VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 20 de Juliol - 26 de Juliol

20 de Juliol - 26 de Juliol

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dilluns, 20 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 20 de juliol a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller del programa Aladin.&nbsp;

Comentaris i posada en com&uacute; dels treballs realitzats durant la setmana, per aprendre l&#39;eina Aladin.

&quot;Busqueda d&#39;exoplanetas y zonas de habitabilidad.&quot;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dijous, 23 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 23 de juliol a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del Confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Es continuar&agrave; amb el planteig i resoluci&oacute; de problemes d&#39;Astronomia resolubles (si m&eacute;s no en primera aproximaci&oacute;) amb Matem&agrave;tiques i F&iacute;sica de nivell mig d&#39;estudis.

L&#39;Emilio Llorente presentar&agrave; la soluci&oacute; d&#39;un problema molt interessant d&#39;acostament&nbsp; d&#39;una estrella propera (Gliese 710) al Sol, provocant possiblement pertorbacions en el n&uacute;vol d&#39;Oort. Tothom tranquil, que es preveu per d&#39;aqu&iacute; a m&eacute;s d&#39;un mili&oacute; d&#39;anys.M&eacute;s informaci&oacute; i material necessari al canal #&nbsp;online-fisica-en-confinament&nbsp;de l&#39;Slack</span></span>&nbsp;
Divendres, 24 de Juliol
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 25 de Juliol
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 24 de juliol a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Mitologia golfa

H&egrave;rcules &eacute;s una constel&middot;laci&oacute; del cel boreal, de considerable extensi&oacute;, com correspon a un gegant.

H&egrave;rcules &eacute;s tamb&eacute; un personatge de la mitologia, descomunal en la for&ccedil;a, implacable amb els enemics, no massa fidel per&ograve; s&iacute; molt gel&oacute;s en els amors, amb comportaments tant desconcertants que permeten, exagerant-los un puntet en una sessi&oacute; de divendres nit, arribar al rid&iacute;cul.

De les seves gestes la tradici&oacute; n&#39;ha seleccionat dotze per fer-ne un conjunt singular amb denominaci&oacute; pr&ograve;pia, &quot;Els dotze treballs...&quot;, per&ograve; van ser moltes m&eacute;s.

&iquest;Sabries dir quantes de les constel&middot;lacions actuals tenen relaci&oacute; amb les seves aventures i desventures?

Doncs d&#39;aix&ograve; anir&agrave; la propera sessi&oacute;. No us la perdeu.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>M&eacute;s informaci&oacute; i material necessari al canal #activitats de l&#39;Slack</span></span>
Diumenge, 26 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 26 de juliol a les 19h:&nbsp; Kahoot</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes sobre un tema que es plantegen a un conjunt de jugadors.

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar