VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 11 de Octubre - 17 de Octubre

11 de Octubre - 17 de Octubre

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 14 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER L'UNIVERS AL LLARG DEL TEMPS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 14 d&#39;octubre a les 19h Activitat: Breu recorregut per la concepci&oacute; de l&#39;Univers al llarg del temps: De la terra plana al Big Bang i ... als Multiversos (IV)</strong>A c&agrave;rrec de Josep Masalles, soci d&#39;Aster

Totes les civilitzacions humanes des de l&#39;antiguitat s&#39;han q&uuml;estionat sobre la seva pr&ograve;pia exist&egrave;ncia i sobre la de l&#39;Univers, i han intentat donar respostes a les seves inquietuds segons els coneixements de la seva &egrave;poca, segons les seves creences, la seva mitologia, les religions, la filosofia, o la Ci&egrave;ncia.

Al llarg de les sessions farem un rep&agrave;s hist&ograve;ric de la concepci&oacute; de l&#39;Univers, des de les mitologies arcaiques i la concepci&oacute; de la Terra Plana, fins les teories cient&iacute;fiques m&eacute;s acceptades actualment. Repassarem moments i personatges destacats en l&#39;evoluci&oacute; del pensament cient&iacute;fic i filos&ograve;fic i com ha anat millorant el nostre coneixement de l&rsquo;Univers: de la Terra, del Sistema Solar, de les estrelles, de les gal&agrave;xies, etc.

Parlarem del que acceptem cient&iacute;ficament en l&rsquo;actualitat en relaci&oacute; a l&rsquo;origen i evoluci&oacute; de l&rsquo;Univers. Presentarem algunes teories recents que ara encara estan en discussi&oacute; entre la comunitat cient&iacute;fica i que ens permetran tamb&eacute; dialogar i comentar moltes possibilitats encara desconegudes i obertes.</span></span>&nbsp;
Divendres, 15 de Octubre
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 16 de Octubre
Lloc: On line
Resum: FRIQUI-NIT GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 15 d&#39;octubre a les 23h: Friqui-nit golfa</strong>A c&agrave;rrec de Marta Mart&iacute;nez, s&ograve;cia d&#39;Aster

En aquesta sessi&oacute; de friki nit golfa parlarem de la versi&oacute; oficial del Govern i de les teories conspiranoiques o alternatives que defensava en Andreas Faber-Kaiser i d&#39;altres respecte la s&iacute;ndrome t&ograve;xica del 1981, coneguda tamb&eacute; com l&#39;enverinament per l&#39;oli de colza.&nbsp;

Pel canal de l&#39;slack #friki-nit-golfa</span></span>

&nbsp;
Dissabte, 16 de Octubre
Hora: 20:00 - 22:00
Lloc: Mirador de Sant Pere Màrtir, Pl. Mireia, Esplugues de Llobregat
Resum: NIT D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte, 16 d&#39;octubre de 20:00h a 22:00h - Nit Internacional d&rsquo;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</strong>El proper dia 16 d&rsquo;octubre es celebrar&agrave;, a nivell mundial, la Nit d&rsquo;observaci&oacute; de la Lluna.

&Eacute;s una iniciativa impulsada per la NASA i la FAAE, la &quot;Federaci&oacute;n de Asociaciones&nbsp;Astron&oacute;micas Espa&ntilde;olas&quot; de la qual ASTER &eacute;s membre actiu

Amb aquest motiu organitzarem una observaci&oacute; de la Lluna amb diferents telescopis, oberta als socis i a les persones que ens vulguin visitar.

L&#39;observaci&oacute; &eacute;s de franc.&nbsp;Per&ograve; per poder atendre correctament les persones que ens visitin limitarem el nombre d&rsquo;assistents i segons les restriccions del moment.

Cal fer inscripci&oacute; pr&egrave;via, enviant un correu electr&ograve;nic a&nbsp;activitats@aster.cat.

L&rsquo;observaci&oacute; ser&agrave; en la Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E), de les 20h00 a les 22h00

Abans de sortir i en cas de meteorologia incerta, cal consultar la web:&nbsp;www.aster.cat</span></span>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar