VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 27 de Juliol - 2 de Agost

27 de Juliol - 2 de Agost

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 30 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Slack On line
Resum: FÍSICA DEL CONFINAMENT
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 30 de juliol a les 19h:&nbsp;F&iacute;sica del Confinament</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Es continuar&agrave; amb el planteig i resoluci&oacute; de problemes d&#39;Astronomia resolubles (si m&eacute;s no en primera aproximaci&oacute;) amb Matem&agrave;tiques i F&iacute;sica de nivell mig d&#39;estudis.

al canal #&nbsp;online-fisica-en-confinament&nbsp;de l&#39;Slack</span></span>&nbsp;
Divendres, 31 de Juliol
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 1 de Agost
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 31 de juliol a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

En diferents sessions ha sortit el tema de l&#39;etimologia: com neixen les paraules (de paraules anteriors), com evolucionen, com canvien de significat...

La sessi&oacute; tractar&agrave; de paraules que fem servir en el dia a dia i que en el seu origen estan relacionades amb els astres.

Per posar un exemple, per a qui estigui interessat: &iquest;Creieu que passem uns dies de can&iacute;cula? &iquest;Sabeu d&#39;on ve aquesta paraula? Podeu anar als diccionaris. Segons prefer&egrave;ncies podeu buscar a&nbsp;<a href='http://www.diccionari.cat/' target='_blank'>http://www.diccionari.cat/</a>&nbsp; o b&eacute; a&nbsp;<a href='https://dle.rae.es/' target='_blank'>https://dle.rae.es/</a>&nbsp; o potser a tots dos.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>M&eacute;s informaci&oacute; i material necessari al canal #activitats de l&#39;Slack</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar