Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 3 per a física i astronomia

Dimarts 23 de gener a las 19h: Taller "Física i Astronomia" (Presencial i seguiment online)

A càrrec d'Emilio Llorente i Pere Closas, socis d'Aster.
La sessió es dedicarà a càlculs astronòmics, basats en la teoria del cos negre.
En particular farem els càlculs següents:
El descobriment de les nanes blanques. Es tracta d’estrelles de temperatura elevada però emissores de una quantitat no excessivament gran d’energia.
L’única explicació física possible és que la superfície emissora ha de ser petita.
Repassarem la història del descobriment de les primeres nanes blanques.
Comprovarem que s’obtenen valors dintre del que diu la literatura científica.
Primera estimació aproximada  de la temperatura superficial dels planetes del Sistema Solar.
Variació de la temperatura de la superfície de la Lluna (zona equatorial) al llarg de una volta a la Terra (i d’una volta sobre ella mateixa)

 

Dijous 29 de febrer a les 19h: Taller Física i Astronomia. El cos negre (Presencial i seguiment online)

A càrrec d'Emilio Llorente i Pere Closas, socis d'Aster.
Aplicació de les lleis del cos negre, en particular de la llei de Stefan Boltzmann als cossos del sistema solar.
En aquesta darrera sessió es presentarà una aproximació numèrica al càlcul de la temperatura dels planetes, es compararan les dades obtingudes amb les dades d’observació i es presentaran les causes físiques de les diferències.
També es presentarà una aproximació numèrica a cossos de rotació molt lenta i sense atmosfera: un punt de la zona equatorial de la superfície de la Lluna que pot assolir més de 100ºC quan rep la llum del Sol a – 150ºC en els dies de foscor.

 

Dijous 11 d'abril a les 19h: Taller de Física i Astronomia (Presencial i seguiment online)
A càrrec d'Emilio Llorente i Pere Closas, socis d'Aster.

EFECTE FOTOELÈCTRIC. LA CONSTANT DE PLANCK
En aquesta sessió es farà una explicació de l'efecte fotoelèctric, el repàs de les dificultats que presentava la seva explicació quan es va descobrir i com ho va resoldre  l'Albert Einstein, en el marc de la teoría quàntica , llavors de recent aparició.
En la part experimental, es presentaran alguns experiments amb díodes LED que mostraran que amb instrumental particularment senzill (el que tenim al nostre abast) es pot fer una aproximació molt bona al valor de la constant de Planck.