VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Diumenge, 13 de Juny

Diumenge, 13 de Juny

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Diumenge, 13 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Casal de Barri Can Rectoret
Resum: Exposició astrofotogràfica a...
Descripció: <h3><strong>Exposici&oacute; de fotografies realitzades per socis d&#39;Aster, al Casal de barri Can Rectoret</strong></h3>
Del 20 de maig al 25 de juny. exposici&oacute; d&rsquo;astro-fotografies realitzades pels nostres socis.

El dia 18 de Juny a les 19:30 h. el nostre soci Jaume Roca impartir&agrave;&nbsp;una xerrada sobre &quot;El nostre Univer m&eacute;s proper&quot;.&nbsp;

El mateix dia 18 de Juny, a partir de les 21.30 h., observaci&oacute; nocturna amb telescopis.

Caldr&agrave; portar mascareta i per entrar a les instal.lacions del Casal, es prendr&agrave; la tempertura i dades personals.&nbsp;Lloc: Casal de Barri Can Rectoret

&nbsp; &nbsp; C.&nbsp;de la Via L&agrave;ctia, 4

&nbsp; &nbsp; 08017 Barcelona

&nbsp; &nbsp; T. 932520849

Horaris: DL, DC, DJ i DV: de 16:30 a 20:30 h.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DM: de 10:00 a 14:00 h i de 16:30 a 20:30 h.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DS: de 10:00 a 14:00 h.

Transports: estaci&oacute; FGC &ldquo;Les Planes&rdquo; o estaci&oacute; &ldquo;Baixador de Vallvidrera&rdquo;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bus 128 des de les esmentades estacions o Vallvidrera fins a la parada &ldquo;lila-jupiter&rdquo;.

&nbsp;
Hora: 12:00 - 13:00
Resum: Festa de la ciència 2021
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>13 de juny de 2021 -&nbsp;FESTA DE LA CI&Egrave;NCIA 2021&nbsp;</strong><img alt='' src='https://imscdn.abcore.org/s/aster.cat/mm/image/2021/BC21%20-%20Festa%20de%20la%20Ciencia%20-%20300x300.jpg' style='width: 200px; height: 200px; float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;' />Com cada any Aster participar&agrave; a la Festa de la Ci&egrave;ncia aquest any al parc de la Barceloneta en el marc de la Bienal Ciutat i Ci&egrave;ncia.&nbsp;Totes les activitats son presencials (amb inscripci&oacute; pr&egrave;via a la web de l&#39;organitzaci&oacute;)Aster far&agrave; 3 activitats:-&nbsp;<strong>Coneix els telescopis:</strong>&nbsp; Hora: bloc de 10min de 12:50 a 14:50 al parc de la Barceloneta. informaci&oacute; <a href='https://www.biennalciutaticiencia.barcelona/ca/programa/temps-i-espai' target='_blank'>aqu&iacute;</a>

-&nbsp;<strong>El Sol avui i&nbsp;Com &eacute;s el Sistema Solar:</strong>&nbsp;de 17:30 a 18:05 al&nbsp;Parc de Recerca Biom&egrave;dica de Barcelona (PRBB). informaci&oacute; <a href='https://www.biennalciutaticiencia.barcelona/ca/programa/el-sistema-solar' target='_blank'>aqu&iacute;</a></span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Us hi esperem.</span></span>

Gràcies a PHP iCalendar