VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Divendres, 17 de Setembre

Divendres, 17 de Setembre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Divendres, 17 de Setembre
Hora: 21:30 - 23:30
Lloc: On line
Resum: OBSERVACIÓ JÚPITER I SATURN
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 17 de setembre a les 21:30 fins a les 24:00 hores:&nbsp;Observaci&oacute;&nbsp;Online (J&uacute;piter i Saturn)</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Veurem des de la finestra que ens obre internet, el cel de Barcelona a trav&eacute;s del telescopi del Jose.

Si hi ha algun canvi, es comunicar&agrave;&nbsp;al canal de l&#39;Slack&nbsp;#sortides-online-de-observacio.

link de connexi&oacute;:&nbsp;<a href='https://www.youtube.com/watch?v=DwGUmJeiW38'>https://www.youtube.com/watch?v=DwGUmJeiW38</a></span></span>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar