VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Setembre de 2021

Setembre de 2021

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 2 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ESPECTROGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 2 de setembre a les 19h: Espectrografia</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster

En aquesta segona part del tema &#39;Informaci&oacute; que proporciona l&#39;espectrosc&ograve;pia astron&ograve;mica de baixa resoluci&oacute; en el visible&#39; seguirem on ho vam deixar a finals de juliol (els espectres de planetes, cometes i espectrosc&ograve;pia d&#39;alta i baixa resoluci&oacute;). Seguirem amb quatre trams: Dos que s&oacute;n recordatori de conceptes b&agrave;sics d&#39;espectrosc&ograve;pia i la seva aplicaci&oacute; a l&#39;estudi de les estrelles, i de la metodologia que s&#39;ha utilitzat en l&#39;obtenci&oacute; dels espectres. I dos, amb mat&egrave;ria nova, dedicats a l&#39;estudi de noves i als conceptes b&agrave;sics de l&#39;espectrosc&ograve;pia sense escletxa.</span></span>&nbsp;
Dilluns, 6 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 6 de setembre a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec de Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: simuladors i experiments&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 7 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 7 de setembre a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>

&nbsp;
Dijous, 9 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 9 de setembre a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

L&#39;astrolabi: Hist&ograve;ria, utilitat, descripci&oacute;, utilitzaci&oacute;&quot;.

&quot;Durant segles l&#39;astrolabi va ser l&#39;instrument astron&ograve;mic m&eacute;s usat, A l&#39;&Agrave;ndalus va ser el centre cultural de l&#39;edat mitjana i all&iacute; es van produir els millors&quot;.</span></span>

&nbsp;
Divendres, 10 de Setembre
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 11 de Setembre
Lloc: On line
Resum: FRIQUI-NIT GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 10 de setembre a les 23h: FRIQUI-NIT GOLFA</strong>A c&agrave;rrec de Yolanda Rodriguez, s&ograve;cia d&#39;Aster

Experi&egrave;ncies en un escenari de pel&middot;l&iacute;cula.

Tots hem vist o sentit parlar de la pel&middot;l&iacute;cula Avatar que es desenvolupa al planeta (Imaginari) Polifem pertanyent a Alfa Centauri A, un sistema ternari. Concretament en el sat&egrave;l&middot;lit Pandora a l&#39;any 2154.

En un pa&iacute;s llegendari com &eacute;s la Xina, amb uns paratges extraordinaris als quals d&oacute;na vida a la pel&middot;l&iacute;cula, sempre queda lloc per a noves experi&egrave;ncies &uacute;niques.

Pel canal de l&#39;slack #friki-nit-golfa</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 14 de Setembre
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA: ONES GRAVITACIONALS
Descripció: <h3><strong>Dimarts 14 de setembre a les 19h: Confer&egrave;ncia &quot;Ones Gravitacionals: Un nou missatger per l&#39;Astronomia&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Dr. Carlos F. Sopuerta. Cient&iacute;fic Titular Institut de Ci&egrave;ncies de l&#39;Espai, CSIC i IEEC.

&quot;Les Ones Gravitat&ograve;ries s&oacute;n una predicci&oacute; de la Teoria de la&nbsp;Relativitat General que Albert Einstein va proposar el 1915. Cent anys m&eacute;s tard, el setembre de 2015, l&#39;Observatori d&#39;Ones Gravitat&ograve;ries d&#39;Interferometria L&agrave;ser (LIGO) als EUA va detectar per primera vegada les ones gravitat&ograve;ries provinents de la col&middot;lisi&oacute; de dos forats negres (Premi Nobel de F&iacute;sica 2017).&nbsp;Des de llavors s&#39;han detectat m&eacute;s de 50 col&middot;lisions de forats negres i d&#39;estels de neutrons que han donat lloc a descobriments revolucionaris.&nbsp;En aquesta xerrada es descriuran els fonaments d&#39;aquest nou tipus d&#39;astronomia, les perspectives futures i el seu impacte a Astrof&iacute;sica, Cosmologia i F&iacute;sica Fonamental.&quot;

&nbsp;</h3>
Dimecres, 15 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 15 de setembre a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel&middot;la&nbsp;llegida: &quot;Fundaci&oacute;n&quot; de l&#39;Isaac Asimov (1951), el primer de la trilogia.

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>
Dijous, 16 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 16 de setembre a les 19h: Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

Cel de tardor a primeres hores de la nit.

Algunes propostes d&#39;observaci&oacute;.</span></span>

&nbsp;
Divendres, 17 de Setembre
Hora: 21:30 - 23:30
Lloc: On line
Resum: OBSERVACIÓ JÚPITER I SATURN
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 17 de setembre a les 21:30 fins a les 24:00 hores:&nbsp;Observaci&oacute;&nbsp;Online (J&uacute;piter i Saturn)</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Veurem des de la finestra que ens obre internet, el cel de Barcelona a trav&eacute;s del telescopi del Jose.

Si hi ha algun canvi, es comunicar&agrave;&nbsp;al canal de l&#39;Slack&nbsp;#sortides-online-de-observacio.

link de connexi&oacute;:&nbsp;<a href='https://www.youtube.com/watch?v=DwGUmJeiW38'>https://www.youtube.com/watch?v=DwGUmJeiW38</a></span></span>

&nbsp;
Dimarts, 21 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 21 de setembre a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>

&nbsp;
Diumenge, 26 de Setembre
Hora: 12:00 - 14:00
Lloc: La Farinera, Plaça de les Glòries
Resum: OBSERVACIÓ SOLAR PÚBLICA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 26 de setembre de les 12:00h a les 13:00h Observaci&oacute; Solar p&uacute;blica (Festes de la Merc&eacute;)</strong>Observaci&oacute; p&uacute;blica del Sol amb diferents telescopis.

Aquest cop es far&agrave;, si la situaci&oacute; ho permet, a La Farinera (Pl. de les Gl&ograve;ries).</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 27 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 27 de setembre a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec de Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: simuladors i experiments&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar