VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 2021

2021

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dijous, 7 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 7 de gener a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

Entre finals de segle XIX i finals del XX els Estats Units van passar de no representar res en el m&oacute;n cient&iacute;fic, a ser el pol d&#39;atracci&oacute; per a la ci&egrave;ncia de m&oacute;n. El cam&iacute; per aconseguir-ho tenia dues parts. D&#39;una banda hi va haver una convicci&oacute; social de la import&agrave;ncia de la ci&egrave;ncia. D&#39;altra, aquesta convicci&oacute; va portar a la creaci&oacute; d&#39;institucions i instal&middot;lacions capaces d&#39;atreure cient&iacute;fics de tot el m&oacute;n. Com a exemple podrem veure com la tenacitat d&#39;un home i l&#39;impuls social van aconseguir que a&nbsp;USA es constru&iuml;ssin els majors telescopis de l&#39;&egrave;poca, En un Viatge a Palomar veurem com George Ellery Hale va construir Yerkes, Mount Wilson i Palomar aplanant tots els obstacles, incloent els seus greus problemes ps&iacute;quics.

Versi&oacute; original amb subt&iacute;tols fets especialment per Astrocine.</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 11 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA - VELOCITAT DE LA LLUM
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 11 de gener a les 19h: Confer&egrave;ncia &quot;El descubrimiento de la velocidad de la luz y las implicaciones de R&oslash;mer y Cassini&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Dr Claus Fabricius, Institut de Ci&egrave;ncies del Cosmos (IEEC-UB), Universitat de Barcelona

&quot;La velocidad de la luz fue descubierta en el Observatorio de Paris en 1676 a partir de un estudio de los sat&eacute;lites de J&uacute;piter, pero las circunstancias y el nivel de implicaci&oacute;n de R&oslash;mer y Cassini provocaron muchas especulaciones y contradicciones. Explicaremos las observaciones que utilizaron para realizar el descubrimiento y una propuesta sobre estas contradiccions basada en argumentos astron&oacute;micos&quot;.</span></span>
Dijous, 14 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTRO TEMES
Descripció: <font face='verdana, geneva, sans-serif'><span style='font-size: 14px; line-height: 22.4px;'><b>Dijous 14 de gener a les 19h: AstroTemes</b>A c&agrave;rrec de Carles Lopez, soci d&#39;Aster

Cossos menors del Sistema Solar (II): Meteorits

Els meteorits sempre han estat presents en les diverses cultures de la humanitat, com ho proven algunes restes arqueol&ograve;giques i hist&ograve;riques de totes les &egrave;poques. Alguns d&rsquo;ells, de gran mida, es troben exposats en els principals museus del m&oacute;n, on tamb&eacute; s&rsquo;efectua el seu estudi i classificaci&oacute; per con&egrave;ixer-ne la textura i composici&oacute;. S&rsquo;explicar&agrave; com recon&egrave;ixer un meteorit mitjan&ccedil;ant m&egrave;todes senzills, encara que aix&ograve; no sigui sempre possible. I en aquest cas, es requereixi el treball amb m&egrave;todes especialitzats en centres dedicats al seu estudi.</span></font>&nbsp;
Dimarts, 19 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 19 de gener a les 19h: Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.&nbsp;</span></span>&nbsp;
Dimecres, 20 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 20 de gener a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel.la&nbsp;llegida: &quot;&iquest;Sue&ntilde;an los androides con ovejas el&eacute;ctricas?&quot; escrita el 1968 per Philip K. Dick.

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>
Dijous, 21 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 21 de gener a les 19h: Secci&oacute; passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

Es far&agrave; un rep&agrave;s de les principals constel&middot;lacions visibles en els mesos d&rsquo;hivern en les primeres hores de foscor.

Suggeriment de rutes d&rsquo;orientaci&oacute;.

Propostes d&rsquo;observaci&oacute;.

Enumeraci&oacute; d&rsquo;algunes dels objectes fotografiats sovint pels amants de l&rsquo;astrofotografia</span></span>
Dilluns, 25 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: PRESENTACIÓ PROGRAMA FINDORB
Descripció: <font face='verdana, geneva, sans-serif'><span style='font-size: 14px; line-height: 22.4px;'><b>Dilluns 25 de gener a les 19h:&nbsp;Presentaci&oacute; del programa FindOrb</b>A c&agrave;rrec de Ramon Naves, soci d&#39;Aster

La traject&ograve;ria d&rsquo;un objecte del Sistema Solar ve determinada per un conjunt de dades que es denominen &ldquo;Par&agrave;metres Orbitals&rdquo;.

Aquests par&agrave;metres s&rsquo;han de calcular en el cas de nous objectes descoberts o en el cas d&rsquo;objectes com els cometes que poden sofrir variacions en el valor dels seus par&agrave;metres orbitals.

El c&agrave;lcul s&rsquo;ha de fer a partir d&rsquo;un conjunt d&rsquo;observacions.

La sessi&oacute; abra&ccedil;ar&agrave; un rep&agrave;s dels par&agrave;metres orbitals i exercici d&rsquo;utilitzaci&oacute; del programa.</span></font>&nbsp;
Dimarts, 26 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 26 de gener a les 19h: Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, president d&#39;Aster

MARIA G&Ouml;PPERT-MAYER (1906-1972)

Formaci&oacute; b&aacute;sica a la&nbsp;Universitat de G&ouml;ttingen:

Max Born, mestre i director de la Tesi Doctoral de Maria.&nbsp;Q&uuml;&agrave;ntica.

Grup de cient&iacute;fics centre-europeus emigrats que es retrovarant als EEUU.

Aprofundeix en la F&iacute;sica Nuclear

Treballs conjunts amb Karl F. Herzfeld i Harold Urey.&nbsp;

Relaci&oacute; cient&iacute;fica amb Pietro Fermi i Edward Teller

Model de capes orbitals del nucli at&ograve;mic&nbsp;(certs nombres de&nbsp;nucleons&nbsp;de nuclis at&ograve;mics donen lloc a configuracions particularment estables).

Nucleons m&agrave;gics: 2,8,20,28,50,82,126

Premi Nobel de F&iacute;sica 1963</span></span>
Dimecres, 27 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: C. C. Guinardó
Resum: CONFERENCIA C.C. GUINARDÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 27 de gener a les 19h: Confer&egrave;ncia al C.C.Guinard&oacute;: &quot;Les meravelles de la nit&quot;</strong>A c&agrave;rrec de&nbsp;Judith Ard&egrave;vol, membre d&rsquo;Aster.

Qui no ha somniat mai en estirar-se sota les estrelles i contemplar la bellesa de l&rsquo;Univers?

En aquesta xerrada viatjarem a trav&eacute;s de diferents cossos celestes que se&rsquo;ns presenten durant una observaci&oacute; astron&ograve;mica nocturna: des de les estrelles i les constel&middot;lacions &ndash;recreant-nos enmig de la mitologia&ndash;, fins a la Via L&agrave;ctia; passant tamb&eacute; pels diferents planetes visibles a ull nu, algunes nebuloses i/o c&uacute;muls estel&middot;lars si ens ajudem d&rsquo;algun instrument &ograve;ptic i fins i tot algun possible cometa. De cam&iacute;, passejarem tamb&eacute; per alguns descobriments hist&ograve;ricament rellevants i farem una parada en diferents conceptes astrof&iacute;sics que ens permetran gaudir d&rsquo;una explicaci&oacute; did&agrave;ctica guiada per mitj&agrave; d&rsquo;un viatge en una nit estrellada.

Si &eacute;s possible ser&agrave; presencial si no ser&agrave; en format Online

M&eacute;s informaci&oacute;:&nbsp;Aula 141 | Centre C&iacute;vic Guinard&oacute; | Ajuntament de Barcelona</span></span>
Dijous, 28 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: GEOLOGIA PLANETÀRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 28 de gener a les 19h: Geologia planet&agrave;ria</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster.

La tercera part de les exposicions de Geologia planet&agrave;ria es repassar&agrave; l&#39;informaci&oacute; geol&ograve;gica existent sobre alguns asteroides i sobre els sat&egrave;l&middot;lits gelats de la part externa de el sistema solar. Excepte alguns casos com Vesta, Ceres, Tit&agrave; i sat&egrave;l&middot;lits galileans, de la resta de cossos planetaris es compta amb poca informaci&oacute; geol&ograve;gica, que est&agrave; basada en la morfologia superficial i en els par&agrave;metres f&iacute;sics mesurats per les sondes (camp gravitatori, camp magn&egrave;tic i informaci&oacute; espectrosc&ograve;pica ).

S&#39;ha creat a l&#39;Slack el canal #geologia-planet&agrave;ria on s&#39;hi anir&agrave; penjant la documentaci&oacute;.&nbsp;</span></span>
Dilluns, 1 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 1 de febrer a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 2 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 2 de febrer&nbsp;a les 19h: Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.<strong>&nbsp;</strong></span></span>
Dijous, 4 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 4 de febrer a les 19h: Actrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

La mec&agrave;nica qu&agrave;ntica sembla impossible de comprendre. Els mateixos pares d&#39;aquestes teories ho reconeixien. No obstant aix&ograve; l&#39;aplicaci&oacute; de la mec&agrave;nica qu&agrave;ntica ens ha portat a aven&ccedil;os impensables.

El professor Paniagua de la UB ens explica els aven&ccedil;os aconseguits, alguns experiments amb resultats inesperats i ens introdueix a alguns aspectes fonamentals de la teoria d&#39;una manera entenedora per a persones sense formaci&oacute; cient&iacute;fica d&#39;alt nivell.</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 9 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 9 de febrer a les 19h: Guia pr&agrave;ctica per a la construcci&oacute; d&#39;un enfocador autom&agrave;tic amb Arduino</strong>A c&agrave;rrec de Joan Aragon&eacute;s, soci d&#39;Aster</span></span>

&nbsp;
Dijous, 11 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ: PASSETJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 11 de febrer a les 19h: Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

Es far&agrave; un nou exercici d&#39;identificaci&oacute; de constel&middot;lacions i estrelles en imatges all sky.

Es far&agrave; una proposta d&#39;intentar observar al llarg de l&#39;any algunes estrelles que la literatura dona amb alguna particularitat quant al seu color.

Es presentar&agrave; la gesti&oacute; de les llistes d&#39;observaci&oacute; pel programa Cartes du Ciel. Es tracta d&#39;una opci&oacute; del programa, possiblement no gaire coneguda, que pot ajudar a la preparaci&oacute; de les sessions. La llista d&#39;estrelles comentada a l&#39;apartat anterior ens servir&agrave; d&#39;exemple.</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 15 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER: CÒMPUT DEL TEMPS EN ASTRONOMIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 15 de febrer a les 19h: C&ograve;mput del temps en Astronomia</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

El dia juli&agrave;. Concepte i hist&ograve;ria. Diferents formes de calcular-lo.

Escales de temps: hora solar i hora sideral.

Escales lligades a la rotaci&oacute; de la Terra: UTC

Escala de temps at&ograve;mic: TAI</span></span>
Dimarts, 16 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 16 de febrer&nbsp;a les 19h: Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.<strong>&nbsp;</strong></span></span>

&nbsp;
Dimecres, 17 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 17 de febrer a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel.la&nbsp;llegida:&nbsp;</span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>&quot;2001. Una odisea espacial&quot; escrita al 1968 per Arthur C. Clarke.</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;.</span></span>
Dilluns, 22 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: TALLER: CÒMPUT DEL TEMPS EN ASTRONOMIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 22 de febrer a les 19h: C&ograve;mput del temps en Astronomia</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

Conclusi&oacute; de la presentaci&oacute; sobre el c&ograve;mput del temps.

Hora solar i hora sideral.

Angle horari d&#39;un astre. Import&agrave;ncia d&#39;aquest concepte per a l&#39;observaci&oacute; astron&ograve;mica.

Hora UT

Hora TAI</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 23 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 23 de febrer a les 19h: Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, president d&#39;Aster

LES TEORIES DES DE L&rsquo;INICI DE L&rsquo;UNIVERS FINS LA FORMACI&Oacute; D&rsquo;ESTRELLES I GAL&Agrave;XIES

1- La teoria del Big Bang presenta dubtes com l&rsquo;anomenat problema de l&rsquo;horitz&oacute; i el de la curvatura en la geometria de l&rsquo;univers.

El model de la inflaci&oacute; que Alan Guth va desenvolupar a partir de 1979 permet donar una resposta prou satisfact&ograve;ria a aquests dubtes?. Han aconseguit els seus continuadors progresos prou rellevants?

La pols interestel&middot;lar va enterbolir els resultats del telescopi BICEP2 a l&rsquo;Ant&agrave;rtida, que intentaba aclarir l&rsquo;empremta de les ones gravitacionals en la Radiaci&oacute; C&ograve;smica de Fons, CMB. Res concret, de moment, en aquesta recerca.

Teoria de la gran unificaci&oacute; (GUT): la quantitat de mat&egrave;ria en l&#39;univers en comparaci&oacute; amb l&#39;escassa quantitat d&#39;antimat&egrave;ria. La GUT explica totes les forces fonamentals conegudes per la f&iacute;sica cl&agrave;ssica a excepci&oacute; de la gravetat. Si la gravetat &eacute;s la &uacute;nica for&ccedil;a que actua a gran escala com pot ser que l&rsquo;expansi&oacute; de l&rsquo;univers s&rsquo;acceleri?

2- L&rsquo;aparici&oacute; de la mat&egrave;ria. Plasma calent ionitzat primigeni. Nucleos&iacute;ntesi. Bariog&egrave;nesi.

3- Formaci&oacute; de poblacions d&rsquo;estrelles III,II i I.

4- Formaci&oacute; inicial de les gal&agrave;xies.</span></span>
Dimecres, 24 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA: COMAS I SOLÀ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres&nbsp;24 de febrer a les 19h: Confer&egrave;ncia &quot;Comas i Sol&agrave;. Breu Autobiografia&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Ricard Mart&iacute;nez, Soci i ex-President d&rsquo;Aster

&quot;El 1987, el nostre estimat i sempre recordat company Franscesc Almor, en col&middot;laboraci&oacute; amb en Josep Maria Oliver, llavors President de l&#39;Associaci&oacute; Astron&ograve;mica de Sabadell, van rescatar entre els papers que va compilar na Am&egrave;lia Sala, vidua de Comas i Sol&agrave;, 6 folis escrits el 1935, a m&agrave;quina i en franc&egrave;s, pel propi Comas. Es tractava d&#39;una breu autobiografia. En aquelll mateix 1987 no sab&iacute;em el perqu&egrave; l&#39;havia escrit en franc&egrave;s, ni tampoc amb quin motiu. Ara sabem que aquesta autobiografia li fou demanada per una revista francesa, la qual li va servir de guia per fer un extens article que va publicar el novembre de 1935.

A la confer&egrave;ncia llegirem aquests folis tot comentant-los, ampliant el seu contingut i il&middot;lustrant-los amb imatges&quot;.</span></span>
Dijous, 25 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: GEOLOGIA PLANETÀRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 25 de febrer a les 19h: Geologia planet&agrave;ria</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster.

Despr&eacute;s de la revisi&oacute;, des d&#39;un punt de vista geol&ograve;gic, d&#39;alguns cossos planetaris, pensava desenvolupar una s&egrave;rie de temes concrets dels quals he parlat anteriorment. Entre aquests temes hi ha la densitat dels cossos planetaris, la pres&egrave;ncia d&#39;oceans subterranis, les fonts de calor interna, els tipus i causes de l&#39;magmatisme terrestre, l&#39;origen de l&#39;escor&ccedil;a terrestre, la fusi&oacute; parcial i la cristal&middot;litzaci&oacute; fraccionada, les propietats dels minerals i la seva pres&egrave;ncia en les diferents embolcalls dels planetes, les hip&ograve;tesis sobre les condicions ambientals en l&#39;H&agrave;dic terrestre, i algunes dades sobre la seva evoluci&oacute; posterior.

S&#39;ha creat a l&#39;Slack el canal #geologia-planet&agrave;ria on s&#39;hi anir&agrave; penjant la documentaci&oacute;.&nbsp;</span></span>&nbsp;
Dilluns, 1 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: TALLER: Càlculs que afecten a la sessió d&#039;observació
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 1 de mar&ccedil; a les 19h:&nbsp;C&agrave;lculs que afecten a la sessi&oacute; d&#39;observaci&oacute;</strong>

Taller a c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

Canvi de coordenades J2000 a Coordenades de la data

Canvi de coordenades Equatorials a Azimutals

No ens fixarem tant en el contingut de c&agrave;lcul com en la comprensi&oacute; dels significat d&#39;aquests c&agrave;lculs.</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 2 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 2 de mar&ccedil; a les 19h: Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.<strong>&nbsp;</strong></span></span>
Dijous, 4 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 4 de mar&ccedil; a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

La mec&agrave;nica qu&agrave;ntica sembla impossible de comprendre. Els mateixos pares d&#39;aquestes teories ho reconeixien. No obstant aix&ograve; l&#39;aplicaci&oacute; de la mec&agrave;nica qu&agrave;ntica ens ha portat a aven&ccedil;os impensables.

El professor Paniagua de la UB ens explica els aven&ccedil;os aconseguits, alguns experiments amb resultats inesperats i ens introdueix a alguns aspectes fonamentals de la teoria d&#39;una manera entenedora per a persones sense formaci&oacute; cient&iacute;fica d&#39;alt nivell. (Segona part)</span></span>
Dilluns, 8 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Càlcul de les coordenades d&#039;un objecte en òrbita a un cos central)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 8 de mar&ccedil; a les 19h: VSO (C&agrave;lcul de les coordenades d&#39;un objecte en &ograve;rbita a un cos central)</strong>

Taller a c&agrave;rrec de Emilio Llorente i Pere Closas, socis d&#39;Aster

La F&iacute;sica de Newton permet el c&agrave;lcul de la traject&ograve;ria d&#39;un cos que es mou sotm&egrave;s a una for&ccedil;a central d&#39;un altre cos.

Seria el cas d&#39;un planeta o un cometa al voltant del Sol si no es tenen en compte les perturbacions de la resta de cossos del Sistema Solar.

El problema seg&uuml;ent &eacute;s estudiar com es veu aquest moviment des de la Terra, tenint en compte que aquest tamb&eacute; est&agrave; en rotaci&oacute; al voltant del Sol.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 9 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: CONFERÈNCIA: GAIA, LA GALÀXIA A LES TEVES MANS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 9 de mar&ccedil; a les 19h: Confer&egrave;ncia &quot;Gaia, la Gal&agrave;xia a les teves mans&quot;</strong>Ponent: Josep Manel Carrasco: ICCUB-IEEC

&quot;El sat&egrave;l&middot;lit Gaia de l&#39;Ag&egrave;ncia Espacial Europea (ESA) est&agrave; revolucionant l&#39;astronomia, proporcionant pistes in&egrave;dites sobre l&#39;origen i evoluci&oacute; de la nostra Gal&agrave;xia, la Via L&agrave;ctia. L&#39;&uacute;ltim cat&agrave;leg de dades publicat cont&eacute; m&eacute;s de 1800 milions d&#39;objectes. En aquesta xerrada descrivim la missi&oacute;, repassem l&#39;estrat&egrave;gia de Gaia per observar l&#39;Univers i analitzem els &uacute;ltims descobriments que est&agrave; obtenint.&quot;.</span></span>
Dijous, 11 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTRO TEMES
Descripció: <font face='verdana, geneva, sans-serif'><span style='font-size: 14px; line-height: 22.4px;'><b>Dijous 11 de mar&ccedil; a les 19h: AstroTemes</b>A c&agrave;rrec de Carles Lopez, soci d&#39;Aster

Cossos menors del Sistema Solar (III): Cometes

Els cometes sempre han exercit una gran fascinaci&oacute; en les persones de totes les &egrave;poques.

Com eren considerats en les diverses cultures al llarg de la hist&ograve;ria? De quina manera s&#39;ha arribat a con&egrave;ixer-los cient&iacute;ficament? De qu&egrave; estan formats? Per qu&egrave; generen una cua? El coneixement ha anat creixent fins el moment actual en qu&egrave; s&#39;han estudiat per mitj&agrave; de sondes espacials.</span></font>

&nbsp;
Divendres, 12 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: CELEBRACIÓ 73è ANIVERSARI
Descripció: <font face='verdana, geneva, sans-serif'><span style='font-size: 14px; line-height: 22.4px;'><b>Divendres 12 de mar&ccedil; a les 19h Activitat: Celebraci&oacute; 73&egrave; aniversari</b>La pand&egrave;mia aquest any no ser&agrave; motiu per oblidar que Aster tindr&agrave; 73 anys d&rsquo;exist&egrave;ncia des de la seva creaci&oacute; en 1948, i que dintre d&rsquo;un parell ja haurem recorregut &frac34; de segle d&rsquo;afici&oacute;.

Ho farem telem&agrave;ticament de la mateixa manera que ens vam felicitar les passades festes de Nadal i Any Nou.

A fi de donar a la trobada l&rsquo;ambientaci&oacute; m&eacute;s adequada, deixem que cadasc&uacute; pensi la millor manera de fer-ho davant de la pantalla del seu ordinador. Com no podem repartir un gran past&iacute;s com era habitual, un suggeriment de m&iacute;nims &eacute;s fer-ho amb una copa de cava i un pastisset amb les espelmes corresponents al &ldquo;73&rdquo; anys que celebrarem. Com no podem fer-ho presencialment que la imaginaci&oacute; permeti que cadasc&uacute; trobi la millor manera d&rsquo;animar la festa.

L&rsquo;important &eacute;s veure&rsquo;ns tots plegats, xerrar i passar una estona distesa.

Animem-nos i cuidem-nos</span></font>
Dilluns, 15 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 15 de mar&ccedil; a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller amb els exercicis de l&#39;observatori virtual.&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 16 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 16 de mar&ccedil; a les 19h: Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.&nbsp;&nbsp;</span></span>
Dimecres, 17 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 17 de mar&ccedil; a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel.la&nbsp;llegida:&nbsp;La historia de tu vida&quot; de&#39;n Ted Chiang (1998).

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>
Dijous, 18 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: GEOLOGIA PLANETÀRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 18 de mar&ccedil;&nbsp;les 19h: Geologia planet&agrave;ria</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster.

Es tractaria la segona part del pdf &#39;3-annexos de Geologia Planet&agrave;ria&#39;. Cont&eacute;: Tipus de magmatisme i processos magm&agrave;tics. Mineralogia de les embolcalls terrestres i elements qu&iacute;mics implicats. Estructura cristal&middot;lina i propietats. Evoluci&oacute; de la Terra al principi de l&#39;H&agrave;dic a partir d&#39;experiments amb material condr&iacute;tic. Evoluci&oacute; de la Terra despr&eacute;s de l&#39;impacte que va donar lloc a la Lluna.

A l&#39;Slack el canal #geologia-planet&agrave;ria s&#39;hi anir&agrave; penjant la documentaci&oacute;.&nbsp;</span></span>
Dilluns, 22 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 22 de mar&ccedil; a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Reanudaci&oacute; del taller de c&agrave;lcul d&#39;&ograve;rbites

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dijous, 25 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: ASTRONOMIA A LA DIVINA COMEDIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijuos 25 de mar&ccedil; a les 19h:&nbsp; Astronomia a la Divina comedia</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

L&rsquo;any 1321 moria a Ravenna, desterrat de la seva Flor&egrave;ncia estimada, Dante Alighieri.

It&agrave;lia celebra aquest any el set&egrave; centenari, Anno Dantesco 2021.

Dante era un gran poeta; il Sommo Poeta, pels italians. Per&ograve; era tamb&eacute; un home d&rsquo;una gran cultura.

La Commedia no &eacute;s una lli&ccedil;&oacute; d&rsquo;Astronomia. Per&ograve; sovint, per explicar certes idees, fa servir comparacions relacionades amb la ci&egrave;ncia i la t&egrave;cnica del seu temps.

Llegint la Commedia, ajudat per les notes a peu de p&agrave;gina i altres comentaris i lectures que m&rsquo;han ajudat a entendre un llenguatge po&egrave;tic a qu&egrave; no estem acostumats, he anat trobant, descobrint, que sabien molt m&eacute;s del que en ocasions pensem quan jutgem aquells anys llunyans.

Per aix&ograve; la xerrada tamb&eacute; es podria titular &ldquo;L&rsquo;Astronomia que sabia un home culte de principis del s. XIV&rdquo;

M&rsquo;ho he passat molt b&eacute; llegint-ho.

M&rsquo;agradaria amb els que vulguin, des d&rsquo;una perspectiva de simple lector no expert, compartir alguna d&rsquo;aquestes troballes. Crec que alguna sorprendr&agrave;.</span></span>
Dissabte, 27 de Març
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: On line
Resum: ASSEMBLEA ORDINÀRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 27 de mar&ccedil; a les 18h Activitat: Assemblea Ordin&agrave;ria</strong>Es far&agrave; via telem&agrave;tica. Properament rebreu la convocat&ograve;ria.</span></span>
Dimarts, 6 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 6 d&#39;abril a les 19h: Astrofotografia</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster

Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.&nbsp;</span></span>

&nbsp;
Dijous, 8 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 8 d&#39;abril a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster</span></span>

<span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>T&iacute;tol: &quot;El mundo de las part&iacute;culas desenmascarando lo m&aacute;s peque&ntilde;o&quot;</span><br style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;' />
<span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>Ens han ensenyat que la mat&egrave;ria est&agrave; formada per part&iacute;cules. Per&ograve; qu&egrave; s&oacute;n les part&iacute;cules? El doctor en f&iacute;sica de part&iacute;cules Alberto Aparici ens ho explica de forma comprensible, per a persones no iniciades, des de la idea de &quot;boles&quot; fins a la introducci&oacute; de la idea de camp qu&agrave;ntic.</span>
Divendres, 9 de Abril
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 10 de Abril
Lloc: Webex On line
Resum: ASTRONOMIA GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 9 d&#39;abril a les 23h:&nbsp;Astronomia Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas. Soci d&#39;Aster.

Reprendrem aquestes sessions d&rsquo;aproximaci&oacute; a l&rsquo;astronomia d&rsquo;una manera informal, un punt heterodoxa, sempre distesa, com si fos una sobretaula d&rsquo;un sopar amb amics sense la perspectiva del proper mat&iacute; de treball.

Visionarem un nou treball dels autors de les &ldquo;Astrocoples&rdquo; i del &ldquo;Astr&oacute;nomo indignado&rdquo;, que vam passar en altres sessions.

El contingut per&ograve; ser&agrave; diferent, m&eacute;s enigm&agrave;tic.

I no es pot dir res m&eacute;s.

No us ho perdeu, que de ben segur us sorprendr&agrave; i agradar&agrave;.</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 12 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 12 d&#39;abril a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Reanudaci&oacute; del taller de c&agrave;lcul d&#39;&ograve;rbites&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 13 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA: AURORES BOREALS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 13 d&#39;abril a les 19h: Confer&egrave;ncia &quot;Espectacles de la Natura amb mirada cient&iacute;fica: Aurores Boreals&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Josep Masalles Rom&aacute;n, soci d&#39;Aster

&quot;La Natura, en el nostre planeta, ens presenta llocs de gran bellesa i fen&ograve;mens espectaculars que s&oacute;n apreciats per tothom. Menys coneguda per la majoria de la poblaci&oacute;, majorit&agrave;riament urbana, &eacute;s la bellesa del Cosmos. La Lluna, els planetes, els cometes, les nebuloses, les gal&agrave;xies, etc. s&oacute;n d&rsquo;una gran bellesa. I tamb&eacute; ho s&oacute;n fen&ograve;mens astron&ograve;mics que podem observar, com els eclipsis, els tr&agrave;nsits, les ocultacions, les sortides i postes de Sol, etc. Tots aquests fen&ograve;mens poden ser apreciats millor si coneixem la seva fonamentaci&oacute; cient&iacute;fica. A la seva bellesa intr&iacute;nseca s&rsquo;afegeix la bellesa del coneixement. I per aix&ograve; volem destacar la Bellesa de l&rsquo;Univers amb mirada cient&iacute;fica. En aquesta sessi&oacute; parlarem d&rsquo;un dels fen&ograve;mens m&eacute;s espectaculars: Les Aurores Boreals&quot;.</span></span>
Dijous, 15 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 15 d&#39;abril a les 19h: Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

Rep&agrave;s de les principals constel&middot;lacions que es poden veure els mesos de primavera en observacions de primera hora de la nit.</span></span>

&nbsp;
Dissabte, 17 de Abril
Hora: 21:00 - 23:00
Lloc: Online
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 17 d&#39;abril les 21:00 fins a les 23:00 hores:&nbsp; Sortida d&#39;observaci&oacute;&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz. soci d&#39;Aster.

Veurem des de la finestra que ens obre internet, el cel de Barcelona a trav&eacute;s del telescopi del Jose.

Si hi ha algun canvi, es comunicar&agrave;&nbsp;al canal de l&#39;Slack #sortides-online-de-observacio i a la web.

Una estona abans es comunicar&agrave; el link de connexi&oacute; del youtube.</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 19 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 19 d&#39;abril a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Reanudaci&oacute; del taller de c&agrave;lcul d&#39;&ograve;rbites&nbsp;

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 20 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 20 d&#39;abril a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.&nbsp;</span></span>
Dimecres, 21 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 21 d&#39;abril a les 19h: llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel.la&nbsp;llegida:&nbsp;&ldquo;Cr&oacute;nicas marcianas&rdquo; de Ray Bradbury (1950). 175 p&agrave;gines.

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: C. C. Guinardó
Resum: XERRADA AL CC GUINARDÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 21 d&#39;abril a les 19:00 Xerrada al Centre C&iacute;vic del Guinard&oacute;&nbsp;&nbsp;</strong>ASTRONOMIA A LA DIVINA COMEDIA

A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

L&rsquo;any 1321 moria a Ravenna, desterrat de la seva Flor&egrave;ncia estimada, Dante Alighieri.

Aquest any &eacute;s el set&egrave; centenari de la seva mort.

Dante era un gran poeta; il Sommo Poeta, pels italians. Per&ograve; era tamb&eacute; un home d&rsquo;una gran cultura.

La Commedia no &eacute;s una lli&ccedil;&oacute; d&rsquo;Astronomia. Per&ograve; per explicar certes idees, fa servir comparacions relacionades amb la ci&egrave;ncia i la t&egrave;cnica del seu temps.

Le xerrada consistir&agrave; en presentar alguns conceptes astron&ograve;mics tal com apareixen a la Divina Commedia.

Per aix&ograve; la xerrada tamb&eacute; es podria titular &ldquo;L&rsquo;Astronomia que sabia un home culte de principis del s. XIV&rdquo;

Centre C&iacute;vic del Guinard&oacute; - Ronda del Guinard&oacute;, 113 Barcelona

Aforament limitat, cal fer reserva&nbsp;presencialment a la recepci&oacute; del Centre C&iacute;vic Guinard&oacute; o&nbsp;a la web del centre c&iacute;vic.</span></span>
Dijous, 22 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER HEISENBERG (I)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 22 d&rsquo;abril a les 19h Activitat: Heisenberg (I)</strong>A c&agrave;rrec de Rafael Quiles, soci d&#39;Aster

En la confer&egrave;ncia es far&agrave; una aproximaci&oacute; hist&ograve;rica als aspectes biogr&agrave;fics de Heisenberg.

Per un costat, es veur&agrave; la seva aportaci&oacute; molt important, en el desenvolupament de la Mec&agrave;nica Qu&agrave;ntica, abans de l&rsquo;esclat de la Segona Guerra Mundial.

Per altre costat, l&rsquo;entorn, tan familiar com social, en qu&egrave; va viure, permet comprendre la magnitud de les decisions a qu&egrave; es va veure abocat: es parlar&agrave; de la trobada amb Bohr el setembre de 1941 i del projecte del govern nazi de desenvolupament de la bomba at&ograve;mica en qu&egrave; va estar implicat.

S&oacute;n temes no tancats, en el sentit que no hi ha acord entre els historiadors, ni sobre els fets, ni, sobre tot, les implicacions personals dels diferents protagonistes.</span></span>
Dilluns, 26 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 26 d&#39;abril a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Taller de c&agrave;lcul d&#39;&ograve;rbites - Gauss

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimecres, 28 de Abril
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: C. C. Vil·la Urània
Resum: XERRADA A VIL·LA URÀNIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 28 d&#39;abril a les 18h: CONFER&Egrave;NCIA A VIL&middot;LA UR&Agrave;NIA &quot;Comas Sol&agrave; i Mart, el vist i l&#39;imagina&#39;t&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Ricard Mart&iacute;nez, soci i ex-President d&#39;Aster. Especialista en la vida i obra de Comas i Sol&agrave;.

&quot;En 1937 es va celebrar a Par&iacute;s una exposici&oacute; internacional aprofitant la inauguraci&oacute; del &quot;Palais de la D&eacute;couverte&quot;, important museo de la ci&egrave;ncia de la capital francesa. A Comas i Sol&agrave;, llavors un dels principals observadors planetaris del moment, els organitzadors francesos li van demanar la seva participaci&oacute;, Amb les dificultats b&egrave;liques inherents que en aquell moment es vivien a Espanya, Comas va enviar 6 dibuixos pastel que es van exposar en el Grand Palais.

En la confer&egrave;ncia, entre altres coses, es comentaran aquests 6 dibuixos de Mart, enfatitzant, a la llum dels coneixements actuals el contrast entre &quot;el vist&quot; per Comas i &quot;l&#39;imagina&#39;t&quot; pels seus espectadors... i pel propi Comas.

Inscripcions a:&nbsp;<a href='https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/p/40760/comas-sola-i-mart-el-vist-i-limaginat'>https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/p/40760/comas-sola-i-mart-el-vist-i-limaginat</a></span></span>
Dilluns, 3 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 3 de maig a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Seguim el taller de c&agrave;lcul d&#39;&ograve;rbites

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 4 de Maig
Hora: 18:30 - 20:30
Lloc: CCCB
Resum: CONFERÈNCIA: Josep Comas i Solà i els seus estudis sobre Mart
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 4 de maig a les 18:30h: Confer&egrave;ncia al CCCB &quot;Josep Comas i Sol&agrave; i els seus estudis sobre Mart&quot;</strong></span></span>

&nbsp;
<div style='text-align: justify;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><em>Ponent:</em> Ricard Mart&iacute;nez.</span></span></div>
<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>&nbsp;</span></span>

<div style='text-align: justify;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Vols con&egrave;ixer la recerca cient&iacute;fica que Josep Comas i Sol&agrave; va fer a principis del segle XX? Ricard Mart&iacute;nez, membre d&rsquo;ASTER, Associaci&oacute; Astron&ograve;mica de Barcelona i especialista en la figura de l&rsquo;astr&ograve;nom catal&agrave;, ens n&rsquo;explica els m&egrave;todes d&rsquo;observaci&oacute; i les aportacions al coneixement sobre Mart.En els seus primers treballs de joventut Comas i Sol&agrave; va defensar les tesis del nord-americ&agrave; Percival Lowell d&#39;un Mart ple de canals artificials constru&iuml;ts per formes de vida intel&middot;ligent. Posteriorment, i gr&agrave;cies a les seves observacions, es va mostrar contrari a aquestes idees i va ser considerat internacionalment com un dels primers astr&ograve;noms a aportar coneixement cient&iacute;fic que desmunt&eacute;s la teoria de Lowell.L&#39;exposici&oacute; &laquo;Mart. El mirall Vermell&raquo; recull material de treball d&rsquo;aquest notable astr&ograve;nom, primer director de l&rsquo;Observatori Fabra, que va dedicar tota la seva vida a l&rsquo;estudi i divulgaci&oacute; cient&iacute;fica del Sistema Solar.DATA I HORARI: El 4 de maig del 2021&nbsp; 18.30h

Preus:&nbsp;&nbsp;Gratu&iuml;t amb reserva

ESPAI: Estaci&oacute; Ares

<a href='https://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/ricard-martinez/235864' target='_blank'>https://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/ricard-martinez/235864</a></span></span>

&nbsp;</div>
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 4 de maig a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.&nbsp;</span></span>
Dijous, 6 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 6 de maig a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster</span></span>

<span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>T&iacute;tol: &quot;La tecnolog&iacute;a astron&oacute;mica de la antigua Grecia. El mecanismo de Antikithera&quot;

Sab&iacute;em que els antics grecs tenien coneixements astron&ograve;mics notables, per&ograve; un descobriment accidental ens mostra una capacitat tecnol&ograve;gica per crear un planetari mec&agrave;nic port&agrave;til. El funcionament ha costat anys desxifrar.</span>
Divendres, 7 de Maig
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 8 de Maig
Lloc: On line
Resum: FRIQUI-NIT GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 7 de maig a les 23h: FRIQUI-NIT GOLFA</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Esther Gonzalez, s&ograve;cia d&#39;Aster

&quot;ENIGMES DE LA TERRA&quot;

L&iacute;nies de Nazca, Pir&agrave;mides, Moais, Ovnis, el Triangle...

Moltes teories, per&ograve; poques certeses.

La idea&nbsp;de triar aquest tema, va sorgir de l&#39;&uacute;ltima activitat de&nbsp;LLEGIM&nbsp;CI&Egrave;NCIA FICCI&Oacute;, on, com &eacute;s habitual, acabem parlant dels temes m&eacute;s diversos...

Com que ens vam quedar sense temps, per&ograve; amb moltes ganes de parlar, vam decidir dedicar-li una Nit, i qui sap, si alguna m&eacute;s...

&Uacute;s hi esperem!

Els que vulguin exposar algun tema, seria interessant que l&#39;indiquessin, per a facilitar la diversitat.</span></span>
Dilluns, 10 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 10 de maig a les 19h: programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>Taller a c&agrave;rrec de Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Continuaci&oacute; del taller de c&agrave;lcul d&#39;&ograve;rbites&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin?</span></span>
Dimarts, 11 de Maig
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: C. C. Vil·la Urània
Resum: XERRADA A VIL·LA URÀNIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 11 de maig a les 18h: CONFER&Egrave;NCIA A VIL&middot;LA UR&Agrave;NIA &quot;Espectacles de la Natura amb mirada cient&iacute;fica: Aurores Boreals&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Josep Masalles Rom&aacute;n, Soci d&#39;Aster

&quot;La Natura en el nostre planeta ens presenta llocs de gran bellesa i fen&ograve;mens espectaculars que s&oacute;n apreciats per tothom. Menys coneguda per la majoria de la poblaci&oacute;, majorit&agrave;riament urbana, &eacute;s la bellesa del Cosmos. La Lluna, els planetes, els cometes, les nebuloses, les gal&agrave;xies, etc. s&oacute;n d&rsquo;una gran bellesa. I tamb&eacute; ho s&oacute;n fen&ograve;mens astron&ograve;mics que podem observar com els eclipsis, els tr&agrave;nsits, les ocultacions, les sortides i postes de Sol, etc. Tots aquests fen&ograve;mens poden ser apreciats millor si coneixem la seva fonamentaci&oacute; cient&iacute;fica. A la seva bellesa intr&iacute;nseca s&rsquo;afegeix la bellesa del coneixement. I per aix&ograve; volem destacar la Bellesa de l&rsquo;Univers amb mirada cient&iacute;fica. En aquesta sessi&oacute; parlarem d&rsquo;un dels fen&ograve;mens m&eacute;s espectaculars: Les Aurores Boreals&quot;.

Inscripcions:&nbsp;<a href='https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/p/40762/espectacles-de-la-natura-amb-mirada-cientifica-aurores-boreals%E2%80%8B'>https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/p/40762/espectacles-de-la-natura-amb-mirada-cientifica-aurores-boreals?</a></span></span>
Dimecres, 12 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Resum: 57è CURS D’INICIACIÓ A L’ASTRONOMIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>57&egrave; curs d&#39;iniciaci&oacute; a l&#39;astronomia</strong></u>

<strong>Del 12 de Maig al 11 de Juny&nbsp;</strong>&nbsp;d&acute;enguany, ASTER, Agrupaci&oacute; Astron&ograve;mica de Barcelona, organitza ONLINE, el 74&egrave; Curs d&rsquo;Iniciaci&oacute; a l&rsquo;Astronomia. Aquesta edici&oacute; del curs posa l&rsquo;accent en donar, d&acute;una manera planera i amena, una visi&oacute; amplia, completa i actual de l&acute;Astronomia en tots els seus &agrave;mbits, tant en el vessant te&ograve;ric com en el pr&agrave;ctic.El Curs va dirigit a qualsevol persona interessada per l&rsquo;Astronomia, sigui quin sigui el seu nivell previ de coneixements sobre la mat&egrave;ria.L&rsquo;horari de les classes te&ograve;riques online ser&agrave; de 19 a 20 aproximadament.El nombre de places, no est&agrave; limitat en principi, llevat de causes externes ocasionals que aix&iacute; ho aconsellessin</span>Per m&eacute;s informac&oacute; <a href='https://www.aster.cat/news/es_ES/2021/03/04/0002/57-curso-de-iniciacion-a-la-astronomia' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'Curs57', 'activitats'])' target='_blank'>Aqu&iacute;</a>

&nbsp;
Dijous, 13 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROTEMES
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 13 de maig a les 19h Activitat: AstroTemes</strong>A c&agrave;rrec de Carles Lopez, soci d&#39;Aster

Cossos menors del Sistema Solar (IV): Sat&egrave;l&middot;lits i anells.

Des dels inicis de l&rsquo;astron&agrave;utica fins ara el nombre de sat&egrave;l&middot;lits naturals ha crescut d&#39;una manera rellevant. La majoria tenen una mida diminuta, de manera que no s&oacute;n m&eacute;s que cossos capturats amb posterioritat a la formaci&oacute; del planeta al que orbiten. No obstant aix&ograve;, sorprenen per la diversitat morfol&ograve;gica i, sobretot, pels seus inesperats i peculiars comportaments orbitals.

Paral&middot;lelament, s&rsquo;ha anat evidenciant que, tal com li &eacute;s propi a Saturn, tots els altres planetes gegants tamb&eacute; compten amb anells.&nbsp;

Farem una ullada sobre alguns dels casos m&eacute;s notoris.</span></span>
Dimarts, 18 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 18 de maig a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>
Dijous, 20 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Casal de Barri Can Rectoret
Resum: Exposició astrofotogràfica a...
Descripció: <h3><strong>Exposici&oacute; de fotografies realitzades per socis d&#39;Aster, al Casal de barri Can Rectoret</strong></h3>
Del 20 de maig al 25 de juny. exposici&oacute; d&rsquo;astro-fotografies realitzades pels nostres socis.

El dia 18 de Juny a les 19:30 h. el nostre soci Jaume Roca impartir&agrave;&nbsp;una xerrada sobre &quot;El nostre Univer m&eacute;s proper&quot;.&nbsp;

El mateix dia 18 de Juny, a partir de les 21.30 h., observaci&oacute; nocturna amb telescopis.

Caldr&agrave; portar mascareta i per entrar a les instal.lacions del Casal, es prendr&agrave; la tempertura i dades personals.&nbsp;Lloc: Casal de Barri Can Rectoret

&nbsp; &nbsp; C.&nbsp;de la Via L&agrave;ctia, 4

&nbsp; &nbsp; 08017 Barcelona

&nbsp; &nbsp; T. 932520849

Horaris: DL, DC, DJ i DV: de 16:30 a 20:30 h.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DM: de 10:00 a 14:00 h i de 16:30 a 20:30 h.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DS: de 10:00 a 14:00 h.

Transports: estaci&oacute; FGC &ldquo;Les Planes&rdquo; o estaci&oacute; &ldquo;Baixador de Vallvidrera&rdquo;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bus 128 des de les esmentades estacions o Vallvidrera fins a la parada &ldquo;lila-jupiter&rdquo;.

&nbsp;
Dimarts, 25 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: CONFERÈNCIA: Estudiant l&#039;Univers en raigs gamma de molt alta energia
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 25 de maig a les 19h: Confer&egrave;ncia &quot;Estudiant l&#39;Univers en raigs gamma de molt alta energia&quot;</strong></span></span>

&nbsp;
<div style='text-align: justify;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><em>Ponent:</em> Marc Rib&oacute;. Catedr&agrave;tic d&rsquo;Astronomia i Astrof&iacute;sica de la UB&nbsp;i membre de l&rsquo;ICCUB i l&#39;IEEC. Director de l&rsquo;Observatori del Montsec (OAdM). &nbsp;Membre de les col&middot;laboracions&nbsp;MAG&nbsp;i CTA. Ha publicat m&eacute;s de 350 articles, algun d&rsquo;ells en les revistes Nature i Science.</span></span></div>
<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>&nbsp;</span></span>

<div style='text-align: justify;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>&quot;Els nostres ulls perceben llum en un petit rang de l&#39;espectre electromagn&egrave;tic, per&ograve; en l&#39;Univers hi ha multitud de fen&ograve;mens que nom&eacute;s podem entendre b&eacute; si considerem dades en diferents longituds d&#39;ona. El 1989 es va obrir la finestra dels raigs gamma de molt alta energia, que ens permet estudiar fen&ograve;mens extrems de l&#39;Univers. Es far&agrave; un breu rep&agrave;s dels fen&ograve;mens f&iacute;sics que poden donar lloc a emissi&oacute; de raigs gamma de molt alta energia i de com els detectem. Tamb&eacute; dels principals objectes coneguts tant a la Gal&agrave;xia com en l&#39;Univers proper i d&#39;alguns estudis que podem fer de f&iacute;sica fonamental. S&rsquo;explicar&agrave; l&#39;estat actual del Cherenkov Telescope Array (CTA), que &eacute;s l&#39;observatori terrestre de raigs gamma de molt alta energia de nova generaci&oacute; que s&rsquo;est&agrave; construint i que promet un futur brillant en aquest camp de l&#39;astrof&iacute;sica.</span></span><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>&quot;.</span></span></div>
Dijous, 27 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER L&#039;UNIVERS AL LLARG DEL TEMPS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 27 de maig a les 19h Activitat: Breu recorregut per la concepci&oacute; de l&#39;Univers al llarg del temps: De la terra plana al Big Bang i ... als Multiversos (I)</strong>A c&agrave;rrec de Josep Masalles, soci d&#39;Aster

Totes les civilitzacions humanes des de l&#39;antiguitat s&#39;han q&uuml;estionat sobre la seva pr&ograve;pia exist&egrave;ncia i sobre la de l&#39;Univers, i han intentat donar respostes a les seves inquietuds segons els coneixements de la seva &egrave;poca, segons les seves creences, la seva mitologia, les religions, la filosofia, o la Ci&egrave;ncia. Al llarg de les sessions farem un rep&agrave;s hist&ograve;ric de la concepci&oacute; de l&#39;Univers, des de les mitologies arcaiques i la concepci&oacute; de la Terra Plana, fins les teories cient&iacute;fiques m&eacute;s acceptades actualment. Repassarem moments i personatges destacats en l&#39;evoluci&oacute; del pensament cient&iacute;fic i filos&ograve;fic i com ha anat millorant el nostre coneixement de l&rsquo;Univers: de la Terra, del Sistema Solar, de les estrelles, de les gal&agrave;xies, etc. Parlarem del que acceptem cient&iacute;ficament en l&rsquo;actualitat en relaci&oacute; a l&rsquo;origen i evoluci&oacute; de l&rsquo;Univers. Presentarem algunes teories recents que ara encara estan en discussi&oacute; entre la comunitat cient&iacute;fica i que ens permetran tamb&eacute; dialogar i comentar moltes possibilitats encara desconegudes i obertes.</span></span>
Divendres, 28 de Maig
Hora: 22:00 - 0:00 Dissabte, 29 de Maig
Lloc: On line
Resum: Observació on line
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 28 de maig a les 22h00 Activitat:&nbsp;Observaci&oacute; on line</strong>A c&agrave;rrec de Miquel Climent. soci d&#39;Aster.

Si la meteorolog&iacute;a ho permet, i amb la vostra col.laboraci&oacute;, farem una ullada al cel de Primavera desde La Floresta (Lleida) a trav&eacute;s del Telescopi d&#39;en Miquel.</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 1 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 1 de juny a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>
Dijous, 3 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 3 de juny a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

T&iacute;tol: Los campos cu&aacute;nticos los verdaderos ladrillos del Universo

El professor David Tong ens porta a una primera part des de Dem&ograve;crit fins als camps qu&agrave;ntics per al final conduir-nos a una exposici&oacute;&nbsp;de les equacions fonamentals de la f&iacute;sica i les &uacute;ltimes teories que intenten evolucionar-les.

Ho fa des de la mateixa sala on Faraday va parlar sobre els camps el&egrave;ctrics i ho fa d&#39;una forma amena i entenedora.</span></span>
Dijous, 10 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 10 de juny a les 19h: Secci&oacute; passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

Rep&agrave;s de les principals constel&middot;lacions que es poden veure aquest mesos.</span></span>
Diumenge, 13 de Juny
Hora: 12:00 - 13:00
Resum: Festa de la ciència 2021
Descripció:

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>13 de juny de 2021 -&nbsp;FESTA DE LA CI&Egrave;NCIA 2021&nbsp;</strong><img alt='' src='https://imscdn.abcore.org/s/aster.cat/mm/image/2021/BC21%20-%20Festa%20de%20la%20Ciencia%20-%20300x300.jpg' style='width: 200px; height: 200px; float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;' />Com cada any Aster participar&agrave; a la Festa de la Ci&egrave;ncia aquest any al parc de la Barceloneta en el marc de la Bienal Ciutat i Ci&egrave;ncia.&nbsp;Totes les activitats son presencials (amb inscripci&oacute; pr&egrave;via a la web de l&#39;organitzaci&oacute;)Aster far&agrave; 3 activitats:-&nbsp;<strong>Coneix els telescopis:</strong>&nbsp; Hora: bloc de 10min de 12:50 a 14:50 al parc de la Barceloneta. informaci&oacute; <a href='https://www.biennalciutaticiencia.barcelona/ca/programa/temps-i-espai' target='_blank'>aqu&iacute;</a>

-&nbsp;<strong>El Sol avui i&nbsp;Com &eacute;s el Sistema Solar:</strong>&nbsp;de 17:30 a 18:05 al&nbsp;Parc de Recerca Biom&egrave;dica de Barcelona (PRBB). informaci&oacute; <a href='https://www.biennalciutaticiencia.barcelona/ca/programa/el-sistema-solar' target='_blank'>aqu&iacute;</a></span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Us hi esperem.</span></span>
Dilluns, 14 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 14 de juny a les 19h: programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec de Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: simuladors i experiments&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin?</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 15 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 15 de juny a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>
Dimecres, 16 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 16 de juny a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel.la&nbsp;llegida:&nbsp;&quot;El despertar del Leviat&aacute;n&quot; de&#39;n&nbsp;James S. A. Corey, publicada al 2011 i amb 437 p&agrave;gines.

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>

&nbsp;
Dijous, 17 de Juny
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: Webex On line
Resum: CONFERÈNCIA: ELS CÚMULS ESTEL·LARS VISTOS AMB GAIA
Descripció: <h3><strong>Dijous 17 de juny a les 19h: Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;Els c&uacute;muls estel&middot;lars vistos amb Gaia&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Carme Jordi. Professora de F&iacute;sica Qu&agrave;ntica i Astrof&iacute;sica, UB. Institut de Ci&egrave;ncies del Cosmos, UB. Institut d&#39;Estudis Espacials de Catalunya.

&quot;La missi&oacute; Gaia de l&#39;Ag&egrave;ncia Espacial Europea est&agrave; canviant la percepci&oacute; de la nostra Gal&agrave;xia, i tamb&eacute; dels seus components, les estrelles, tant individuals com en c&uacute;muls estel&middot;lars. Aquesta xerrada tractar&agrave; precisament d&#39;aquests c&uacute;muls. Quina nova informaci&oacute; tenim a partir de les dades de Gaia? Quants c&uacute;muls nous hem descobert? Quina informaci&oacute; en podem extreure? Com les seves estrelles es dispersen en el disc de la Gal&agrave;xia?&quot;

&nbsp;</h3>
Divendres, 18 de Juny
Hora: 19:30 - 21:00
Lloc: Casal de Barri Can Rectoret
Resum: xerrada: &quot;El nostre Univers més proper&quot;.
Descripció: <h3><strong>Xerrada: &quot;El nostre Univers m&eacute;s proper&quot;, al Casal de barri Can Rectoret</strong></h3>
Amb motiu de l&#39;exposici&oacute; d&rsquo;astro-fotografies realitzades pels nostres socis que es fa del 20 de maig al 25 de juny.

El dia 18 de Juny a les 19:30 h. el nostre soci Jaume Roca impartir&agrave;&nbsp;una xerrada sobre &quot;El nostre Univers m&eacute;s proper&quot;.&nbsp;El mateix dia 18 de Juny, a partir de les 21.30 h., observaci&oacute; nocturna amb telescopis.

Caldr&agrave; portar mascareta i per entrar a les instal.lacions del Casal, es prendr&agrave; la tempertura i dades personals.&nbsp;m&eacute;s informaci&oacute;: <a href='https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/canrectoret/' target='_blank'>aqu&iacute;</a>Lloc: Casal de Barri Can Rectoret

&nbsp; &nbsp; C.&nbsp;de la Via L&agrave;ctia, 4

&nbsp; &nbsp; 08017 Barcelona

&nbsp; &nbsp; T. 932520849

Horaris: DL, DC, DJ i DV: de 16:30 a 20:30 h.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DM: de 10:00 a 14:00 h i de 16:30 a 20:30 h.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DS: de 10:00 a 14:00 h.

Transports: estaci&oacute; FGC &ldquo;Les Planes&rdquo; o estaci&oacute; &ldquo;Baixador de Vallvidrera&rdquo;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bus 128 des de les esmentades estacions o Vallvidrera fins a la parada &ldquo;lila-jupiter&rdquo;.

&nbsp;
Hora: 21:30 - 23:30
Lloc: Casal de Barri Can Rectoret
Resum: observació nocturna amb telescopis
Descripció: <h3><strong>Observaci&oacute; nocturna amb telescopis, al Casal de barri Can Rectoret</strong></h3>
Amb motiu de l&#39;exposici&oacute; d&rsquo;astro-fotografies realitzades pels nostres socis que es fa del 20 de maig al 25 de juny.

El dia 18 de Juny, a partir de les 21.30 h., observaci&oacute; nocturna amb telescopis.

Caldr&agrave; portar mascareta i per entrar a les instal.lacions del Casal, es prendr&agrave; la tempertura i dades personals.&nbsp;m&eacute;s informaci&oacute;: <a href='https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/canrectoret/' target='_blank'>aqu&iacute;</a>Lloc: Casal de Barri Can Rectoret

&nbsp; &nbsp; C.&nbsp;de la Via L&agrave;ctia, 4

&nbsp; &nbsp; 08017 Barcelona

&nbsp; &nbsp; T. 932520849

Horaris: DL, DC, DJ i DV: de 16:30 a 20:30 h.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DM: de 10:00 a 14:00 h i de 16:30 a 20:30 h.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DS: de 10:00 a 14:00 h.

Transports: estaci&oacute; FGC &ldquo;Les Planes&rdquo; o estaci&oacute; &ldquo;Baixador de Vallvidrera&rdquo;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bus 128 des de les esmentades estacions o Vallvidrera fins a la parada &ldquo;lila-jupiter&rdquo;.

&nbsp;
Dilluns, 21 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 21 de juny a les 19h: Activitat (programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

Rep&agrave;s i aplicaci&oacute; d&rsquo;alguns c&agrave;lculs presentats en les sessions de l&rsquo;Emilio Llorente.&nbsp;Basats en els c&agrave;lculs de canvis de coordenades es plantejaran els exercicis seg&uuml;ents.

-Confirmaci&oacute; de la identificaci&oacute; del qu&agrave;sar 3C273 en la imatge obtinguda en la sessi&oacute; d&rsquo;observaci&oacute; on line del dia 28 de maig

-Estudi de les estrelles del Carro, asterisme de l&rsquo;&Oacute;ssa Major. Confirmaci&oacute; que cinc de les set estrelles m&eacute;s brillants tenen relaci&oacute; f&iacute;sica entre elles (formen l&rsquo;associaci&oacute; estel&middot;lar Collinder 285).

I es plantejaran alguns altres exercicis</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin?</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 22 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ESTUDI DE L&#039;UNIVERS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 22 de juny a les 19h: Estudi de l&#39;Univers</strong>A c&agrave;rrec de Josep Bordes, president d&#39;Aster

L&#39;ASTROBIOLOGIA un camp interdisciplinari: biologia molecular, biof&iacute;sica/qu&iacute;mica, astronomia, etc.

-Ens ajuda a intentar recon&egrave;ixer biosferes semblants i diferents a la nostra&nbsp;dintre&nbsp;del Sistema Solar, medi interestel&middot;lar, estrelles, etc.

-Compostos org&agrave;nics

-Com es detecten i reaccionen les part&iacute;cules i mol&egrave;cules

-Amino&agrave;cids

-Elements qu&iacute;mics a l&#39;Univers. Les seves abund&agrave;ncies

-Import&agrave;ncia del carboni

-Els PAH

-Biosignatures per facilitar la detecci&oacute; de la vida.</span></span>
Divendres, 25 de Juny
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 26 de Juny
Lloc: On line
Resum: FRIQUI-NIT GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 25 de juny a les 23h: FRIQUI-NIT GOLFA</strong>A c&agrave;rrec de Esther Gonzalez, s&ograve;cia d&#39;Aster

ENIGMES DE LA TERRA

&quot;MONTSERRAT, MUNTANYA M&Agrave;GICA&quot;

Passarem un v&iacute;deo de 14 minuts i farem un petit viatge per les llegendes, mites, hist&ograve;ries, i m&eacute;s, d&#39;aquesta muntanya tan especial i que tenim tan a prop nostre. Qualsevol aportaci&oacute;, ser&agrave; benvinguda!

I com l&#39;altra vegada, si tenim temps, els participants podeu presentar altres temes.

Ens veiem!

pel canal de l&#39;slack #friki-nit-golfa</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 28 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 28 de juny a les 19h: programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec de Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: simuladors i experiments&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin?</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 29 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER L&#039;UNIVERS AL LLARG DEL TEMPS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimart 29 de juny a les 19h Activitat: Breu recorregut per la concepci&oacute; de l&#39;Univers al llarg del temps: De la terra plana al Big Bang i ... als Multiversos (II)</strong>A c&agrave;rrec de Josep Masalles, soci d&#39;Aster

Totes les civilitzacions humanes des de l&#39;antiguitat s&#39;han q&uuml;estionat sobre la seva pr&ograve;pia exist&egrave;ncia i sobre la de l&#39;Univers, i han intentat donar respostes a les seves inquietuds segons els coneixements de la seva &egrave;poca, segons les seves creences, la seva mitologia, les religions, la filosofia, o la Ci&egrave;ncia. Al llarg de les sessions farem un rep&agrave;s hist&ograve;ric de la concepci&oacute; de l&#39;Univers, des de les mitologies arcaiques i la concepci&oacute; de la Terra Plana, fins les teories cient&iacute;fiques m&eacute;s acceptades actualment. Repassarem moments i personatges destacats en l&#39;evoluci&oacute; del pensament cient&iacute;fic i filos&ograve;fic i com ha anat millorant el nostre coneixement de l&rsquo;Univers: de la Terra, del Sistema Solar, de les estrelles, de les gal&agrave;xies, etc. Parlarem del que acceptem cient&iacute;ficament en l&rsquo;actualitat en relaci&oacute; a l&rsquo;origen i evoluci&oacute; de l&rsquo;Univers. Presentarem algunes teories recents que ara encara estan en discussi&oacute; entre la comunitat cient&iacute;fica i que ens permetran tamb&eacute; dialogar i comentar moltes possibilitats encara desconegudes i obertes.</span></span>

&nbsp;
Dijous, 1 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 1 de juliol a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

T&iacute;tol: &quot;El secreto Sovi&eacute;tico&quot; y &quot;Bur&aacute;n energ&iacute;a&quot;

Els sovi&egrave;tics van intentar ocultar-ho tot: la fam, els gulag, les purgues i les defici&egrave;ncies i fracassos del seu programa espacial. Per&ograve; a la fi tot se sap, i en el primer v&iacute;deo se&#39;ns mostren algunes de les interioritats del programa espacial sovi&egrave;tic.

Cap al final de la carrera espacial a R&uacute;ssia van voler emular els transbordadors espacials americans. El v&iacute;deo ens mostra les similituds i difer&egrave;ncies entre els projectes americ&agrave; i rus, aix&iacute; com la causa de l&#39;aband&oacute; del projecte sovi&egrave;tic.</span></span>

&nbsp;
Divendres, 2 de Juliol
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 3 de Juliol
Lloc: On line
Resum: TALLER ESPECTROMETRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 2 de juliol a les 23h: Pr&agrave;ctica d&#39;espectrometria en directe</strong>

A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster.La sessi&oacute; on line d&#39;espectrosc&ograve;pia consistir&agrave; en mostrar el sistema utilitzat, les seves parts, com funciona i en captar espectres d&#39;unes quantes estrelles i nebuloses que estiguin al l&#39;abast. Tamb&eacute; obtindrem darks, flats i bias. Veurem els espectres tal com s&#39;obtenen (imatge .fit), el que s&#39;anomena espectre bidimensional. Intentarem, en la mateixa sessi&oacute;, fer un tractament dels espectres .fit amb el programa Demetra per obtenir l&#39;espectre corregit unidimensional (espectre gr&agrave;fic). Si no fos possible fer el tractament del material obtingut, podria mostrar altres espectres similars tractats pr&egrave;viament.</span></span>&nbsp;
Dilluns, 5 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 5 de juliol a les 19h: programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec de Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: simuladors i experiments&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>&nbsp;
Dimarts, 6 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 6 de juliol a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>
Dissabte, 10 de Juliol
Hora: 21:30 - 23:30
Lloc: Observatori Meteorològic i Astronòmic de Pujalt
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 10 de juliol - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;(cal inscripci&oacute;, places limitades per ordre de recepci&oacute;, rebreu confirmaci&oacute;)</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada per la meteorologia. Si es cancel&middot;la, els apuntats rebreu un correu abans de les 19h30.&nbsp;

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes 20h15 hores (Recomanen anar directament a Pujalt)

Degut a la situaci&oacute; sanit&agrave;ria&nbsp;actual:

- Recomanem anar directament a Pujalt per estar a les 21h30 . (Si alg&uacute; no sap com anar-hi, aqu&iacute; hi ha la guia:&nbsp;https://www.aster.cat/secure/ca/documentacio/llocsobservacio.html

- Ens han assignat&nbsp;l&#39;explanada de l&#39;observatori astron&ograve;mic (la que est&agrave; fora les reixes verdes), mantenint les dist&agrave;ncies de seguretat.

- Cal portar mascareta i gel hidroalcoh&ograve;lic

- Recomanem no compartir telescopi. En cas de fer-ho extremar la seguretat utilitzant un ocular propi, ulleres, ... sempre sota la pr&ograve;pia responsabilitat.

inscripcions a&nbsp;activitats@aster.cat</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 12 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 12 de juliol a les 19h: programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec de Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: simuladors i experiments&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>&nbsp;
Dimarts, 13 de Juliol
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA JORDI BOZZO
Descripció: <h3><strong>Dimarts 13 de juliol a les 19h: Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;Estem preparats per al descobriment de vida extraterrestre?&nbsp;Escales de valoraci&oacute; i protocols d&#39;actuaci&oacute;&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Jordi Bozzo

&quot;Quina pot ser la reacci&oacute; de la societat humana al descobriment de vida extraterrestre o d&#39;altres &eacute;ssers intel&middot;ligents? &Eacute;s poc sabut que existeixen escales de valoraci&oacute; de l&rsquo;impacte i risc que representaria tal descobriment, similars a algunes que ens s&oacute;n familiars com per exemple les escales de Richter i Mercali, que valoren els efectes dels terratr&egrave;mols. Existeixen, a m&eacute;s, protocols d&#39;actuaci&oacute; i declaracions de principis post-detecci&oacute; m&eacute;s o menys elaborats segons escenaris potencials. En aquesta xerrada s&rsquo;expliquen quines s&oacute;n aquestes escales i protocols, acompanyada d&rsquo;exemples de valoraci&oacute; de possibles casos reals de detecci&oacute; de vida o intel&middot;lig&egrave;ncia extraterrestres, i tamb&eacute; de casos de ficci&oacute; trets del cinema. Tot plegat posar&agrave; en evid&egrave;ncia la poca credibilitat que tenen les sospites d&rsquo;encobriment per part de governs, i acabar&agrave; amb una mostra de fraus i bromes sobre el tema, alguns coneguts i altres no tan coneguts.&nbsp;&quot;

&nbsp;</h3>
Dijous, 15 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER L&#039;UNIVERS AL LLARG DEL TEMPS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 15 de juliol a les 19h Activitat: Breu recorregut per la concepci&oacute; de l&#39;Univers al llarg del temps: De la terra plana al Big Bang i ... als Multiversos (III)</strong>A c&agrave;rrec de Josep Masalles, soci d&#39;Aster

Totes les civilitzacions humanes des de l&#39;antiguitat s&#39;han q&uuml;estionat sobre la seva pr&ograve;pia exist&egrave;ncia i sobre la de l&#39;Univers, i han intentat donar respostes a les seves inquietuds segons els coneixements de la seva &egrave;poca, segons les seves creences, la seva mitologia, les religions, la filosofia, o la Ci&egrave;ncia. Al llarg de les sessions farem un rep&agrave;s hist&ograve;ric de la concepci&oacute; de l&#39;Univers, des de les mitologies arcaiques i la concepci&oacute; de la Terra Plana, fins les teories cient&iacute;fiques m&eacute;s acceptades actualment. Repassarem moments i personatges destacats en l&#39;evoluci&oacute; del pensament cient&iacute;fic i filos&ograve;fic i com ha anat millorant el nostre coneixement de l&rsquo;Univers: de la Terra, del Sistema Solar, de les estrelles, de les gal&agrave;xies, etc. Parlarem del que acceptem cient&iacute;ficament en l&rsquo;actualitat en relaci&oacute; a l&rsquo;origen i evoluci&oacute; de l&rsquo;Univers. Presentarem algunes teories recents que ara encara estan en discussi&oacute; entre la comunitat cient&iacute;fica i que ens permetran tamb&eacute; dialogar i comentar moltes possibilitats encara desconegudes i obertes.

En aquesta sessi&oacute; parlarem fonamentalment de les contribucions de Tycho Brahe, Kepler i Newton</span></span>&nbsp;
Dilluns, 19 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 19 de juliol a les 19h: programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec de Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: simuladors i experiments&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 20 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 20 de juliol a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>

&nbsp;
Dimecres, 21 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 21 de juliol a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel.la&nbsp;llegida:&nbsp;la lectura triada &eacute;s la tercera i quarta part de &quot;Los viajes de Gulliver&quot;, d&#39;en Jonathan Swift (1726).

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>
Dijous, 22 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ESPECTROMETRIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 22 de Juliol a les 19h: Espectrometria</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster

En aquesta sessi&oacute; d&#39;espectrografia, a m&eacute;s de recordar alguns aspectes generals (emissi&oacute;, absorci&oacute;, espectres 1D i 2D), veurem espectres d&#39;estrelles de diferent temperatura, nebuloses, alguns tipus de variables (simbi&ograve;tiques, noves), cometes i planetes. Passarem a veure l&#39;&uacute;s de l&#39;efecte doppler aplicat a un quasar, gal&agrave;xies i nebuloses de nova (velocitat radial, velocitat d&#39;expansi&oacute;, Doppler t&egrave;rmic). Compararem la espectrografia d&#39;alta i baixa resoluci&oacute; i alguns conceptes de metal&middot;licitat a&nbsp;les estrelles. Finalment veurem algunes proves molt b&agrave;siques que he fet amb els Star Analyser i algunes dades de contaminaci&oacute; llum&iacute;nica.</span></span>&nbsp;
Divendres, 13 de Agost
Hora: 22:00 - 0:00 Dissabte, 14 de Agost
Lloc: On line
Resum: OBSERVACIÓ ON LINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 13 d&#39;agost a les 22:00 fins a les 24:00 hores:&nbsp;Observaci&oacute;&nbsp;Online</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Veurem des de la finestra que ens obre internet, el cel de Barcelona a trav&eacute;s del telescopi del Jose.

Si hi ha algun canvi, es comunicar&agrave;&nbsp;al canal de l&#39;Slack&nbsp;#sortides-online-de-observacio.

link de connexi&oacute; :&nbsp;<a href='https://www.youtube.com/watch?v=io-9n8Uwvhk'>https://www.youtube.com/watch?v=io-9n8Uwvhk</a></span></span>

&nbsp;
Dijous, 2 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ESPECTROGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 2 de setembre a les 19h: Espectrografia</strong>A c&agrave;rrec de Juan Jos&eacute; Pueyo, soci d&#39;Aster

En aquesta segona part del tema &#39;Informaci&oacute; que proporciona l&#39;espectrosc&ograve;pia astron&ograve;mica de baixa resoluci&oacute; en el visible&#39; seguirem on ho vam deixar a finals de juliol (els espectres de planetes, cometes i espectrosc&ograve;pia d&#39;alta i baixa resoluci&oacute;). Seguirem amb quatre trams: Dos que s&oacute;n recordatori de conceptes b&agrave;sics d&#39;espectrosc&ograve;pia i la seva aplicaci&oacute; a l&#39;estudi de les estrelles, i de la metodologia que s&#39;ha utilitzat en l&#39;obtenci&oacute; dels espectres. I dos, amb mat&egrave;ria nova, dedicats a l&#39;estudi de noves i als conceptes b&agrave;sics de l&#39;espectrosc&ograve;pia sense escletxa.</span></span>&nbsp;
Dilluns, 6 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 6 de setembre a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec de Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: simuladors i experiments&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 7 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 7 de setembre a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>

&nbsp;
Dijous, 9 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 9 de setembre a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

L&#39;astrolabi: Hist&ograve;ria, utilitat, descripci&oacute;, utilitzaci&oacute;&quot;.

&quot;Durant segles l&#39;astrolabi va ser l&#39;instrument astron&ograve;mic m&eacute;s usat, A l&#39;&Agrave;ndalus va ser el centre cultural de l&#39;edat mitjana i all&iacute; es van produir els millors&quot;.</span></span>

&nbsp;
Divendres, 10 de Setembre
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 11 de Setembre
Lloc: On line
Resum: FRIQUI-NIT GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 10 de setembre a les 23h: FRIQUI-NIT GOLFA</strong>A c&agrave;rrec de Yolanda Rodriguez, s&ograve;cia d&#39;Aster

Experi&egrave;ncies en un escenari de pel&middot;l&iacute;cula.

Tots hem vist o sentit parlar de la pel&middot;l&iacute;cula Avatar que es desenvolupa al planeta (Imaginari) Polifem pertanyent a Alfa Centauri A, un sistema ternari. Concretament en el sat&egrave;l&middot;lit Pandora a l&#39;any 2154.

En un pa&iacute;s llegendari com &eacute;s la Xina, amb uns paratges extraordinaris als quals d&oacute;na vida a la pel&middot;l&iacute;cula, sempre queda lloc per a noves experi&egrave;ncies &uacute;niques.

Pel canal de l&#39;slack #friki-nit-golfa</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 14 de Setembre
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA: ONES GRAVITACIONALS
Descripció: <h3><strong>Dimarts 14 de setembre a les 19h: Confer&egrave;ncia &quot;Ones Gravitacionals: Un nou missatger per l&#39;Astronomia&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Dr. Carlos F. Sopuerta. Cient&iacute;fic Titular Institut de Ci&egrave;ncies de l&#39;Espai, CSIC i IEEC.

&quot;Les Ones Gravitat&ograve;ries s&oacute;n una predicci&oacute; de la Teoria de la&nbsp;Relativitat General que Albert Einstein va proposar el 1915. Cent anys m&eacute;s tard, el setembre de 2015, l&#39;Observatori d&#39;Ones Gravitat&ograve;ries d&#39;Interferometria L&agrave;ser (LIGO) als EUA va detectar per primera vegada les ones gravitat&ograve;ries provinents de la col&middot;lisi&oacute; de dos forats negres (Premi Nobel de F&iacute;sica 2017).&nbsp;Des de llavors s&#39;han detectat m&eacute;s de 50 col&middot;lisions de forats negres i d&#39;estels de neutrons que han donat lloc a descobriments revolucionaris.&nbsp;En aquesta xerrada es descriuran els fonaments d&#39;aquest nou tipus d&#39;astronomia, les perspectives futures i el seu impacte a Astrof&iacute;sica, Cosmologia i F&iacute;sica Fonamental.&quot;

&nbsp;</h3>
Dimecres, 15 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 15 de setembre a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel&middot;la&nbsp;llegida: &quot;Fundaci&oacute;n&quot; de l&#39;Isaac Asimov (1951), el primer de la trilogia.

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>
Dijous, 16 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SECCIÓ PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 16 de setembre a les 19h: Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster.

Cel de tardor a primeres hores de la nit.

Algunes propostes d&#39;observaci&oacute;.</span></span>

&nbsp;
Divendres, 17 de Setembre
Hora: 21:30 - 23:30
Lloc: On line
Resum: OBSERVACIÓ JÚPITER I SATURN
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 17 de setembre a les 21:30 fins a les 24:00 hores:&nbsp;Observaci&oacute;&nbsp;Online (J&uacute;piter i Saturn)</strong>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster.

Veurem des de la finestra que ens obre internet, el cel de Barcelona a trav&eacute;s del telescopi del Jose.

Si hi ha algun canvi, es comunicar&agrave;&nbsp;al canal de l&#39;Slack&nbsp;#sortides-online-de-observacio.

link de connexi&oacute;:&nbsp;<a href='https://www.youtube.com/watch?v=DwGUmJeiW38'>https://www.youtube.com/watch?v=DwGUmJeiW38</a></span></span>

&nbsp;
Dimarts, 21 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 21 de setembre a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>

&nbsp;
Diumenge, 26 de Setembre
Hora: 12:00 - 14:00
Lloc: La Farinera, Plaça de les Glòries
Resum: OBSERVACIÓ SOLAR PÚBLICA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Diumenge 26 de setembre de les 12:00h a les 13:00h Observaci&oacute; Solar p&uacute;blica (Festes de la Merc&eacute;)</strong>Observaci&oacute; p&uacute;blica del Sol amb diferents telescopis.

Aquest cop es far&agrave;, si la situaci&oacute; ho permet, a La Farinera (Pl. de les Gl&ograve;ries).</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 27 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 27 de setembre a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec de Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: simuladors i experiments&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 4 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 4 d&#39;octubre a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec de Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: simuladors i experiments&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 5 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 5 d&#39;octubre a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>

&nbsp;
Dijous, 14 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER L&#039;UNIVERS AL LLARG DEL TEMPS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 14 d&#39;octubre a les 19h Activitat: Breu recorregut per la concepci&oacute; de l&#39;Univers al llarg del temps: De la terra plana al Big Bang i ... als Multiversos (IV)</strong>A c&agrave;rrec de Josep Masalles, soci d&#39;Aster

Totes les civilitzacions humanes des de l&#39;antiguitat s&#39;han q&uuml;estionat sobre la seva pr&ograve;pia exist&egrave;ncia i sobre la de l&#39;Univers, i han intentat donar respostes a les seves inquietuds segons els coneixements de la seva &egrave;poca, segons les seves creences, la seva mitologia, les religions, la filosofia, o la Ci&egrave;ncia.

Al llarg de les sessions farem un rep&agrave;s hist&ograve;ric de la concepci&oacute; de l&#39;Univers, des de les mitologies arcaiques i la concepci&oacute; de la Terra Plana, fins les teories cient&iacute;fiques m&eacute;s acceptades actualment. Repassarem moments i personatges destacats en l&#39;evoluci&oacute; del pensament cient&iacute;fic i filos&ograve;fic i com ha anat millorant el nostre coneixement de l&rsquo;Univers: de la Terra, del Sistema Solar, de les estrelles, de les gal&agrave;xies, etc.

Parlarem del que acceptem cient&iacute;ficament en l&rsquo;actualitat en relaci&oacute; a l&rsquo;origen i evoluci&oacute; de l&rsquo;Univers. Presentarem algunes teories recents que ara encara estan en discussi&oacute; entre la comunitat cient&iacute;fica i que ens permetran tamb&eacute; dialogar i comentar moltes possibilitats encara desconegudes i obertes.</span></span>&nbsp;
Divendres, 15 de Octubre
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 16 de Octubre
Lloc: On line
Resum: FRIQUI-NIT GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 15 d&#39;octubre a les 23h: Friqui-nit golfa</strong>A c&agrave;rrec de Marta Mart&iacute;nez, s&ograve;cia d&#39;Aster

En aquesta sessi&oacute; de friki nit golfa parlarem de la versi&oacute; oficial del Govern i de les teories conspiranoiques o alternatives que defensava en Andreas Faber-Kaiser i d&#39;altres respecte la s&iacute;ndrome t&ograve;xica del 1981, coneguda tamb&eacute; com l&#39;enverinament per l&#39;oli de colza.&nbsp;

Pel canal de l&#39;slack #friki-nit-golfa</span></span>

&nbsp;
Dissabte, 16 de Octubre
Hora: 20:00 - 22:00
Lloc: Mirador de Sant Pere Màrtir, Pl. Mireia, Esplugues de Llobregat
Resum: NIT D&#039;OBSERVACIÓ DE LA LLUNA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte, 16 d&#39;octubre de 20:00h a 22:00h - Nit Internacional d&rsquo;observaci&oacute; de la Lluna - Sant Pere M&agrave;rtir (Collserola)</strong>El proper dia 16 d&rsquo;octubre es celebrar&agrave;, a nivell mundial, la Nit d&rsquo;observaci&oacute; de la Lluna.

&Eacute;s una iniciativa impulsada per la NASA i la FAAE, la &quot;Federaci&oacute;n de Asociaciones&nbsp;Astron&oacute;micas Espa&ntilde;olas&quot; de la qual ASTER &eacute;s membre actiu

Amb aquest motiu organitzarem una observaci&oacute; de la Lluna amb diferents telescopis, oberta als socis i a les persones que ens vulguin visitar.

L&#39;observaci&oacute; &eacute;s de franc.&nbsp;Per&ograve; per poder atendre correctament les persones que ens visitin limitarem el nombre d&rsquo;assistents i segons les restriccions del moment.

Cal fer inscripci&oacute; pr&egrave;via, enviant un correu electr&ograve;nic a&nbsp;activitats@aster.cat.

L&rsquo;observaci&oacute; ser&agrave; en la Pla&ccedil;a Mireia d&#39;Esplugues de Llobregat - Sant Pere M&agrave;rtir - Collserola, (Latitud: 41.393808 (41&ordm; 23&#39; 37.71&quot; N)&nbsp;Longitud: 2.093853 (2&ordm; 5&#39; 37.87&quot; E), de les 20h00 a les 22h00

Abans de sortir i en cas de meteorologia incerta, cal consultar la web:&nbsp;www.aster.cat</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 18 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 18 d&#39;octubre a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: simuladors i experiments&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>&nbsp;
Dimarts, 19 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 19 d&#39;octubre a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>

&nbsp;
Dimecres, 20 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: C. C. Guinardó
Resum: CONFERÈNCIA AL C.C. GUINARDÓ
Descripció: <h3><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 20 d&#39;octubre a les 19h: Confer&egrave;ncia al C.C. Guinard&oacute;:&nbsp;&quot;Els flocs de neu hexagonals, un llibre de Johannes Kepler&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Pere Closas, soci d&#39;Aster

&quot;Les aportacions de Kepler a l&#39;astronomia s&oacute;n ben conegudes.

A la confer&egrave;ncia es presentar&agrave; un opuscle que ha tingut molta menys difusi&oacute; &quot;Les estrenes. Sobre la neu hexagonal&quot;

Com diu el t&iacute;tol &eacute;s un regal, certament a un benefactor per&ograve; despr&eacute;s a tothom, combinant l&#39;aproximaci&oacute; cient&iacute;fica a la natura amb la finor dels sentiments.&nbsp;&quot;.Cal inscripci&oacute;:&nbsp;<a href='https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/guinardo/els-flocs-de-neu-hexagonals-un-llibre-de-johannes-kepler/'>https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/guinardo/els-flocs-de-neu-hexagonals-un-llibre-de-johannes-kepler/</a></span></span></h3>
Dilluns, 25 de Octubre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 25 d&#39;octubre a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: simuladors i experiments&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>&nbsp;
Dimarts, 26 de Octubre
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA: EL PROJECTE MINOR
Descripció: <h3><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 26 d&#39;octubre a les 19h: Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;El projecte MINOR, un exemple de les activitats d&#39;Aster en la d&egrave;cada dels anys 50&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Albert Calvet, Enginyer i ex-soci d&#39;ASTER.

&quot;Mirar l&#39;espai &eacute;s mirar l&#39;Univers i aix&ograve; et porta a interessar-te per la Ci&egrave;ncia. En el meu cas la Ci&egrave;ncia ha estat el rerefons de tota la meva traject&ograve;ria vital. Com enginyer he buscat m&eacute;s aviat el perqu&egrave; de les coses que el com, i el meu contacte amb Aster l&#39;any 1955 va ser el primer pas en aquest cam&iacute;.&nbsp; Em va permetre ajudar a muntar l&#39;exposici&oacute; de la Virreina i la possibilitat de con&egrave;ixer homes significatius en la hist&ograve;ria de les ci&egrave;ncies espacials. Amb tota la il&middot;lusi&oacute; voldria recordar i compartir les meves experi&egrave;ncies d&#39;aleshores amb aquells que estiguin interessats en com la Ci&egrave;ncia pot omplir la vida intel&middot;lectual de qualsevol persona.&quot;</span></span>

&nbsp;</h3>
Dimarts, 2 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 2 de novembre a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>

&nbsp;
Dijous, 4 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE (presencial)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 4 de novembre a les 19h: Astrocine (Activitat PRESENCIAL)</strong>Taller a c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

La Fisica de los agujeros negros.

El proferssor Cris Impey de la Universitat d&#39;Arizona ens introdueix en la f&iacute;sica dels forats negres, des del seu origen matem&agrave;tic en la teoria de la relativitat fins a una hip&ograve;tesi sobre el final de l&#39;univers. Pel cam&iacute; ens explica els diferents tipus de forats negres i altres conceptes com la radiaci&oacute; de Hawking.

Confer&egrave;ncia en angl&egrave;s amb subt&iacute;tols en castell&agrave;.</span></span>

&nbsp;
Dissabte, 6 de Novembre
Hora: 17:45 - 19:45
Lloc: Observatori Meteorològic i Astronòmic de Pujalt
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 6 de novembre - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;(cal inscripci&oacute;, places limitades per ordre de recepci&oacute;, rebreu confirmaci&oacute;)</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Si les restriccions en aquell moment ho permeten. Si no millora la situaci&oacute; actual es suspendr&agrave;.

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada tamb&eacute; per la meteorologia. Si es cancel&middot;la, els apuntats rebreu un correu abans de les 14h30.&nbsp;

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes 16h30 hores (Recomanen anar directament a Pujalt)

Degut a la situaci&oacute; sanit&agrave;ria&nbsp;actual:

- Recomanem anar directament a Pujalt per estar a les 17h45. (Si alg&uacute; no sap com anar-hi, aqu&iacute; hi ha la guia:&nbsp;https://www.aster.cat/secure/ca/documentacio/llocsobservacio.html

- Ens han assignat&nbsp;l&#39;explanada de l&#39;observatori astron&ograve;mic (la que est&agrave; fora les reixes verdes), mantenint les dist&agrave;ncies de seguretat.

- Cal portar mascareta i gel hidroalcoh&ograve;lic

- Recomanem no compartir telescopi. En cas de fer-ho extremar la seguretat utilitzant un ocular propi, ulleres, ... sempre sota la pr&ograve;pia responsabilitat.

inscripcions a&nbsp;activitats@aster.cat</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 8 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Local social d&#039;Aster
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español) (presencial)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 8 de novembre a les 19h (Presencial) Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica:&nbsp;experiments</span></span>

&nbsp;
Dimecres, 10 de Novembre
Hora: 18:00 - 19:30
Lloc: C. C. Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA AL C.C. VIL·LA URÀNIA
Descripció: <h3><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 10 de novembre a les 18:00h:&nbsp; Confer&egrave;ncia presencial &quot;L&#39;astronomia de Dant a la Divina Com&egrave;dia&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Pere Closas, soci d&#39;Aster

&quot;Aquest any es celebra el set&egrave; centenari de la mort del poeta Dante.

Dante era un home d&rsquo;una cultura extraordin&agrave;ria, que abra&ccedil;ava for&ccedil;a camps del saber del seu temps. La confer&egrave;ncia vol donar resposta parcial a la pregunta &ldquo;Quin era el coneixement d&rsquo;astronomia d&rsquo;una persona culta de final del s. XIII?&quot;

Lloc:&nbsp; Centre C&iacute;vic Vil&middot;la Ur&agrave;nia, C/ Saragossa, 29, BarcelonaCal inscripci&oacute; pr&egrave;via a:&nbsp;https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/p/42966/mirant-el-cel-lastronomia-de-dant-a-la-divina-comedia</span></span></h3>
Dilluns, 15 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Local social d&#039;Aster
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español) (presencial)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 15 de novembre a les 19h (Presencial) Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: continuaci&oacute; dels experiments</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 16 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 16 de novembre a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>

&nbsp;
Dimecres, 17 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 17 de novembre a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel&middot;la&nbsp;llegida: &quot;Artemisa&quot; de&#39;n Andy Weir (2017), proposat per en Miguel &Aacute;ngel Alconero.

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>

&nbsp;
Dissabte, 20 de Novembre
Hora: 11:00 - 13:00
Lloc: Plaça del Mar (Barcelona)
Resum: OBSERVACIÓ SOLAR PÚBLICA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 20 de novembre de les 11h a les 13h: Observaci&oacute; solar p&uacute;blica (Setmana de la ci&egrave;ncia)</strong>Lloc:&nbsp;Pla&ccedil;a del Mar de Barcelona&nbsp;

Amb motiu de la Setmana de la Ci&egrave;ncia.

Observarem el Sol amb telescopis prove&iuml;ts de diferents filtres per poder captar els fenomens que tenen lloc a la seva superf&iacute;cie, aix&iacute; com el moviment aparent del Sol, conseq&uuml;&egrave;ncia del moviment de rotaci&oacute; de la Terra (tot acompanyat de les explicacions pertinents respecte del que s&#39;est&agrave; observant).

Transport: V15</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 22 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Local social d&#039;Aster
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español) (presencial)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 22 de novembre a les 19h (Presencial) Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: continuaci&oacute; dels experiments</span></span>

&nbsp;
Dimecres, 24 de Novembre
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA: J. L. Lagrange
Descripció: <h3><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 24 de novembre a les 19h: Confer&egrave;ncia&nbsp;&quot;J. L. Lagrange: Astr&ograve;nom i matem&agrave;tic&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Gerard G&oacute;mez. Departament&nbsp; de Matem&agrave;tiques i Inform&agrave;tica. Universitat de Barcelona.

&quot;En aquesta xerrada farem un breu rep&agrave;s a la biografia de Lagrange, per tal d&#39;ubicar les seves contribucions a les Matem&agrave;tiques i a l&#39;Astronomia m&eacute;s rellevants. Entre aquestes comentarem les relacionades amb el C&agrave;lcul de Variacions i la seva aplicaci&oacute; a la Mec&agrave;nica, el moviment de la Lluna i el problema dels tres cossos -destacant-ne la utilitat d&#39;algunes de les solucions particulars que va trobar per algunes missions espacials actuals- i, finalment, la seva contribuci&oacute; a l&#39;estudi de l&#39;estabilitat del Sistema Solar.&quot;</span></span></h3>
Divendres, 26 de Novembre
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 27 de Novembre
Lloc: On line
Resum: FRIQUI-NIT GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 26 de novembre a les 23h: Friqui-nit golfa</strong>A c&agrave;rrec de Yolanda Rodr&iacute;guez, s&ograve;cia d&#39;Aster</span></span>

LOS &Aacute;RBOLES, CAPRICHOS DE LA NATURALEZA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>&ldquo;Los &aacute;rboles son organismos fascinantes que viven en una escala de tiempo dif&iacute;cil de relacionar con la vida humana. De atractivo aspecto, nos proporcionan ox&iacute;geno para la vida y tambi&eacute;n alimento, con ellos se puede engalanar nuestro paisaje o bien&nbsp; utilizarlos como material de construcci&oacute;n.&quot;

Pel canal de l&#39;slack #friki-nit-golfa</span></span>&nbsp;
Dilluns, 29 de Novembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Local social d&#039;Aster
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español) (presencial)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 29 de novembre a les 19h (Presencial) Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: continuaci&oacute; dels experiments</span></span>

&nbsp;
Dimecres, 1 de Desembre
Hora: 18:00 - 19:30
Lloc: C. C. Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA CONSTEL·LACIONS I LLEGENDES
Descripció: <h3><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 1 de desembre a les 18:00h:&nbsp; Confer&egrave;ncia presencial &quot;El cel dels que s&#39;inicien. Constel&middot;lacions i llegendes&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Carles L&oacute;pez, soci d&#39;Aster

&quot;Les antigues civilitzacions van projectar en el cel els seus pensaments en forma de mites i personatges llegendaris. De fet, avui encara perduren el nom i les llegendes de les constel&middot;lacions que caracteritzen les estacions de l&rsquo;any. Aprendrem a orientar-nos en el cel, tot coneixent les principals constel&middot;lacions i les seves llegendes i peculiaritats&quot;

Lloc:&nbsp;Centre C&iacute;vic Vil&middot;la Ur&agrave;nia, C/ Saragossa, 29, BarcelonaCal inscripci&oacute; pr&egrave;via a:&nbsp;<a href='https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/p/42998/mirant-el-cel-el-cel-dels-que-sinicien-constellacions-i-llegendes'>https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/p/42998/mirant-el-cel-el-cel-dels-que-sinicien-constellacions-i-llegendes</a></span></span></h3>
Dijous, 2 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE (on line)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 2 de desembre a les 19h: Astrocine (Online)</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

T&iacute;tol: &quot;La navegaci&oacute;n Astron&oacute;mica y los instrumentos que la hicieron posible&quot;

Entre el segle XIV i principis del XIX els europeus van anar ampliant l&#39;abast dels viatges per mar fins a arribar a tots els punts del globus. En aquesta xerrada ens explica l&#39;evoluci&oacute; i la hist&ograve;ria dels m&egrave;todes d&#39;orientaci&oacute; que ho van fer possible. Gaireb&eacute; tots relacionats amb l&#39;astronomia.</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 13 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 13 de desembre a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: continuaci&oacute; amb interfer&egrave;ncies&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>&nbsp;
Dimarts, 14 de Desembre
Hora: 20:00 - 22:00
Lloc: online
Resum: SOPAR DE NADAL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 14 de Desembre a les 20:00h - Sopar de Nadal</strong>Tradicional sopar per a poder retrobar-nos i compartir la celebraci&oacute; del Nadal. Degut a la situaci&oacute; actual, altre cop ho fem online.

Tamb&eacute; es far&agrave; l&#39;entrega de premis del concurs liter&agrave;ri Ramon Rubio.</span></span>&nbsp;
Dimecres, 15 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 15 de desembre a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel&middot;la&nbsp;llegida: &quot;Las maravillas del a&ntilde;o 2000&quot;, de l&#39;Emilio Salgari (1903).

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>

&nbsp;
Dijous, 16 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER L&#039;UNIVERS AL LLARG DEL TEMPS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 16 de desembre a les 19h Activitat: Breu recorregut per la concepci&oacute; de l&#39;Univers al llarg del temps: De la terra plana al Big Bang i ... als Multiversos (V)</strong>A c&agrave;rrec de Josep Masalles, soci d&#39;Aster

Totes les civilitzacions humanes des de l&#39;antiguitat s&#39;han q&uuml;estionat sobre la seva pr&ograve;pia exist&egrave;ncia i sobre la de l&#39;Univers, i han intentat donar respostes a les seves inquietuds segons els coneixements de la seva &egrave;poca, segons les seves creences, la seva mitologia, les religions, la filosofia, o la Ci&egrave;ncia.

Al llarg de les sessions farem un rep&agrave;s hist&ograve;ric de la concepci&oacute; de l&#39;Univers, des de les mitologies arcaiques i la concepci&oacute; de la Terra Plana, fins les teories cient&iacute;fiques m&eacute;s acceptades actualment. Repassarem moments i personatges destacats en l&#39;evoluci&oacute; del pensament cient&iacute;fic i filos&ograve;fic i com ha anat millorant el nostre coneixement de l&rsquo;Univers: de la Terra, del Sistema Solar, de les estrelles, de les gal&agrave;xies, etc.

Parlarem del que acceptem cient&iacute;ficament en l&rsquo;actualitat en relaci&oacute; a l&rsquo;origen i evoluci&oacute; de l&rsquo;Univers. Presentarem algunes teories recents que ara encara estan en discussi&oacute; entre la comunitat cient&iacute;fica i que ens permetran tamb&eacute; dialogar i comentar moltes possibilitats encara desconegudes i obertes.</span></span>&nbsp;
Dimarts, 21 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 21 de desembre a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar