VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Dimarts, 14 de Setembre

Dimarts, 14 de Setembre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dimarts, 14 de Setembre
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA: ONES GRAVITACIONALS
Descripció: <h3><strong>Dimarts 14 de setembre a les 19h: Confer&egrave;ncia &quot;Ones Gravitacionals: Un nou missatger per l&#39;Astronomia&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Dr. Carlos F. Sopuerta. Cient&iacute;fic Titular Institut de Ci&egrave;ncies de l&#39;Espai, CSIC i IEEC.

&quot;Les Ones Gravitat&ograve;ries s&oacute;n una predicci&oacute; de la Teoria de la&nbsp;Relativitat General que Albert Einstein va proposar el 1915. Cent anys m&eacute;s tard, el setembre de 2015, l&#39;Observatori d&#39;Ones Gravitat&ograve;ries d&#39;Interferometria L&agrave;ser (LIGO) als EUA va detectar per primera vegada les ones gravitat&ograve;ries provinents de la col&middot;lisi&oacute; de dos forats negres (Premi Nobel de F&iacute;sica 2017).&nbsp;Des de llavors s&#39;han detectat m&eacute;s de 50 col&middot;lisions de forats negres i d&#39;estels de neutrons que han donat lloc a descobriments revolucionaris.&nbsp;En aquesta xerrada es descriuran els fonaments d&#39;aquest nou tipus d&#39;astronomia, les perspectives futures i el seu impacte a Astrof&iacute;sica, Cosmologia i F&iacute;sica Fonamental.&quot;

&nbsp;</h3>

Gràcies a PHP iCalendar