VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - Gener de 2022

Gener de 2022

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dilluns, 10 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 10 de gener a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: continuaci&oacute; amb interfer&egrave;ncies&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dijous, 13 de Gener
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA LA TERRA, EL SOL I EL SISTEMA SOLAR
Descripció: <h3><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 13 de gener a les 19h: La Terra, el Sol i el Sistema solar: Quin paper han jugat, juguen i jugaran en l&#39;evoluci&oacute; clim&agrave;tica de la Terra?</strong>A c&agrave;rrec de Santiago Giralt, soci d&acute;ASTER.Des de principis del Fanerozoic, ara fa 541 +/- 1 milions d&#39;anys, el clima de la Terra ha anat variant en funci&oacute; de multitud de par&agrave;metres. Quins han estat aquests par&agrave;metres? Sempre han tingut aquests par&agrave;metres la mateixa import&agrave;ncia? La xerrada pret&eacute;n donar quatre pinzellades de quins han estat (i son!) aquests par&agrave;metres i quin paper han jugat (i encara juguen) durant la hist&ograve;ria m&eacute;s recent del nostre planeta.</span></span></h3>
Dilluns, 17 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 17 de gener a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: continuaci&oacute; amb interfer&egrave;ncies&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 18 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 18 de gener a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>&nbsp;
Dimecres, 19 de Gener
Hora: 18:00 - 19:30
Lloc: C. C. Vil·la Urània
Resum: Conferència &quot;Estem preparats pel descobriment de vida extraterrestre?&quot;
Descripció: <h3><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 19 de gener&nbsp;a les 18:00h:&nbsp; Confer&egrave;ncia presencial &quot;Estem preparats pel descobriment de vida extraterrestre?&quot;

Ponent:&nbsp;</strong>Jordi Bozzo, ex-president d&#39;Aster

&quot;Quina pot ser la reacci&oacute; de la societat humana al descobriment de vida extraterrestre o d&#39;altres &eacute;ssers intel&middot;ligents? &Eacute;s poc sabut que existeixen escales de valoraci&oacute; de l&rsquo;impacte i risc que representaria tal descobriment, similars a algunes que ens s&oacute;n familiars com per exemple les escales de Richter i Mercali, que valoren els efectes dels terratr&egrave;mols. Existeixen, a m&eacute;s, protocols d&#39;actuaci&oacute; i declaracions de principis post-detecci&oacute; m&eacute;s o menys elaborats segons escenaris potencials. En aquesta xerrada s&rsquo;expliquen quines s&oacute;n aquestes escales i protocols, acompanyada d&rsquo;exemples de valoraci&oacute; de possibles casos reals de detecci&oacute; de vida o intel&middot;lig&egrave;ncia extraterrestres, i tamb&eacute; de casos de ficci&oacute; trets del cinema. Tot plegat posar&agrave; en evid&egrave;ncia la poca credibilitat que tenen les sospites d&rsquo;encobriment per part de governs, i acabar&agrave; amb una mostra de fraus i bromes sobre el tema, alguns coneguts i altres no tan coneguts.&nbsp;&quot;

<strong>Lloc:&nbsp;&nbsp;</strong>Centre C&iacute;vic Vil&middot;la Ur&agrave;nia, C/ Saragossa, 29, Barcelona

Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a partir del 5 de gener a:&nbsp;<a href='https://vil-laurania.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&amp;c=49&amp;t=CE&amp;cns=s' target='_blank'>https://vil-laurania.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&amp;c=49&amp;t=CE&amp;cns=s</a></span></span></h3>
Dijous, 20 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 20 de gener a les 19h: Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&acute;ASTER.

Cel dels propers dies&nbsp;a primeres hores de la nit.

Algunes propostes d&#39;observaci&oacute;.</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 24 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 24 de gener a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: continuaci&oacute; amb interfer&egrave;ncies&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 25 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: Experiencies a l&#039;ecilpsi de sol de l&#039;Antàrtida
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 25 de gener a les 19h: Experiencies a l&#39;ecilpsi de sol de l&#39;Ant&agrave;rtida</strong>Taller a c&agrave;rrec de Josep R. Noy i Josep Masalles, socis d&#39;Aster

Ens explicaran la seva expedici&oacute; a l&#39;Ant&agrave;rtida per veure l&#39;eclipsi solar del 6 de desembre.</span></span>&nbsp;
Dimecres, 26 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 26 de gener a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel&middot;la&nbsp;llegida: &ldquo;Soy leyenda&rdquo; de Richard Matheson (1954).

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>&nbsp;
Hora: 21:00 - 22:00
Lloc: Barcelona
Resum: VISITA RACAB
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 26 de Gener - Visita a la RACAB (Reial Acad&egrave;mia de Ci&egrave;ncies i Arts de Barcelona)</strong>

Visita guiada a la RACAB (La Rambla, 115) per veure l&#39;instrumental i expliaci&oacute;&nbsp;sobre documentaci&oacute; i aspectes hist&ograve;rics.</span></span>&nbsp;
Divendres, 28 de Gener
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 29 de Gener
Lloc: On line
Resum: FRIQUI-NIT GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 28 de gener a les 23h: Friqui-nit golfa</strong>A c&agrave;rrec de Esther Gonz&aacute;lez, s&ograve;cia d&#39;Aster</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Geometr&iacute;a sagrada: Fibonacci. Proporci&oacute;n &Aacute;urea. S&oacute;lidos plat&oacute;nicos.

Geometr&iacute;a sagrada: Formas y patrones perfectos que forman las plantillas fundamentales para la vida en el Universo.

Se dice que todo patr&oacute;n natural de crecimiento o movimiento, se remonta a una o m&aacute;s formas geom&eacute;tricas.

La geometr&iacute;a sagrada, se&nbsp;ocupa de estudiar estas formas o patrones, buscando una respuesta de orden superior, ll&aacute;mese divina, ll&aacute;mese natural o inteligencia c&oacute;smica.

Esta geometr&iacute;a, la podemos encontrar en infinidad de lugares y representaciones: templos, mezquitas. pinturas, grabados, etc.

Bas&aacute;ndose en sus propiedades, se les atribuyen significados simb&oacute;licos y esot&eacute;ricos.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Pel canal de l&#39;slack #friki-nit-golfa</span></span>

&nbsp;
Dissabte, 29 de Gener
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: Observatori Meteorològic i Astronòmic de Pujalt
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 29 de gener - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;(cal inscripci&oacute;, places limitades per ordre de recepci&oacute;, rebreu confirmaci&oacute;)</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Si les restriccions en aquell moment ho permeten.&nbsp;

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada tamb&eacute; per la meteorologia. Mireu el web abans de sortir.&nbsp;

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes 16h30 hores (Recomanen anar directament a Pujalt)

Degut a la situaci&oacute; sanit&agrave;ria&nbsp;actual:

- Recomanem anar directament a Pujalt per estar a les 18h00. (Si alg&uacute; no sap com anar-hi, aqu&iacute; hi ha la guia:&nbsp;https://www.aster.cat/secure/ca/documentacio/llocsobservacio.html

- Ens han assignat&nbsp;l&#39;explanada de l&#39;observatori astron&ograve;mic (la que est&agrave; fora les reixes verdes), mantenint les dist&agrave;ncies de seguretat.

- Cal portar mascareta i gel hidroalcoh&ograve;lic

- Recomanem no compartir telescopi. En cas de fer-ho extremar la seguretat utilitzant un ocular propi, ulleres, ... sempre sota la pr&ograve;pia responsabilitat.

inscripcions a&nbsp;activitats@aster.cat</span></span>
Dilluns, 31 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 31 de gener a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: continuaci&oacute; amb interfer&egrave;ncies&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar