposo realitzar un experiment que potser ens ajudar&agrave; a comprendre la ra&oacute; per la qual en la f&ograve;rmula de les magnituds estel&middot;lars hi apareixen els logaritmes. Em permetr&eacute; demanar als assistents una participaci&oacute; activa en l&#39;experi&egrave;ncia.

19.00 hores</span></span>

&nbsp;</p>
Dimarts, 25 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA &quot;MART, UNA APOSTA DE TOT AL VERMELL&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 25 de febrer -&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;Mart, una aposta de tot al vermell&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Joan Anton Catal&agrave;.&nbsp;M&agrave;ster en Astronomia i Astrof&iacute;sica, qu&iacute;mic qu&agrave;ntic, i divulgador cient&iacute;fic

&quot;Mart ha fascinat l&#39;home des de sempre. D&#39;on prov&eacute; aquesta fascinaci&oacute;? En aquesta xerrada repassarem alguns dels moments claus de l&#39;exploraci&oacute; del planeta roig, i discutirem sobre la cerca de vida en aquest planeta&quot;

Tamb&eacute; es presentar&agrave; el nou llibre del ponent &quot;100 hist&ograve;ries de l&#39;aventura espacial&quot;; un resum divulgatiu de la hist&ograve;ria de naus i missions, des de l&#39;Sputnik 1 al New Horizons.&nbsp;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='https://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2020/20200225%20JACatala.jpg'>Confer&egrave;ncia20200225 .jpg</a>

19.00h</span></span>

&nbsp;</p>
Dijous, 27 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ 2 D&#039;ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 27 de febrer -&nbsp;Secci&oacute;&nbsp;2 d&#39;estudi&nbsp;de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, soci d&#39;Aster.

EFECTE&nbsp;DOPPLER II

&nbsp; - La mesura de la rotaci&oacute; de les gal&agrave;xies. Com es pot mesurar.

&nbsp; - L&#39;Hidrogen-alfa

&nbsp; - L&#39;efecte Doppler en r&agrave;dars

&nbsp; - En Ecocardiologia

&nbsp; - En la mesura del flux de fluids&nbsp;

&nbsp; - En el moviment dels sat&egrave;l&middot;lits i sondes

&nbsp; - En la mesura de les vibracions

&nbsp; - En biologia

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 3 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ D&#039;ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 3 de mar&ccedil; - Secci&oacute;&nbsp;d&#39;Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Josep Masalles far&agrave; una xerrada sobre l&#39;&uacute;ltim&nbsp;eclipse de Sol anular a Oman

19.00 hores</span></span></p>
Dijous, 5 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SECCIÓ SELENOGRAFIA
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 5 de mar&ccedil;-&nbsp;Secci&oacute; de Selenografia</strong>A c&agrave;rrec de Judith Ard&egrave;vol, s&ograve;cia d&#39;Aster.

- Estructura interna i atmosfera lunars

- Cinem&agrave;tica lunar: moviments, mesos i libracions

- Iniciaci&oacute; a l&#39;orografia lunar

19.00 hores</span></span></p>
Dimarts, 10 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: TALLER SLACK
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 10 de mar&ccedil; - Taller Slack</strong>A c&agrave;rrec de Nat&aacute;n Verd&eacute;s, soci d&#39;Aster.

Hem implantat, de moment per fer proves, un nou sistema de comunicaci&oacute; intern pels socis d&#39;ASTER. S&#39;utilitzar&agrave; per comunicaci&oacute; entre socis, organitzar sortides d&#39;observaci&oacute;...

Aix&iacute; que fem aquesta activitat per explicar com funciona. L&#39;eina es diu Slack, podeu accedir aqui:&nbsp;<a href='https://asterbarcelona.slack.com/'>https://asterbarcelona.slack.com/</a>

Per poder-la utilitzar us heu de donar d&#39;alta enviant un correu a&nbsp;activitats@aster.cat, indicant quina adre&ccedil;a de correu voleu donar d&#39;alta.

Seria convenient que els que vingueu a la sessi&oacute; pr&egrave;viament ja us hagueu donat d&#39;alta per poder aprofitar millor la sessi&oacute;.

19.00 hores</span></span></p>
Dimecres, 11 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA &quot;COMAS I SOLÀ I EL PLANETA MART&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 11 de mar&ccedil;&nbsp;-&nbsp;Confer&egrave;ncia &quot;Comas i Sol&agrave; i el planeta Mart&quot;</strong>Ponent:&nbsp;&nbsp;Ricard Mart&iacute;nez, Soci i ex-President d&rsquo;Aster

Lloc:&nbsp; &nbsp;Centre C&iacute;vic Vil&middot;la Ur&agrave;nia. C/. Saragossa 29. Barcelona

&quot;Comas i Sol&agrave; va realitzar des de 1890 importants observacions visuals del planeta Mart. Aquestes observacions van servir per desxifrar alguns&nbsp; dels misteris del planeta vermell. L&#39;agudesa visual de Comas i Sol&agrave;, reconeguda internacionalment en una &egrave;poca&nbsp;en que la fotografia astron&ograve;mica estava encara en els seus inicis, conjuntament amb el seu inter&eacute;s detectivesc per trobar explicacions plausibles a les seves observacions (en el m&eacute;s pur estil Sherlock Holmes), fan que els seus treballs sobre Mart siguin&nbsp;un cap&iacute;tul fascinant de la seva obra&quot;

Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='http://www.aster.cat/mm/image/CONFERENCIES/2020/20200311%20Ricard%20Martinez.jpg'>Confer&egrave;ncia20200311 .jpg</a>

19.00h</span></span></p>
Dissabte, 26 de Setembre
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: On line
Resum: ASSEMBLEA ORDINÀRIA ANUAL DE SOCIS
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 26 de setembre&nbsp;- Assemblea ordin&agrave;ria anual de socis</strong>Recordeu que el proper dissabte 26&nbsp;de setembre&nbsp;de 2020&nbsp;tindr&agrave; lloc l&acute;ASSEMBLEA ORDINARIA ANUAL DE SOCIS, aquest any en format Online

La vostra participaci&oacute; &eacute;s molt important.

Us esperem.

18.00 hores</span></span></p>
Hora: 21:00 - 22:00
Lloc: On line
Resum: OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <p><strong>Dissabte 26&nbsp;de setembre&nbsp;- Observaci&oacute; de la Lluna</strong>Amb motiu del &quot;international Observe the Moon Night&quot;, farem una observaci&oacute; p&uacute;blica de la lluna de 21h&nbsp;a 22h&nbsp;

Degut a la situaci&oacute; actual, no ser&agrave; una sortida, sin&oacute; una observaci&oacute; online.

Trobareu el link de la connexi&oacute; a <a href='http://www.aster.cat'>www.aster.cat</a> uns minuts abans de la retransmisi&oacute;.Com sempre, l&#39;observaci&oacute;&nbsp;est&agrave; condicionada per la meteorologia.

&nbsp;</p>
Dimecres, 2 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Online
Resum: CONFERÈNCIA &quot;ARQUEOLOGIA GALÀCTICA&quot;
Descripció: <p><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres&nbsp;2&nbsp;de desembre&nbsp;-&nbsp;Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;ARQUEOLOGIA GAL&Agrave;CTICA&quot;</strong><strong>Ponent:</strong>&nbsp;&nbsp;Jordi Isern. Institut de Ci&egrave;ncies de l&rsquo;Espai (ICE,CSIC).&nbsp;Institut d&rsquo;Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).&nbsp;Reial Acad&egrave;mia de Ci&egrave;ncies i Arts de Barcelona (RACAB)

<strong>Lloc:</strong>&nbsp;&nbsp;On-line

&quot;Les estrelles de massa petita tenen una vida molt llarga, molt m&eacute;s gran que l&rsquo;edat actual de l&rsquo;Univers, i conserven la mem&ograve;ria de com era i com ha anat evolucionant la Gal&agrave;xia de la Via L&agrave;ctia. Una cosa semblant passa amb les estrelles nanes blanques. Els resultats de Gaia i les mesures massives de la composici&oacute; qu&iacute;mica d&rsquo;aquestes estrelles estan canviant completament les idees cl&agrave;ssiques sobre la nostra Gal&agrave;xia.&quot;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Adjuntem invitaci&oacute;:&nbsp;<a href='/mm/image/CONFERENCIES/2020/20201202%20Jordi%20Isern.jpg' target='_blank'>Confer&egrave;ncia20201202 .jpg</a>

19.00h</span></span></p>

Gràcies a PHP iCalendar