VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Divendres, 24 de Juliol

Divendres, 24 de Juliol

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Divendres, 24 de Juliol
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 25 de Juliol
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 24 de juliol a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Mitologia golfa

H&egrave;rcules &eacute;s una constel&middot;laci&oacute; del cel boreal, de considerable extensi&oacute;, com correspon a un gegant.

H&egrave;rcules &eacute;s tamb&eacute; un personatge de la mitologia, descomunal en la for&ccedil;a, implacable amb els enemics, no massa fidel per&ograve; s&iacute; molt gel&oacute;s en els amors, amb comportaments tant desconcertants que permeten, exagerant-los un puntet en una sessi&oacute; de divendres nit, arribar al rid&iacute;cul.

De les seves gestes la tradici&oacute; n&#39;ha seleccionat dotze per fer-ne un conjunt singular amb denominaci&oacute; pr&ograve;pia, &quot;Els dotze treballs...&quot;, per&ograve; van ser moltes m&eacute;s.

&iquest;Sabries dir quantes de les constel&middot;lacions actuals tenen relaci&oacute; amb les seves aventures i desventures?

Doncs d&#39;aix&ograve; anir&agrave; la propera sessi&oacute;. No us la perdeu.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>M&eacute;s informaci&oacute; i material necessari al canal #activitats de l&#39;Slack</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar