VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers - 2022

2022

VilaUrania_Visites, VillaUrania_Conferencies, Visites, assemblees, conferencias, confinament, cursos, efemerides, exposiciones, sortida, tallers Calendari
Dilluns, 10 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 10 de gener a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: continuaci&oacute; amb interfer&egrave;ncies&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dijous, 13 de Gener
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA LA TERRA, EL SOL I EL SISTEMA SOLAR
Descripció: <h3><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 13 de gener a les 19h: La Terra, el Sol i el Sistema solar: Quin paper han jugat, juguen i jugaran en l&#39;evoluci&oacute; clim&agrave;tica de la Terra?</strong>A c&agrave;rrec de Santiago Giralt, soci d&acute;ASTER.Des de principis del Fanerozoic, ara fa 541 +/- 1 milions d&#39;anys, el clima de la Terra ha anat variant en funci&oacute; de multitud de par&agrave;metres. Quins han estat aquests par&agrave;metres? Sempre han tingut aquests par&agrave;metres la mateixa import&agrave;ncia? La xerrada pret&eacute;n donar quatre pinzellades de quins han estat (i son!) aquests par&agrave;metres i quin paper han jugat (i encara juguen) durant la hist&ograve;ria m&eacute;s recent del nostre planeta.</span></span></h3>
Dilluns, 17 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 17 de gener a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: continuaci&oacute; amb interfer&egrave;ncies&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 18 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 18 de gener a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>&nbsp;
Dimecres, 19 de Gener
Hora: 18:00 - 19:30
Lloc: C. C. Vil·la Urània
Resum: Conferència &quot;Estem preparats pel descobriment de vida extraterrestre?&quot;
Descripció: <h3><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 19 de gener&nbsp;a les 18:00h:&nbsp; Confer&egrave;ncia presencial &quot;Estem preparats pel descobriment de vida extraterrestre?&quot;

Ponent:&nbsp;</strong>Jordi Bozzo, ex-president d&#39;Aster

&quot;Quina pot ser la reacci&oacute; de la societat humana al descobriment de vida extraterrestre o d&#39;altres &eacute;ssers intel&middot;ligents? &Eacute;s poc sabut que existeixen escales de valoraci&oacute; de l&rsquo;impacte i risc que representaria tal descobriment, similars a algunes que ens s&oacute;n familiars com per exemple les escales de Richter i Mercali, que valoren els efectes dels terratr&egrave;mols. Existeixen, a m&eacute;s, protocols d&#39;actuaci&oacute; i declaracions de principis post-detecci&oacute; m&eacute;s o menys elaborats segons escenaris potencials. En aquesta xerrada s&rsquo;expliquen quines s&oacute;n aquestes escales i protocols, acompanyada d&rsquo;exemples de valoraci&oacute; de possibles casos reals de detecci&oacute; de vida o intel&middot;lig&egrave;ncia extraterrestres, i tamb&eacute; de casos de ficci&oacute; trets del cinema. Tot plegat posar&agrave; en evid&egrave;ncia la poca credibilitat que tenen les sospites d&rsquo;encobriment per part de governs, i acabar&agrave; amb una mostra de fraus i bromes sobre el tema, alguns coneguts i altres no tan coneguts.&nbsp;&quot;

<strong>Lloc:&nbsp;&nbsp;</strong>Centre C&iacute;vic Vil&middot;la Ur&agrave;nia, C/ Saragossa, 29, Barcelona

Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a partir del 5 de gener a:&nbsp;<a href='https://vil-laurania.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&amp;c=49&amp;t=CE&amp;cns=s' target='_blank'>https://vil-laurania.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&amp;c=49&amp;t=CE&amp;cns=s</a></span></span></h3>
Dijous, 20 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 20 de gener a les 19h: Secci&oacute; Passejant pel cel</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&acute;ASTER.

Cel dels propers dies&nbsp;a primeres hores de la nit.

Algunes propostes d&#39;observaci&oacute;.</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 24 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 24 de gener a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: continuaci&oacute; amb interfer&egrave;ncies&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 25 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: Experiencies a l&#039;ecilpsi de sol de l&#039;Antàrtida
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 25 de gener a les 19h: Experiencies a l&#39;ecilpsi de sol de l&#39;Ant&agrave;rtida</strong>Taller a c&agrave;rrec de Josep R. Noy i Josep Masalles, socis d&#39;Aster

Ens explicaran la seva expedici&oacute; a l&#39;Ant&agrave;rtida per veure l&#39;eclipsi solar del 6 de desembre.</span></span>&nbsp;
Dimecres, 26 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 26 de gener a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez i Yolanda Rodriguez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel&middot;la&nbsp;llegida: &ldquo;Soy leyenda&rdquo; de Richard Matheson (1954).

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>&nbsp;
Hora: 21:00 - 22:00
Lloc: Barcelona
Resum: VISITA RACAB
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 26 de Gener - Visita a la RACAB (Reial Acad&egrave;mia de Ci&egrave;ncies i Arts de Barcelona)</strong>

Visita guiada a la RACAB (La Rambla, 115) per veure l&#39;instrumental i expliaci&oacute;&nbsp;sobre documentaci&oacute; i aspectes hist&ograve;rics.</span></span>&nbsp;
Divendres, 28 de Gener
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 29 de Gener
Lloc: On line
Resum: FRIQUI-NIT GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 28 de gener a les 23h: Friqui-nit golfa</strong>A c&agrave;rrec de Esther Gonz&aacute;lez, s&ograve;cia d&#39;Aster</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Geometr&iacute;a sagrada: Fibonacci. Proporci&oacute;n &Aacute;urea. S&oacute;lidos plat&oacute;nicos.

Geometr&iacute;a sagrada: Formas y patrones perfectos que forman las plantillas fundamentales para la vida en el Universo.

Se dice que todo patr&oacute;n natural de crecimiento o movimiento, se remonta a una o m&aacute;s formas geom&eacute;tricas.

La geometr&iacute;a sagrada, se&nbsp;ocupa de estudiar estas formas o patrones, buscando una respuesta de orden superior, ll&aacute;mese divina, ll&aacute;mese natural o inteligencia c&oacute;smica.

Esta geometr&iacute;a, la podemos encontrar en infinidad de lugares y representaciones: templos, mezquitas. pinturas, grabados, etc.

Bas&aacute;ndose en sus propiedades, se les atribuyen significados simb&oacute;licos y esot&eacute;ricos.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Pel canal de l&#39;slack #friki-nit-golfa</span></span>

&nbsp;
Dissabte, 29 de Gener
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: Observatori Meteorològic i Astronòmic de Pujalt
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 29 de gener - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt&nbsp;(cal inscripci&oacute;, places limitades per ordre de recepci&oacute;, rebreu confirmaci&oacute;)</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Si les restriccions en aquell moment ho permeten.&nbsp;

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada tamb&eacute; per la meteorologia. Mireu el web abans de sortir.&nbsp;

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes 16h30 hores (Recomanen anar directament a Pujalt)

Degut a la situaci&oacute; sanit&agrave;ria&nbsp;actual:

- Recomanem anar directament a Pujalt per estar a les 18h00. (Si alg&uacute; no sap com anar-hi, aqu&iacute; hi ha la guia:&nbsp;https://www.aster.cat/secure/ca/documentacio/llocsobservacio.html

- Ens han assignat&nbsp;l&#39;explanada de l&#39;observatori astron&ograve;mic (la que est&agrave; fora les reixes verdes), mantenint les dist&agrave;ncies de seguretat.

- Cal portar mascareta i gel hidroalcoh&ograve;lic

- Recomanem no compartir telescopi. En cas de fer-ho extremar la seguretat utilitzant un ocular propi, ulleres, ... sempre sota la pr&ograve;pia responsabilitat.

inscripcions a&nbsp;activitats@aster.cat</span></span>
Dilluns, 31 de Gener
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 31 de gener a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: continuaci&oacute; amb interfer&egrave;ncies&nbsp;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 1 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 1 de febrer a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>&nbsp;
Dijous, 3 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 3 de febrer a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

T&iacute;tol: El fant&agrave;stic Senyor Feynman&nbsp;

Richard Feynman va ser un f&iacute;sic fonamental, per&ograve;, el m&eacute;s interessant va ser la seva faceta com a persona. Un &eacute;sser excepcional i admirable.

Podrem con&egrave;ixer alguns aspectes en el v&iacute;deo elaborat per la BBC.</span></span>&nbsp;
Dilluns, 7 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 7 de febrer a les 19h: Programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol)</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

&Ograve;ptica: continuaci&oacute; amb interfer&egrave;ncies&nbsp;i difracci&oacute;. Pr&agrave;ctica amb CD&#39;s</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimecres, 9 de Febrer
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: CosmoCaixa
Resum: VISITA A COSMOCAIXA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 9 de febrer a les 18h Visita a Cosmocaixa</strong>A les 18h farem una visita guiada a l&#39;explosici&oacute;&nbsp;de Tesla: El futur &eacute;s avui

i a les 19h Planetari &ldquo;Postals d&#39;altres mons&rdquo;

Exclusiva per a socis</span></span>
Dijous, 10 de Febrer
Hora: 19:00 - 20:30
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA LA TERRA, EL SOL I EL SISTEMA SOLAR (II)
Descripció: <h3><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 10 de febrer a les 19h: La Terra, el Sol i el Sistema solar: Quin paper han jugat, juguen i jugaran en l&#39;evoluci&oacute; clim&agrave;tica de la Terra? (part II)</strong>A c&agrave;rrec de Santiago Giralt, soci d&acute;ASTER.Des de principis del Fanerozoic, ara fa 541 +/- 1 milions d&#39;anys, el clima de la Terra ha anat variant en funci&oacute; de multitud de par&agrave;metres. Quins han estat aquests par&agrave;metres? Sempre han tingut aquests par&agrave;metres la mateixa import&agrave;ncia? La xerrada pret&eacute;n donar quatre pinzellades de quins han estat (i son!) aquests par&agrave;metres i quin paper han jugat (i encara juguen) durant la hist&ograve;ria m&eacute;s recent del nostre planeta.</span></span></h3>
Dilluns, 14 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Aster, C. Viladomat, 291, 6è 1a
Resum: CURS &quot;POSEM EN MARXA EL TELESCOPI&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 14 de febrer a les 19h (i dies 16, 18 i 19): Curs &quot;posem en marxa el telescopi&quot;</strong>Gratu&iuml;t per a socis

Per m&eacute;s informaci&oacute; a la web:&nbsp;<a href='https://www.aster.cat/news/ca_ES/2022/01/05/0001/curs-posem-en-marxa-el-telescopi'>https://www.aster.cat/news/ca_ES/2022/01/05/0001/curs-posem-en-marxa-el-telescopi</a></span></span>

&nbsp;
Dimarts, 15 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 15 de febrer a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>&nbsp;
Dilluns, 21 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 21 de febrer a les 19h: PRESENCIAL Activitat (programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

PRESENCIAL&nbsp;a la Seu d&#39;Aster

&Ograve;ptica: Pr&agrave;ctiques de polaritzaci&oacute;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 22 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: PRESENTACIÓ LLIBRE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 22 de febrer a les 19h: Presentaci&oacute; del llibre &quot;Una breu i atzarosa hist&ograve;ria de la vida&quot; de&nbsp;Joan Anton&nbsp;Catal&agrave;</strong>A c&agrave;rrec de Joan Anton Catal&agrave;, soci d&#39;Aster

Joan Anton Catal&agrave; ens presentar&agrave; el seu &uacute;ltim llibre.

S&oacute;n molt&iacute;ssimes les &ldquo;casualitats&rdquo; que ens han donat la vida.

El fet que el temps, en el nostre univers, avanci nom&eacute;s cap a endavant. La forma com es va produir el Big Bang. El ritme de l&rsquo;expansi&oacute; del cosmos. Les propietats que la natura va escollir per a les forces i part&iacute;cules que la conformen. La vida i mort de generacions anteriors d&rsquo;estrelles que sembraren l&rsquo;espai de la pols de la qual estem fabricats. La creaci&oacute; del nostre planeta. L&rsquo;arribada d&rsquo;aigua prestada de l&rsquo;exterior. L&rsquo;adquisici&oacute; i posterior evoluci&oacute; d&rsquo;una atmosfera. L&rsquo;aparici&oacute; de la primera vida. La sort del camp magn&egrave;tic. La tect&ograve;nica de plaques. Fins i tot les extincions massives.

Tot ha confabulat per a que avui els humans puguem participar d&rsquo;aquest extraordinari experiment de la natura que anomenem vida.

Aquest llibre &eacute;s una celebraci&oacute; de la vida!

En directe per youtube:&nbsp;<a href='https://youtu.be/TqjlSFRhaYs' target='_blank'>https://youtu.be/TqjlSFRhaYs</a></span></span>

&nbsp;
Dimecres, 23 de Febrer
Hora: 18:00 - 19:30
Lloc: C. C. Vil·la Urània
Resum: CONFERÈNCIA: REVOLUCIONS ASTRONÒMIQUES AL SEGLE XXI
Descripció: <h3><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 23 de febrer a les 18:00h:&nbsp; Confer&egrave;ncia presencial &quot;Revolucions astron&ograve;miques al segle XXI&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Carlos Sopuerta

&quot;Els grans aven&ccedil;os en ci&egrave;ncia i tecnologia han perm&egrave;s desenvolupar instruments de mesura de gran precisi&oacute;. Gr&agrave;cies a aquests instruments hem aconseguit fer descobriments revolucionaris a Astronomia al llarg del segle XX. Aquests aven&ccedil;os, lluny de parar-se, s&#39;han accelerat des de comen&ccedil;ament del segle XXI, donant lloc a noves revolucions a Astronomia que es basen en la detecci&oacute; de nous missatgers c&ograve;smics: Els neutrins i les ones gravitacionals. Aquests nous missatgers ens proporcionen una informaci&oacute; complement&agrave;ria a la que ens ofereix la llum i ens permet aprofundir en la investigaci&oacute; d&#39;objectes c&ograve;smics extrems com els forats negres, les estrelles de neutrons i fins i tot processos de l&#39;Univers primitiu just despr&eacute;s del Big Bang.&quot;Lloc:&nbsp;&nbsp;Centre C&iacute;vic Vil&middot;la Ur&agrave;nia, C/ Saragossa, 29, Barcelona

Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a:&nbsp;https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/p/44819/mirant-el-cel-revolucions-astronomiques-al-segle-xxi</span></span>

&nbsp;</h3>
Divendres, 25 de Febrer
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 26 de Febrer
Lloc: On line
Resum: FRIQUI-NIT GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 25 de febrer a les 23h: Friqui-Nit Golfa</strong>A c&agrave;rrec de Juan Trujillo, soci d&#39;Aster

LA ASTRONOMIA Y ASTRONAUTICA EN EL CINE.&nbsp;

Echaremos una ojeada a las principales pel&iacute;culas que han supuesto alg&uacute;n impacto o avance en la astronom&iacute;a y astron&aacute;utica; bien por su tem&aacute;tica, por los recursos utilizados, por su m&uacute;sica o por la influencia que provocaron.

Pel canal de l&#39;slack #friki-nit-golfa</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 28 de Febrer
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 28 de febrer a les 19h: PRESENCIAL Activitat (programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

PRESENCIAL a la Seu d&#39;Aster i online

&Ograve;ptica: Pr&agrave;ctiques de polaritzaci&oacute;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 1 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 1 de mar&ccedil; a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>

&nbsp;
Dijous, 3 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 3 de mar&ccedil; a les 19h: Astrocine</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

T&iacute;tol: El misterioso vac&iacute;o de la f&iacute;sica cu&aacute;ntica y la cosmolog&iacute;a

Fa unes quantes sessions, vam poder veure com el professor David Tong ens introdu&iuml;a en la teoria dels camps qu&agrave;ntics com els maons b&agrave;sics de l&#39;Univers. A la seva exposici&oacute; ens comentava com els camps qu&agrave;ntics estaven en moviment fins i tot al buit. Avui el professor Antonio Gonzalez Arroyo ens explica una mica m&eacute;s d&#39;aquest buit qu&agrave;ntic des de l&#39;Institut de F&iacute;sica Te&ograve;rica.</span></span>&nbsp;
Dilluns, 7 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 7 de mar&ccedil; a les 19h: PRESENCIAL Activitat (programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

PRESENCIAL a la Seu d&#39;Aster i online

&Ograve;ptica: Pr&agrave;ctiques de polaritzaci&oacute;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dissabte, 12 de Març
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: Aster, C. Viladomat, 291, 6è 1a
Resum: CELEBRACIÓ 74è ANIVERSARI
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 12 de mar&ccedil; a les 18h: Celebraci&oacute; aniversari d&#39;Aster (Presencial)</strong>Celebrarem el 74&egrave;&nbsp;aniversari&nbsp;d&#39;Aster a la Seu presencialment.&nbsp;</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 14 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 14 de mar&ccedil; a les 19h: PRESENCIAL Activitat (programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

PRESENCIAL a la Seu d&#39;Aster i online

&Ograve;ptica: Pr&agrave;ctiques de polaritzaci&oacute;</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 15 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line i presencia
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 15 de mar&ccedil; a les 19h: Astrofotografia</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.

Format mixte, online i presencial</span></span>

&nbsp;
Dimecres, 16 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: C. C. Guinardó, Rda. Guinardó, 113-141 (Barcelona)
Resum: CONFERENCIA C.C. GUINARDÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 16 de mar&ccedil; a les 19h:</strong>&nbsp;<strong>&quot;Breu recorregut per la concepci&oacute; de l&rsquo;Univers al llarg del temps: De la terra plana al Big Bang i &hellip; als Multiversos&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Josep Masalles, soci d&rsquo;Aster

&quot;Totes les civilitzacions humanes des de l&#39;antiguitat s&#39;han q&uuml;estionat sobre la seva pr&ograve;pia exist&egrave;ncia i sobre la de l&rsquo;Univers i han intentat donar respostes a les seves inquietuds segons els coneixements de la seva &egrave;poca, segons les seves creences, la seva mitologia, les religions, la filosofia o la Ci&egrave;ncia.

Farem un rep&agrave;s hist&ograve;ric de la concepci&oacute; de l&#39;Univers des de les mitologies arcaiques i la concepci&oacute; de la Terra Plana fins les teories cient&iacute;fiques m&eacute;s acceptades actualment.&quot;Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a:&nbsp;<a href='https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/guinardo/breu-recorregut-per-la-concepcio-de-lunivers-al-llarg-del-temps-de-la-terra-plana-al-big-bang-i-als-multiversos/'>https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/guinardo/breu-recorregut-per-la-concepcio-de-lunivers-al-llarg-del-temps-de-la-terra-plana-al-big-bang-i-als-multiversos/</a></span></span>


Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 16 de mar&ccedil; a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Mart&iacute;nez i Yolanda Rodr&iacute;guez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel&middot;la&nbsp;llegida:&nbsp;&quot;El cuento de la criada&quot; de na Margaret Atwood (1985)

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>


Dilluns, 21 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Online
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 21 de mar&ccedil; a les 19h: Activitat online (programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))&nbsp;</strong>

A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente i Juan Jos&eacute; Pueyo, socis d&#39;Aster

&Ograve;ptica: Polaritzaci&oacute; aplicada a la petrografia i a l&#39;astronomia.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Divendres, 25 de Març
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 26 de Març
Lloc: On line
Resum: FRIQUI-NIT GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 25 de mar&ccedil; a les 23h: Friqui-Nit Golfa</strong>Taller a c&agrave;rrec de Yolanda Rodriguez, socia d&#39;Aster

Fades, follets i essers elementals.&nbsp;</span></span>

<div style='margin-left: 40px;'><span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Aquesta Friqui-nit es diferent, &eacute;s FRIQUI-NIT amb maj&uacute;scules, estar&agrave; plena de m&agrave;gia, d&#39;il&middot;lusi&oacute;, dels nostres records infantils.

Fades, Follets, &Eacute;ssers Elementals del passat, del present i molt m&eacute;s&hellip;

On finalitza la m&agrave;gia i comen&ccedil;a la realitat? El esser hum&agrave; est&agrave; preparat f&iacute;sica i mentalment per assumir la m&agrave;gia que ens envolta? Possiblement al llarg de la hist&ograve;ria s&#39;han produ&iuml;t fets que ho demostren, llegendes que escoltem, que han estat narrades pels nostres majors, per&ograve; voldrem acceptar-ho o no.

Aquesta es una inc&ograve;gnita que intentarem resoldre en la nostra nit Friqui.

pel canal de l&#39;slack #friki-nit-golfa</span></span></div>
Dilluns, 28 de Març
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Online
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 28 de mar&ccedil; a les 19h: Activitat online (programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))&nbsp;</strong>

A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente i Juan Jos&eacute; Pueyo, socis d&#39;Aster

&Ograve;ptica: Polaritzaci&oacute; aplicada a la petrografia i a l&#39;astronomia.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dissabte, 2 de Abril
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Seu d&#039;ASTER
Resum: Assemblea anual de socis
Descripció: D&acute;acord amb l&acute;article 31 dels Estatuts d&acute;ASTER, us informem de la convocatoria de Assemblea General Ordin&agrave;ria a celebrar el proper dissabte dia 2 d&#39;Abril de 2022 a les 18.00 hores
Dilluns, 4 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Aster, C/ Viladomat, 291, Barcelona
Resum: CONFERÈNCIA: HARRIET BROOKS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 4 d&#39;abril a les 19h:&nbsp; &quot;Harriet Brooks (1876-1933)&nbsp;Pionera en el descobriment del gas rad&oacute;&quot;</strong>Ponent:&nbsp;Javier Castelo.&nbsp;F&iacute;sic Nuclear. Professor de F&iacute;sica de l&rsquo;UAB (2002-2015).&nbsp;

&quot;Harriet Brooks va ser oblidada despr&eacute;s de la seva mort i tornada a la llum p&uacute;blica en el seu pa&iacute;s natal, Canad&agrave;, l&rsquo;any 1992. Una cient&iacute;fica de la que l&rsquo;any 1933 Rutherford (P.N. Qu&iacute;mica) va publicar el seu obituari a la revista Nature, dient que Brooks era la dona m&eacute;s destacada en el camp de la radioactivitat, despr&eacute;s de Marie Curie, acreditant que la identificaci&oacute; del rad&oacute; per Brooks va ser un treball vital que el va portar a proposar la teoria de la transmutaci&oacute; d&#39;un element a un altre. Va ser la primera dona f&iacute;sica nuclear del Canad&agrave;.

El gas rad&oacute;, &eacute;s un gas radioactiu natural que &eacute;s el m&agrave;xim contribu&iuml;dor de la dosis que rebem els humans degut a la radioactivitat: el 55 % i causant del 9 % dels c&agrave;ncers de pulm&oacute; a Europa.&quot;</span></span>&nbsp;
Dimarts, 5 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line i seguiment presencial
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 5 d&#39;abril a les 19h: Astrofotografia (online i seguiment presencial)</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.

Format mixte, online i presencial</span></span>

&nbsp;
Dijous, 7 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line i presencial
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 7 d&#39;abril a les 19h: Astrocine&nbsp; (Presencial i seguiment Online)</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

Confer&egrave;ncia: &ldquo;Redes neuronales, otra forma de explorara el Universo&rdquo;.&nbsp;

En ella ens explica, des de l&#39;Instituto Astrof&iacute;sico de Canarias, com&nbsp;es&nbsp;comen&ccedil;a&nbsp;a utilitzar&nbsp;la intel&middot;lig&egrave;ncia artificial a&nbsp;l&#39;estudi de gal&agrave;xies&nbsp;llunyanes.

Idioma castell&agrave;.</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 19 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line i seguiment presencial
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 19 d&#39;abril a les 19h: Astrofotografia (online i seguiment presencial)</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.

Format mixte, online i presencial</span></span>

&nbsp;
Dimecres, 20 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 20 d&#39;abril a les 19h: llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Mart&iacute;nez i Yolanda Rodr&iacute;guez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel&middot;la&nbsp;llegida:&nbsp;&quot;Mecanoscrit del segon origen&quot; de&nbsp;Manuel de Pedrolo (1974)

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>

&nbsp;
Dijous, 21 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Aster, C. Viladomat, 291, 6è 1a
Resum: TALLER PASSEJANT PEL CEL
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 21 d&#39;abril a les 19h: Secci&oacute; passejant pel cel (Presencial)</strong>A c&agrave;rrec de Pere Closas, soci d&#39;Aster

El cel que es podr&agrave; observar en els propers mesos. Suggeriments d&rsquo;observaci&oacute;. Petita passejada per la Lluna.</span></span>

&nbsp;
Dijous, 28 de Abril
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Aster, C/ Viladomat, 291, Barcelona
Resum: CONFERÈNCIA: astronomia a l&#039;era de les grans bases de dades.
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 28 d&#39;abril a les 19h: Confer&egrave;ncia (Presencial i seguiment Online)&nbsp;4MOST: astronomia a l&#39;era de les grans bases de dades.</strong><strong>Ponent:</strong>&nbsp;Alberto Rebassa.&nbsp;Doctor en astrof&iacute;sica i personal docent e investigador de la Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya.

&quot;L&#39;astronomia actual, amb l&#39;adveniment de potents telescopis i grans&nbsp;bases&nbsp;de dades, est&agrave; vivint un moment hist&ograve;ric. En aquesta xerrada introduirem l&#39;espectrosc&ograve;pia com a eina fonamental en l&#39;astronomia i explicarem la necessitat d&#39;adquirir grans bases de dades espectrosc&ograve;piques per a consolidar ambiciosos objectius cient&iacute;fics. En particular, es donaran detalls sobre el consorci 4MOST, del qual el nostre equip investigador &eacute;s membre, per obtenir espectres de 77,000 estrelles bin&agrave;ries formades per una estrella de tipus solar i un nan blanc, el tipus m&eacute;s com&uacute; de romanent estel&middot;lar: la fase final de la vida de les estrelles.&quot;</span></span>&nbsp;
Divendres, 29 de Abril
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 30 de Abril
Lloc: On line
Resum: FRIQUI-NIT GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 29 d&#39;abril a les 23h: FRIQUI-NIT GOLFA</strong>A c&agrave;rrec de Marta Martinez, s&ograve;cia d&#39;Aster

Belchite, poble v&iacute;ctima de la guerra civil espanyola. Nom&eacute;s el poble? No, tamb&eacute; la seva gent. Tant supervivents com morts.</span></span>
Dilluns, 2 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Online
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 2 de maig a les 19h: Activitat online (programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))&nbsp;</strong>

A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente i Juan Jos&eacute; Pueyo, socis d&#39;Aster

La Meridiana de Cassini en San Petronio, Bolonia.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 3 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line i seguiment presencial
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFÍA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 3 de maig a les 19h: Astrofotografia (online i seguiment presencial)</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>&nbsp;
Dimecres, 4 de Maig
Hora: 19:00 - 20:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: 58è CURS D’INICIACIÓ A L’ASTRONOMIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><u><strong>58&egrave; curs d&#39;iniciaci&oacute; a l&#39;astronomia</strong></u><strong>Del 4 de maig al 1 de juny</strong>,&nbsp;ASTER, Agrupaci&oacute; Astron&ograve;mica de Barcelona, organitza&nbsp;a la seva seu social del carrer Viladomat 291, 6&egrave;, 1a, el 58&egrave; Curs d&rsquo;Iniciaci&oacute; a l&rsquo;Astronomia. Aquesta edici&oacute; del curs posa l&rsquo;accent en donar, d&acute;una manera planera i amena, una visi&oacute; amplia, completa i actual de l&acute;Astronomia en tots els seus &agrave;mbits, tant en el vessant te&ograve;ric com en el pr&agrave;ctic.El curs va dirigit a qualsevol persona interessada per l&rsquo;Astronomia, sigui quin sigui el seu nivell previ de coneixements sobre la mat&egrave;ria.L&rsquo;horari de les classes te&ograve;riques ser&agrave; de 19 a 20h30 aproximadament, sempre adaptades a la normativa sanit&agrave;ria vigent en aquestes dates.El nombre de places &eacute;s limitat.Per m&eacute;s informac&oacute; <a href='https://www.aster.cat/news/ca_ES/2021/09/06/0001/58e-curs-diniciacio-a-lastronomia' onclick='_gaq.push(['_trackEvent', 'Curs58', 'activitats'])' target='_blank'>Aqu&iacute;</a></span>

&nbsp;
Dimarts, 10 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA SASDABA: ESPECTROSCÒPIA PER A TOTS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 10 de maig a les 19h: Confer&egrave;ncia (Online)&nbsp;SASDABA: Espectrosc&ograve;pia per a tots</strong>Ponent: T&ograve;fol Tobal.&nbsp;Ge&ograve;graf professional i astr&ograve;nom amateur des de fa 50 anys, especialitzat en desenvolupar programes Pro-Am i coordinaci&oacute; d&#39;equips d&#39;observaci&oacute;. Membre fundador de l&#39;entitat Observatori Astron&ograve;mic del Garraf (OAG), al 1985 va impulsar la creaci&oacute; dels observatoris de El Pinar (Canyelles, 1992) i de l&#39;Observatori del parc del Garraf (Olivella, 1999). Ha estat membre de l&#39;AAS, ALPO i SAF. Forma part del grup coordinador del projecte SASDABA conjuntament amb l&#39;equip del Spanish Virtual Observatory (SVO).

&quot;L&#39;espectrosc&ograve;pia &eacute;s un camp cada vegada m&eacute;s a l&#39;abast dels aficionats a l&#39;astronomia. El cost de l&#39;equip necessari per treballar-hi ha baixat els darrers anys. La contribuci&oacute; dels amateurs &eacute;s cada cop m&eacute;s necess&agrave;ria per als professionals i tamb&eacute; permet crear eines de gran qualitat per realitzar tasques d&#39;aprenentatge.

El projecte Pro-Am SASDABA recull milers d&#39;imatges espectrosc&ograve;piques obtingudes per diversos equips coordinats dels hemisferis nord y sud. El seu objectiu principal &eacute;s aprofundir en les t&egrave;cniques de la classificaci&oacute; espectral i els an&agrave;lisis b&agrave;sics dels espectres dins el col&middot;lectiu amateur i acad&egrave;mic.

Qualsevol aficionat, equipat amb una xarxa de difracci&oacute; o un espectr&ograve;graf pot contribuir a aquesta base de dades. Aquest taller us explicar&agrave; com fer-ho.&quot;</span></span>&nbsp;
Dijous, 12 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Aster, C/ Viladomat, 291, Barcelona
Resum: CONFERÈNCIA: De los Agujeros Negros a la Teoría del Todo -- Tras los pasos de Einstein y Hawking.
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 12 de maig a les 19h: Confer&egrave;ncia (Presencial i seguiment Online)&nbsp;De los Agujeros Negros a la Teor&iacute;a del Todo -- Tras los pasos de Einstein y Hawking.</strong>Ponent:&nbsp;Roberto Emparan.&nbsp;F&iacute;sic d&#39;ICREA&nbsp;del Dep.de&nbsp;F&iacute;sica Qu&agrave;ntica&nbsp;i&nbsp;Astrof&iacute;sica,&nbsp;i de l&#39;ICCUB.

Els enigmes desconcertants sobre els forats negres i l&#39;origen de l&#39;univers, els l&iacute;mits de l&#39;espai i el temps, i la recerca d&#39;una &ldquo;teoria de tot&rdquo;.&nbsp;Quina millor manera d&#39;endinsar-nos en aquestes fascinants q&uuml;estions que seguir els passos dels cient&iacute;fics m&eacute;s populars de la hist&ograve;ria: Einstein i Hawking?&nbsp;Indagant en el seu llegat aprendrem coses com que el nostre smartphone sap que la gravetat distorsiona el temps i que l&#39;oblit no &eacute;s possible a l&#39;univers qu&agrave;ntic, i entendrem per qu&egrave; mai no hem de deixar de mirar les estrelles.</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 17 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line i seguiment presencial
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 17 de maig a les 19h: Astrofotografia (online i seguiment presencial)</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>&nbsp;
Dimecres, 18 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 18 de maig a les 19h: llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Mart&iacute;nez i Yolanda Rodr&iacute;guez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel&middot;la&nbsp;llegida:&nbsp;&quot;La peste escarlata&quot; (1912), escrita per en Jack London, amb 41 p&agrave;gines

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 24 de Maig
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: CONFERÈNCIA: Corrents de marea estel·lar al voltant de galàxies anàlogues a la Via Làctia
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 24 de maig a les 19h: Confer&egrave;ncia (Online)&nbsp;Corrents de marea estel&middot;lar al voltant de gal&agrave;xies an&agrave;logues a la Via L&agrave;ctia</strong>Ponent:&nbsp;S&iacute;lvia Farr&agrave;. S&ograve;cia d&#39;Aster

&quot;El marc jer&agrave;rquic de la formaci&oacute; de gal&agrave;xies contempla la formaci&oacute; i evoluci&oacute; de cossos estel&middot;lars massius a trav&eacute;s de la caiguda i fusions successives de sistemes de baixa massa inicialment units, aix&iacute; com de l&rsquo;entrada de gas fred. Utilitzant els models actuals, es prediu la interrupci&oacute; continua de les gal&agrave;xies sat&egrave;l&middot;lit al voltant de les gal&agrave;xies massives.

Aix&ograve; deriva a una &agrave;mplia diversitat de diferents caracter&iacute;stiques estructurals als halos d&rsquo;aquestes gal&agrave;xies massives, el que comporta diferents tipus d&rsquo;interaccions amb les gal&agrave;xies sat&egrave;l&middot;lit. Aix&iacute; doncs, com a conseq&uuml;&egrave;ncia d&rsquo;aquests fen&ograve;mens apareixen, per exemple, corrents de marea estel&middot;lar. Aquestes es caracteritzen per ser din&agrave;micament fredes i per formar-se a partir d&rsquo;una gal&agrave;xia sat&egrave;l&middot;lit enana. Acostumen a manifestar-se com a llargues estructures al volant de la gal&agrave;xia principal, mentre hi tracen, aproximadament, la &ograve;rbita de la gal&agrave;xia sat&egrave;l&middot;lit. D&rsquo;aquesta forma, aquestes corrents estel&middot;lars ens proporcionen un coneixement del potencial gravitatori en el que orbiten.

Un cop introdu&iuml;des aquestes corrents estel&middot;lars, presentar&eacute; el projecte que vaig comen&ccedil;ar a realitzar a finals del 2021 i en el que em trobo treballant actualment a l&rsquo;Observatori de Leiden.

L&rsquo;objectiu principal d&rsquo;aquest es la recerca i an&agrave;lisi de corrents de marea estel&middot;lar en gal&agrave;xies que presenten m&eacute;s similituds a la Via L&agrave;ctia que podrien ser observades espectrosc&ograve;picament per la futura generaci&oacute; de telescopis.

D&rsquo;aquesta manera ha sigut possible realitzar un an&agrave;lisi de les corrents estel&middot;lars de gal&agrave;xies an&agrave;logues a la Via L&agrave;ctia obtenint uns resultats coherents respecte a prediccions pr&egrave;vies a aquest treball.&quot;</span></span>&nbsp;
Divendres, 27 de Maig
Hora: 23:00 - 0:00 Dissabte, 28 de Maig
Lloc: On line
Resum: FRIQUI-NIT GOLFA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 27 de maig a les 23h: FRIQUI-NIT GOLFA</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Esther Gonzalez, s&ograve;cia d&#39;Aster

Las ECM, Experiencias Cercanas a la Muerte.

Lejos de temor, la mayor&iacute;a de los que han vuelto de all&iacute;, aluden a sensaciones de paz y a no tener ning&uacute;n sentimiento de miedo &ldquo;Me sent&iacute;a feliz, sereno, emocionado, tranquilo y seguro, como si me rodease algo familiar. No quer&iacute;a volver&rdquo;

Cientos de testimonios, recogidos por profesionales del sector sanitario&hellip;</span></span>
Dissabte, 28 de Maig
Hora: 13:00 - 15:00
Lloc: Rambla del Raval
Resum: OBSERVACIÓ SOLAR PÚBLICA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 28 de maig de 13h a les 16h: Observaci&oacute; Solar (P&uacute;blica) FESTA DE LA CI&Egrave;NCIA</strong>Amb motiu de la Festa de la Ci&egrave;ncia, que aquest any es celebra a la Rambla del Raval.

