VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Juliol de 2020

Juliol de 2020

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 2 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 2 de juliol a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Seguirem treballant aplicacions de les forces centr&iacute;petes aplicant-les a diferents problemes astron&ograve;mics.

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>&nbsp;
Divendres, 3 de Juliol
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 4 de Juliol
Lloc: Slack On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 3 de juliol a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Josep Mora. Soci d&#39;Aster.

&quot;El desembre de 2018, als 96 anys, moria Stan Lee, figura not&ograve;ria de l&#39;editorial Marvel. Amb Jack Kirby i Steve Ditko (i segurament molta m&eacute;s gent) &eacute;s responsable de la creaci&oacute; i desenvolupament del que avui es coneix com &ldquo;l&#39;univers Marvel&rdquo; o MCU (Marvel Cinematographic Univers). Avui parlarem de Superherois!

Poca broma, 22 pel&middot;l&iacute;cules (ara crec que ja s&oacute;n m&eacute;s) 10 anys, i m&eacute;s de 18 mil milions de d&ograve;lars. Per&ograve; la cosa comen&ccedil;a als anys seixanta del segle passat: 83 secundaris, 179 malfactors, 60 herois, 30 races alien&iacute;genes, 15 monstres...

Sempre dins del m&oacute;n de la fantasia, com en els seus inicis, les pel&middot;l&iacute;cules/c&ograve;mic, gr&agrave;cies als coneixements i la tecnologia actual, donen un context &ldquo;cient&iacute;fic&rdquo; a les hist&ograve;ries i majoria de personatges, tractant temes cosmol&ograve;gics i f&iacute;sics que poden ser del nostre inter&egrave;s. Conceptes com el teseract, el pont d&#39;Einstein-Rosen, la radiaci&oacute; gamma... estan presents.

Espero que passem una estona distreta amb els superherois del m&oacute;n Marvel!&quot;

Connexi&oacute;&nbsp;&nbsp;al canal #Activitats de l&#39;slack</span></span>
Diumenge, 5 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 5 de juliol a les 19h:&nbsp; Kahoot</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes sobre un tema que es plantegen a un conjunt de jugadors.

ATENCI&Oacute; CANVI D&#39;HORA: ser&agrave; a les 19h

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>&nbsp;
Dilluns, 6 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 6 de juliol a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller del programa Aladin.&nbsp;

Comentaris i posada en com&uacute; dels treballs realitzats durant la setmana, per aprendre l&#39;eina Aladin

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>&nbsp;
Divendres, 10 de Juliol
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 11 de Juliol
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 10 de juliol a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano. Soci d&#39;Aster.

George Lukas, els superherois de Marvel i molts altres ens han acostumat a veure les mes fant&agrave;stiques escena com una cosa real per&ograve; ...... Com va comen&ccedil;ar tot? Com eren les primeres pel&middot;l&iacute;cules fant&agrave;stiques? &iquest;D&#39;on van sortir els seus art&iacute;fexs ?.

Segur que veure un v&iacute;deo ens fa somriure, per&ograve; tamb&eacute; pensar.

Podrem veure El voyage dans la lune de M&eacute;li&egrave;s i la menys conocidad Viatge a J&uacute;piter que Segons Chom&oacute;n va fer per Path&eacute;.</span></span>&nbsp;
Diumenge, 12 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 12 de juliol a les 19h:&nbsp; Kahoot</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes sobre un tema que es plantegen a un conjunt de jugadors.

ATENCI&Oacute; CANVI D&#39;HORA: ser&agrave; a les 19h

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>&nbsp;
Dijous, 16 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 16 de juliol a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del Confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Resoluci&oacute; dels diferents problemes astron&ograve;mics proposats anteriorment.

M&eacute;s informaci&oacute; i material necessari al canal #&nbsp;online-fisica-en-confinament&nbsp;de l&#39;Slack</span></span>&nbsp;
Divendres, 17 de Juliol
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 18 de Juliol
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 17 de juliol a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Mitologia golfa

M&eacute;s informaci&oacute; i material necessari al canal #activitats de l&#39;Slack</span></span>
Dilluns, 20 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 20 de juliol a les 19h Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller del programa Aladin.&nbsp;

Comentaris i posada en com&uacute; dels treballs realitzats durant la setmana, per aprendre l&#39;eina Aladin.

&quot;Busqueda d&#39;exoplanetas y zonas de habitabilidad.&quot;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>
Dijous, 23 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 23 de juliol a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del Confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Es continuar&agrave; amb el planteig i resoluci&oacute; de problemes d&#39;Astronomia resolubles (si m&eacute;s no en primera aproximaci&oacute;) amb Matem&agrave;tiques i F&iacute;sica de nivell mig d&#39;estudis.

L&#39;Emilio Llorente presentar&agrave; la soluci&oacute; d&#39;un problema molt interessant d&#39;acostament&nbsp; d&#39;una estrella propera (Gliese 710) al Sol, provocant possiblement pertorbacions en el n&uacute;vol d&#39;Oort. Tothom tranquil, que es preveu per d&#39;aqu&iacute; a m&eacute;s d&#39;un mili&oacute; d&#39;anys.M&eacute;s informaci&oacute; i material necessari al canal #&nbsp;online-fisica-en-confinament&nbsp;de l&#39;Slack</span></span>&nbsp;
Divendres, 24 de Juliol
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 25 de Juliol
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 24 de juliol a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Mitologia golfa

H&egrave;rcules &eacute;s una constel&middot;laci&oacute; del cel boreal, de considerable extensi&oacute;, com correspon a un gegant.

H&egrave;rcules &eacute;s tamb&eacute; un personatge de la mitologia, descomunal en la for&ccedil;a, implacable amb els enemics, no massa fidel per&ograve; s&iacute; molt gel&oacute;s en els amors, amb comportaments tant desconcertants que permeten, exagerant-los un puntet en una sessi&oacute; de divendres nit, arribar al rid&iacute;cul.

De les seves gestes la tradici&oacute; n&#39;ha seleccionat dotze per fer-ne un conjunt singular amb denominaci&oacute; pr&ograve;pia, &quot;Els dotze treballs...&quot;, per&ograve; van ser moltes m&eacute;s.

&iquest;Sabries dir quantes de les constel&middot;lacions actuals tenen relaci&oacute; amb les seves aventures i desventures?

Doncs d&#39;aix&ograve; anir&agrave; la propera sessi&oacute;. No us la perdeu.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>M&eacute;s informaci&oacute; i material necessari al canal #activitats de l&#39;Slack</span></span>
Diumenge, 26 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: KAHOOT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 26 de juliol a les 19h:&nbsp; Kahoot</strong></span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Kahoot &eacute;s un joc de preguntes sobre un tema que es plantegen a un conjunt de jugadors.

Connexi&oacute;&nbsp;al canal #activitats del Slack</span></span>&nbsp;
Dijous, 30 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 30 de juliol a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del Confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Es continuar&agrave; amb el planteig i resoluci&oacute; de problemes d&#39;Astronomia resolubles (si m&eacute;s no en primera aproximaci&oacute;) amb Matem&agrave;tiques i F&iacute;sica de nivell mig d&#39;estudis.

al canal #&nbsp;online-fisica-en-confinament&nbsp;de l&#39;Slack</span></span>&nbsp;
Divendres, 31 de Juliol
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 1 de Agost
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 31 de juliol a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

En diferents sessions ha sortit el tema de l&#39;etimologia: com neixen les paraules (de paraules anteriors), com evolucionen, com canvien de significat...

La sessi&oacute; tractar&agrave; de paraules que fem servir en el dia a dia i que en el seu origen estan relacionades amb els astres.

Per posar un exemple, per a qui estigui interessat: &iquest;Creieu que passem uns dies de can&iacute;cula? &iquest;Sabeu d&#39;on ve aquesta paraula? Podeu anar als diccionaris. Segons prefer&egrave;ncies podeu buscar a&nbsp;<a href='http://www.diccionari.cat/' target='_blank'>http://www.diccionari.cat/</a>&nbsp; o b&eacute; a&nbsp;<a href='https://dle.rae.es/' target='_blank'>https://dle.rae.es/</a>&nbsp; o potser a tots dos.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>M&eacute;s informaci&oacute; i material necessari al canal #activitats de l&#39;Slack</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar