Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 1 per a superconductors

Dijous 1 de febrer a les 19h: Conferència "Els Superconductors: què es pot fer amb ells?" (Presencial i seguiment online)

Ponent: Dr. Xavier Granados ha desenvolupat la seva recerca sobre materials superconductors a l'Institut del CSIC de Ciència de Materials de Barcelona, ICMAB-CSIC, desenvolupant aplicacions de superconductors. Ha contribuït a desenvolupar nous sistemes per a l'estabilitat de la xarxa, l'eficiència de la xarxa, l'emmagatzematge d'energia i nous conceptes per a generadors més lleugers i eficients per a vent i motors. Limitadors de corrent, cables HTS, imants per a l'emmagatzematge d'energia magnètica i reactors de fusió. Actualment, és Científic vinculat ad honorem a Icmab contribuint al desenvolupament dels procediments de fabricació de sistemes de cribratge HTS amb aplicació en ressonadors i acceleradors d'alta energia col·laborant amb el CERN. És membre de diverses plataformes de recerca i contribueix al projecte de la UE Històries vinculades a l'aliança EERA i la col·laboració COST. Ha col·laborat amb més de 150 publicacions i 7 patents.
"El gran desenvolupament científic-tecnològic del segle XIX va obrir noves preguntes inesperades sobre el comportament dels materials a baixes temperatures, properes al zero absolut. Son tots el gasos licuables? Poden solidificar? El més resistent va ser l’heli que va ser descobert en 1868 per els astrònoms Pierre Janssen i Norman Lokyer en el mateix eclipsi de Sol, analitzant l’expectre de la llum. Van descubrir un nou element: l’Heli. Afortunadament, es va descubrir Heli a la Terra, en Estats Units. En analitzar les seves propietats, es va veure la gran dificultat de poder-lo licuar. Una nova carrera tecnològica va ser aconseguir refredar-lo prou. 
En 1908 Heike Kammerlingh Onnes va aconseguir licuar l'Heli a una temperatura de 4,2K. El seu laboratori a Leiden es va convertir en referent dels estudiosos de les propietats dels materials. Com es comporten el materials a baixa temperatura? Els conductors elèctrics tenen menys resistència quant es refreden però, i si es refreden molt? Ell va utilizar la seva licuadora d’Heli per mesurar la resistivitat del mercuri i va observar que bruscament es feia zero als voltants de 4K. El mercuri va mostrar una nova propietat: és superconductor. Hi ha més materials? Quines altres propietats tenen? Què es pot fer amb ells?"