Aster participa amb l&#39;observaci&oacute;&nbsp;del Sol amb diferents telescopis els dies 28 i 29 de 13h a 16h.&nbsp;

Us hi esperem.</span></span>&nbsp;&nbsp;
Hora: 20:00 - 22:00
Lloc: Observatori Meteorològic i Astronòmic de Pujalt
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 28 de maig - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Si les restriccions en aquell moment ho permeten.&nbsp;

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada tamb&eacute; per la meteorologia. Mireu el web abans de sortir.&nbsp;

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes 20h hores

directament a Pujalt (explanada de l&#39;observatori astron&ograve;mic) per estar a les 21h15. (Si alg&uacute; no sap com anar-hi, aqu&iacute; hi ha la guia:&nbsp;https://www.aster.cat/secure/ca/documentacio/llocsobservacio.html</span></span>&nbsp;&nbsp;
Diumenge, 29 de Maig
Hora: 13:00 - 15:00
Lloc: Rambla del Raval
Resum: OBSERVACIÓ SOLAR PÚBLICA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 29 de maig de 13h a les 16h: Observaci&oacute; Solar (P&uacute;blica) FESTA DE LA CI&Egrave;NCIA</strong>Amb motiu de la Festa de la Ci&egrave;ncia, que aquest any es celebra a la Rambla del Raval.

Aster participa amb l&#39;observaci&oacute;&nbsp;del Sol amb diferents telescopis els dies 28 i 29 de 13h a 16h.&nbsp;

Us hi esperem.</span></span>&nbsp;&nbsp;
Dimecres, 1 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Casal de Barri Can Rectoret
Resum: Exposició astrofotogràfica a...
Descripció: <h3><strong>Exposici&oacute; de fotografies realitzades per socis d&#39;Aster, al Casal de barri Can Rectoret</strong></h3>


De l&#39;1 al 30 de juny.C.&nbsp;de la Via L&agrave;ctia, 4

08017 Barcelona

T. 932520849Horari: de dilluns a divendres de 16:30 a 20:30 h.

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;dimarts i dissabtes de 10:00 a 14:00 h.

Transport p&uacute;blic: FGC: S1, S2 Les Planes

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bus: 128&nbsp;parada Lil&agrave;-Menta.
Dijous, 2 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line i presencial
Resum: TALLER ASTROCINE
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 2 de juny a les 19h: Astrocine&nbsp; (Presencial i seguiment Online)</strong>A c&agrave;rrec de Josep M. Corellano, soci d&#39;Aster

Aix&iacute; canviar&agrave; el mon la computaci&oacute; qu&agrave;ntica

Constantment ens tenim not&iacute;cies de la revoluci&oacute; inform&agrave;tica que suposar&agrave; de manera inminent la nova inform&agrave;tica qu&aacute;ntica per&ograve;&hellip;

Qu&egrave; &eacute;s?. Com &eacute;s la seva realitat actual?.&nbsp; Quan ser&agrave; &uacute;til?. A algunes d&#39;aquestes peguntes contesta el v&iacute;deo que presentarem en la pr&oacute;pera sessi&oacute;.</span></span>
Divendres, 3 de Juny
Hora: 20:00 - 22:00
Lloc: CB. Can Rectoret
Resum: CONFERENCIA CB. CAN RECTORET
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 3 de juny a les 20h: Confer&egrave;ncia al C.B. Can Rectoret: &quot;Les meravelles de la nit&quot;</strong>

A c&agrave;rrec de&nbsp;Judith Ard&egrave;vol, membre d&rsquo;Aster.

Qui no ha somniat mai en estirar-se sota les estrelles i contemplar la bellesa de l&rsquo;Univers?

En aquesta xerrada viatjarem a trav&eacute;s de diferents cossos celestes que se&rsquo;ns presenten durant una observaci&oacute; astron&ograve;mica nocturna: des de les estrelles i les constel&middot;lacions &ndash;recreant-nos enmig de la mitologia&ndash;, fins a la Via L&agrave;ctia; passant tamb&eacute; pels diferents planetes visibles a ull nu, algunes nebuloses i/o c&uacute;muls estel&middot;lars si ens ajudem d&rsquo;algun instrument &ograve;ptic i fins i tot algun possible cometa. De cam&iacute;, passejarem tamb&eacute; per alguns descobriments hist&ograve;ricament rellevants i farem una parada en diferents conceptes astrof&iacute;sics que ens permetran gaudir d&rsquo;una explicaci&oacute; did&agrave;ctica guiada per mitj&agrave; d&rsquo;un viatge en una nit estrellada.</span></span>

&nbsp;
Hora: 20:00 - 22:00
Lloc: CB Can Rectoret, c. Via Làctia, 4 (Collserola)
Resum: OBSERVACIÓ PÚBLICA A CAN RECTORET
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Divendres 3 de juny de 20h a les 00h: Observaci&oacute; P&uacute;blica al CB Can Rectoret</strong>Tal com ja &eacute;s tradicional farem una observaci&oacute; p&uacute;blica amb diferents telescopis al CB Can Rectoret

c. Via L&agrave;ctea, 4 (Collserola)

per m&eacute;s informaci&oacute;:&nbsp;<a href='https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/canrectoret/ca/content/programaci%C3%B3'>https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/canrectoret/ca/content/programaci%C3%B3</a></span></span>

&nbsp;
Dimarts, 7 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line i seguiment presencial
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 7 de juny a les 19h: Astrofotografia (online i seguiment presencial)</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>&nbsp;
Dimarts, 14 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: CosmoCaixa, c. d&#039;Isaac Newton, 26, Barcelona
Resum: VISITA GUIADA: Exposició &quot;El Sol. Vivint amb la nostra estrella&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 14 de juny: Visita Guiada a l&#39;exposici&oacute; &quot;El Sol. Vivint amb la nostra estrella&quot; de Cosmocaixa</strong>Visita gratu&iuml;ta guiada a l&#39;exposici&oacute; &quot;El Sol. Vivint amb la nostra estrella&quot; de Cosmocaixa.

Exclusiva per als socis.</span></span>&nbsp;
Dimecres, 15 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 15 de juny a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Mart&iacute;nez i Yolanda Rodr&iacute;guez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel&middot;la&nbsp;llegida:&nbsp;&quot;Fahrenheit 451&quot;, de&#39;n Ray Bradbury (1953). 124 p&agrave;gines

Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 21 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line i seguiment presencial
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 21 de juny a les 19h: Astrofotografia (online i seguiment presencial)</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>&nbsp;
Dimecres, 22 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Webex On line
Resum: TROBADA DE SOCIS AMB LA JUNTA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 22 de juny les 19h: Trobada de socis amb la Junta</strong>Us convoquem a una reuni&oacute; a trav&eacute;s del canal de Videoconfer&egrave;ncia Webex que utilitzem habitualment per a les activitats i on podreu comentar i exposar el que creieu convenient de forma directa als integrants de la Junta d&rsquo;Aster.</span></span>

&nbsp;
Dilluns, 27 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Local social d&#039;Aster
Resum: SVO (Observatorio Virtual Español)
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dilluns 27 de juny a les 19h: Activitat PRESENCIAL (programes del SVO (Observatorio Virtual Espa&ntilde;ol))&nbsp;</strong>A c&agrave;rrec d&#39;Emilio Llorente, soci d&#39;Aster

Taller de difracci&oacute; i venta de material comprat.

No &eacute;s del tot segur que es pugui fer, aix&iacute; que, mireu l&#39;slack o&nbsp;el calendari de la web abans d&#39;anar-hi.</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#aladin</span></span>

&nbsp;
Dijous, 30 de Juny
Hora: 19:00 - 21:00
Resum: PROJECTE PRO-AM SASDABA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dijous 30 de juny a les 19h: Projecte PRO-AM SASDABA</strong>Reuni&oacute; per comen&ccedil;ar a preparar el projecte d&#39;espectrometria Pro-Am SASDABA</span></span>&nbsp;
Dissabte, 2 de Juliol
Hora: 21:30 - 23:30
Lloc: Observatori Meteorològic i Astronòmic de Pujalt
Resum: SORTIDA D&#039;OBSERVACIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dissabte 2 de juliol - Sortida d&#39;observaci&oacute; de cel profund a Pujalt</strong>Observatori Meteorol&ograve;gic i Astron&ograve;mic de Pujalt (Alta Anoia)

Si les restriccions en aquell moment ho permeten.&nbsp;

Com sempre, la sortida est&agrave; condicionada tamb&eacute; per la meteorologia. Mireu el web abans de sortir.&nbsp;

Lloc de trobada:&nbsp;Diagonal cantonada John M. Keynes 20h15 hores directament a Pujalt (explanada de l&#39;observatori astron&ograve;mic) per estar a les 21h30. (Si alg&uacute; no sap com anar-hi, aqu&iacute; hi ha la guia:&nbsp;<a href='https://www.aster.cat/secure/ca/documentacio/llocsobservacio.html'>https://www.aster.cat/secure/ca/documentacio/llocsobservacio.html</a></span></span>

&nbsp;
Dimarts, 5 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line i seguiment presencial
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 5 de juliol a les 19h: Astrofotografia (online i seguiment presencial)</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 12 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: &quot;La riquesa del tercer arxiu de Gaia&quot;
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 12 de Juliol a les 19h: Confer&egrave;ncia (Presencial i seguiment Online)&nbsp;&quot;La riquesa del tercer arxiu de Gaia&quot;.</strong>Ponent:&nbsp;Carme Jordi. Profesora de F&iacute;sica Qu&agrave;ntica i Astrof&iacute;sica, UB. Institut de Ci&egrave;ncies del Cosmos, UB. Institut d&#39;Estudis Espacials de Catalunya..

El passat dia 13 de juny, l&#39;Ag&egrave;ncia Espacial Europea va fer p&uacute;blic el tercer arxiu de la missi&oacute; Gaia.

Qu&egrave; destaca en aquest nou arxiu ? Doncs la diversitat de dades i la complementarietat amb el que ja ten&iacute;em disponible fins ara. Aquesta nova entrega inclou 33 milions de velocitats radials, 200 milions d&#39;espectres de baixa resoluci&oacute;, un mili&oacute; d&#39;espectres de resoluci&oacute; intermitja, 10 milions de corbes de llum, 150.000 &ograve;rbites d&#39;asteroides, 800.000 estrelles dobles, 6 milions d&#39;objectes extragal&agrave;ctics, etc, etc.&nbsp; S&#39;obren un munt de nous camps de recerca basats en aquestes dades.</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 19 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line i seguiment presencial
Resum: TALLER ASTROFOTOGRAFIA
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 19 de juliol a les 19h: Astrofotografia (online i seguiment presencial)</strong></span></span><span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px;'>A c&agrave;rrec de Jos&eacute; Mu&ntilde;oz, soci d&#39;Aster</span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Reuni&oacute; informal, a l&#39;estil de les trobades que es realitzaven cada dimarts al local, on s&#39;ensenyen i es comenten les fotos realitzades, es pregunten dubtes, es comenta l&#39;actualitat, i es passa una bona estona parlant d&#39;astronomia.</span></span>

&nbsp;
Dimecres, 27 de Juliol
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: On line
Resum: TALLER LLEGIM-CIÈNCIA-FICCIÓ
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimecres 27 de juliol a les 19h: Llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</strong>A c&agrave;rrec de Marta Mart&iacute;nez i Yolanda Rodr&iacute;guez, s&ograve;cies d&#39;Aster

Trobades on posarem en com&uacute; les nostres impressions i opinions sobre la&nbsp;novel&middot;la&nbsp;llegida:&nbsp;&quot;Marciano, vete a casa&quot;&nbsp;(1955) de&#39;n&nbsp;Fredric Brown (106 p&agrave;gines).</span></span>

<span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'>Per seguir informats del tema uniu-vos al canal&nbsp;#llegim-ci&egrave;ncia-ficci&oacute;</span></span>

&nbsp;
Dimarts, 13 de Setembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Seu d&#039;Aster
Resum: CONFERÈNCIA: ASTROLABIS CATALANS
Descripció: <span style='font-size:14px;'><span style='font-family:verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dimarts 13 de setembre a les 19h: Confer&egrave;ncia (Presencial i seguiment Online)&nbsp;ASTROLABIS CATALANS.</strong>Ponent:&nbsp;Eduard Farr&eacute;, Llicenciat en Humanitats, Vicepresident de la Societat Catalana de Gnom&ograve;nica.

Despr&eacute;s d&#39;una introducci&oacute; a l&rsquo;estructura i funcions de l&rsquo;astrolabi, presentarem diversos astrolabis fets a Catalunya i tamb&eacute; els forans conservats en institucions del pa&iacute;s. Comen&ccedil;arem pel que es considera el m&eacute;s antic del m&oacute;n occidental i que es conserva a Paris.</span></span>&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar