Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 1 per a Conjunció Venus Lluna

VENUS
Visible al capvespre sobre l'horitzó  oest
Conjunció de Venus i la Lluna (3.5°).